Flying Dutchman

About Paul Hettinga

This author has not yet filled in any details.
So far Paul Hettinga has created 80 blog entries.

ALS JULLIE GEEN STERK GELOOF HEBBEN

2020-10-19T17:46:16+00:00October 19th, 2020|JESAJA|

Download of stream hier de oorspronkelijke Engelse audio behorende bij het artikel Opmerking Nederlandse vertaler: Dit artikel werd oorspronkelijk gepost in maart 2011. Dit artikel wordt nu opnieuw gepost, samen met een relevante video bedoeld voor nieuwe bezoekers van deze website die de oudere artikelen wellicht niet hebben meegekregen. In het zevende hoofdstuk van Jesaja wordt [...]

WEE HET WACHTTOREN-GENOOTSCHAP!

2020-10-18T18:01:41+00:00October 18th, 2020|JESAJA|

Opmerking van de Nederlandse vertaler:  Dit artikel werd oorspronkelijk in 2011 gepubliceerd. In deze re-post zijn er enkele kleine details toegevoegd die betrekking hebben op de recente ontwikkelingen binnen de Wachttoren-organisatie. Tijdens zijn laatste pelgrimstocht naar Jeruzalem stelde Jezus de Farizeeën aan de kaak door meerdere malen “wee” over hen uit te spreken. Uiteindelijk veroordeelde Jezus [...]

JEHOVAH’S WIJNGAARD

2020-10-17T22:41:40+00:00October 17th, 2020|JESAJA|

Opmerking Nederlandse vertaler: Dit artikel werd oorspronkelijk gepost in januari 2011 Het overlappende thema van Jesaja; en overigens ook dat van vrijwel alle andere profeten gaat over de ontrouw, de daaropvolgende vernietiging van de goddelozen evenals de bestraffing van de zondaars, gevolgd door het herstel en de uiteindelijke redding van een gelouterd overblijfsel. Wanneer het gaat [...]

DOOR DE GEEST VAN OORDEEL EN DOOR DE GEEST VAN VERBRANDING

2020-10-16T16:59:20+00:00October 15th, 2020|JESAJA|

Opmerking van de vertaler: Dit artikel werd oorspronkelijk in 2010 gepost. Toen de Israëlieten uit hun meedogenloze slavernij in Egypte werden bevrijd, sloot Jehovah overeenkomstig zijn plechtige belofte die Hij aan zijn vriend Abraham deed, zijn verbond met hen. Geen enkel ander volk had zo'n gezegende band met Jehovah God. Echter was deze zegen wel gebonden [...]

JEHOVAH’S GETUIGEN EN DE STAD JERUZALEM

2020-10-15T17:03:50+00:00October 15th, 2020|JESAJA|

Opmerking van de vertaler:  Dit oorspronkelijke artikel werd in 2010 gepost. Jeruzalem werd niet beschouwd als een grote stad zoals het oude Babylon of de stad Rome. Jeruzalem vormde geen belangrijk commercieel knooppunt zoals Tyrus ooit wel was. Jeruzalem had echter wel een lange en rijke geschiedenis als de administratieve hoofdstad van Israël en Juda en [...]

DE BERG VAN HET HUIS

2020-10-11T14:41:51+00:00October 11th, 2020|JESAJA|

Opmerking van de vertaler: Dit artikel werd oorspronkelijk in 2010 geschreven. Het Wachttorengenootschap wordt er doorgaans van beschuldigd dat ze een valse profeet zijn vanwege verschillende mislukte voorspellingen en vanwege de gewekte verwachtingen met betrekking tot specifieke jaartallen, zoals 1914 en 1925 en meer recentelijk ook 1975. In werkelijkheid heeft slechts een zeer klein percentage van [...]

EEN PROFEET UIT DE OUDHEID MET EEN BOODSCHAP VOOR JEHOVAH’S GETUIGEN

2020-10-11T14:15:10+00:00October 11th, 2020|JESAJA|

Opmerking van de vertaler: Dit artikel werd oorspronkelijk gepost in 2010. Dit artikel zal de eerste zijn uit een reeks eerder geposte artikelen die dieper ingaan op de profetie van Jesaja. Deze artikelen zullen worden bijgewerkt, herzien en in sommige gevallen worden uitgebreid met aanvullende informatie en eventueel zal er ook (Engels) commentaar worden toegevoegd d.m.v. [...]

GEHOORZAMEN IS BETER DAN EEN SLACHTOFFER

2020-10-10T13:29:05+00:00October 4th, 2020|COMMENTAAR|

De Wachttoren van november 2020 spoort Jehovah’s Getuigen aan om raad te aanvaarden en om zich te laten corrigeren. Daar is niets mis mee - behalve dan dat de raad die ze zelf geven doordrenkt is van hypocrisie. Paragraaf 14 stelt dat het Besturende Lichaam vertrouwt op Gods heilige geest. In het verleden zou dat best [...]

DE WETTELOOSHEID IS IN HET GEHEIM AL AAN HET WERK

2020-10-01T17:08:22+00:00October 1st, 2020|COMMENTAAR|

Dagtekst woensdag 30 september Ik zal je de macht geven over al deze koninkrijken met hun pracht en praal, want die is mij in handen gegeven en ik geef die aan wie ik maar wil. — Luk. 4:6. Satan en de demonen gebruiken niet alleen regeringen maar ook valse religie en het commerciële systeem om ‘de [...]

WEE DEGENEN DIE VERLANGEN NAAR DE DAG VAN JEHOVAH!

2020-09-27T11:46:55+00:00September 27th, 2020|COMMENTAAR|

Dagtekst zondag 27 september Ik heb veel verdriet en onophoudelijke pijn in mijn hart. — Rom. 9:2. Paulus was ontmoedigd door de negatieve reactie van de Joden op de Koninkrijksboodschap. Toch gaf hij het niet op. Hij legde uit hoe hij over die Joden dacht toen hij zei: ‘Ik wens met heel mijn hart en smeek [...]

ER ZIJN BIJ JULLIE MENSEN BINNENGESLOPEN

2020-09-26T14:44:26+00:00September 26th, 2020|COMMENTAAR|

Dagtekst zaterdag 26 september Het begon de zonen van de ware God op te vallen hoe mooi de dochters van de mensen waren. — Gen. 6:2. Misschien heeft Satan die ontrouwe engelen niet alleen verleid met de kans op immorele seks maar  ook met de belofte van macht over mensen. Het kan zijn dat hij de [...]

ZIJN JEHOVAH’S GETUIGEN WERKELIJK NEUTRAAL?

2020-09-25T19:04:13+00:00September 25th, 2020|COMMENTAAR|

Dagtekst vrijdag 25 september Is het toegestaan caesar belasting te betalen of niet? — Matth. 22:17. De ‘aanhangers van Herodes’ die deze kwestie opwierpen, hoopten Jezus van opruiing te kunnen beschuldigen als hij zei dat ze die belasting niet hoefden te betalen. Als Jezus zei dat ze die wel moesten betalen, kon hij de steun van [...]

DE DIEPSTE DUISTERNIS IS VOOR EEUWIG VOOR HEN WEGGELEGD

2020-09-24T17:24:24+00:00September 24th, 2020|WACHTTOREN RECENSIE|

Deze post betreft een korte recensie van het Wachttoren-studieartikel – uitgave: juli 2020. De apostel Petrus spoorde christenen aan om gefocust te blijven op Gods woord alsof dit het enige licht is dat op een duistere plaats schijnt. Petrus schreef dat in de context van de bespreking van de Transfiguratie van Jezus, waarvan hij zelf een [...]

IS HET ONBESCHEIDEN OM CHRISTUS TE GEHOORZAMEN?

2020-09-23T20:21:36+00:00September 23rd, 2020|COMMENTAAR|

Bescheidenheid is een goede eigenschap. Het is belangrijk om onze beperkingen te erkennen, zowel met betrekking tot onze capaciteiten alsook ons gezag. Ware bescheidenheid komt voort uit het erkennen van goddelijke heerschappij en autoriteit. In zijn toespraak noemde Mark Sanderson van het Besturend Lichaam een paar Bijbelse voorbeelden. Een voorbeeld over [...]

ZE ZULLEN NAAR HEM TOE KOMEN EN VOOR JEHOVAH NEERBUIGEN

2020-09-23T20:22:10+00:00September 23rd, 2020|COMMENTAAR|

Dagtekst dinsdag 22 september Jehovah kent degenen die bij hem horen. — 2 Tim. 2:19. Hoe versterken we ons verlangen naar erkenning van Jehovah zodat we niet uit zijn op erkenning  van de wereld? Daarvoor moeten we twee belangrijke dingen in gedachte houden. Ten eerste: Jehovah geeft altijd erkenning aan degenen die hem trouw dienen (Hebr. [...]

WIE HOORT BIJ DE VERTROUWELINGEN VAN JEHOVAH?

2020-09-23T20:22:32+00:00September 21st, 2020|COMMENTAAR|

Dagtekst maandag 21 september Voor Jehovah, je God, moet je ontzag hebben. Hem moet je dienen, aan hem moet je je vasthouden. — Deut. 10:20. Kaïn, Salomo en de Israëlieten bij de berg Sinaï hadden iets gemeen. Ze kregen allemaal de kans  berouw te hebben en zich om te keren’ (Hand. 3:19). Het is duidelijk dat [...]

JEHOVAH NEEMT ZIJN PLAATS IN OM ZIJN RECHTSZAAK TE VOEREN

2020-09-20T09:32:00+00:00September 19th, 2020|JESAJA|

Er bestaat zoiets als de dag des oordeels en deze dag is dichterbij dan de meeste mensen denken. Ongeveer vijf eeuwen voor Christus was er ook een oordeelsdag, althans, illustratief bekeken. Het derde hoofdstuk van Jesaja onthult ons dat Jehovah opstond om de goddelozen onder zijn volk aan te klagen en hen vervolgens te veroordelen. In [...]

JULLIE HEBBEN JE MEER MISDRAGEN DAN DE VOLKEN (DEEL 2 EZECHIËL SERIE)

2020-09-20T09:40:43+00:00September 18th, 2020|EZECHIËL|

Als God spreekt, is het verstandig om goed te luisteren. Jehovah God is tenslotte de bevelhebber van het hele universum. Hij spreekt het woord en vervolgens komt het ook uit. 'Er moet licht komen' zei Hij. Toen kwam er licht. ‘Het land moet gras voortbrengen, planten en vruchtbomen enz.’ – en hop, klaar…het geschiedde. God kan [...]

ZE ZULLEN WETEN DAT ER EEN PROFEET ONDER HEN IS GEWEEST (DEEL 1 EZECHIËL SERIE)

2020-09-20T09:41:11+00:00September 17th, 2020|EZECHIËL|

Opmerking van de Nederlandse vertaler: Ik ben voornemens om de komende tijd een hele serie artikelen online te zetten die stuk voor stuk dieper zullen ingaan op het profetische boek Ezechiël. Blijf de website dus in de gaten houden voor meer vervolgartikelen. Ik wens u alvast veel leesplezier met deel 1 uit de Ezechiël serie!   [...]

HUN PAARDEN ZIJN SNELLER DAN LUIPAARDEN

2020-09-20T09:51:43+00:00September 16th, 2020|COMMENTAAR|

Dagtekst zaterdag 12 september Hoelang moet ik om hulp vragen bij geweld? Wanneer zult u ingrijpen? — Hab. 1:2. Habakuk leefde in een heel moeilijke tijd. Hij was diepbedroefd omdat hij omringd was door gewelddadige, slechte mensen. Wanneer zou er een eind komen aan de slechtheid? Waarom duurde het zo lang voordat Jehovah er iets aan [...]

WANNEER GAAT BABYLON DE GROTE VALLEN?

2020-10-16T14:56:15+00:00September 9th, 2020|PAGINA TWEE|

Opmerking van de vertaler:  Dit artikel werd oorspronkelijk gepost op 29 december 2005. Het is menselijkerwijs onmogelijk om de toekomst te voorspellen. Er bestaat geen twijfel over dat geen enkele ongeïnspireerde profeet of priester; geen paranormaal begaafde, helderziende of waarzegger; prognostisch analist, of wat voor computer gegenereerd model dan ook de komende gebeurtenissen feilloos kan voorspellen. [...]

HET MERKTEKEN VAN HET BEEST

2020-09-20T16:10:45+00:00September 8th, 2020|PAGINA EEN|

In de uitgave van 1 april 2004 van het tijdschrift de Wachttoren stond een artikel over de betekenis van het mysterieuze getal 666 uit het boek Openbaring - de naam en het merkteken van het wilde beest. Onder de ondertitel op pagina vier stelt het Wachttorengenootschap de retorische vraag: "LOST u graag raadsels op?” Die verklaring [...]

DE DODELIJKE HOOFDWOND EN DE PAROUSIA

2020-09-20T16:11:21+00:00September 7th, 2020|POSTBUS|

Vraag van een lezer: Hoe kan ik de Heilige Schrift gebruiken om de uitleg en argumentatie te ondersteunen dat de parousia (Tweede Komst) van Christus niet eerder zal beginnen tenzij eerst de doodsklap van de 7de koning zal plaatsvinden? Kunnen we in de Schrift een bewijs vinden met betrekking tot de chronologische volgorde wat bevestigt dat [...]

DOET DE WACHTTOREN-ORGANISATIE AAN GASLIGHTING?

2020-09-23T20:39:44+00:00September 7th, 2020|COMMENTAAR|

Dagtekst zondag 6 september De wet is een schaduw van de toekomstige goede dingen. — Hebr. 10:1. De wet beschermde specifiek degenen die zichzelf niet konden beschermen, zoals wezen, weduwen en vreemdelingen. Tegen de rechters in Israël was gezegd: ‘Je mag het recht van een vreemdeling die bij jullie woont of van een vaderloos kind niet [...]

DE NU-OPKOMENDE ACHTSTE KONING

2020-09-23T20:40:35+00:00September 4th, 2020|POSTBUS|

VRAAG VAN EEN LEZER: Zou u alstublieft nadere uitleg willen geven ten aanzien van uw stelling dat de achtste koning op dit moment al aan het opkomen is? Op wat voor manier zou dit al kunnen plaatsvinden nog vóórdat de zevende koning is vernietigd? Alvast bedankt voor de reactie. Even voor de duidelijkheid: ik vermoed dat [...]

JULLIE HEBBEN HET VERBOND MET LEVI GESCHONDEN

2020-09-23T20:41:01+00:00September 2nd, 2020|COMMENTAAR|

Dagtekst woensdag 2 september Iemand kan alleen bij mij komen als de Vader, die mij heeft gestuurd, hem trekt. — Joh. 6:44. We kunnen ons deel doen om anderen te helpen meer over God te leren, maar we hebben niet de belangrijkste rol (1 Kor. 3:6, 7). Het is Jehovah die mensen trekt. Uiteindelijk reageert elk [...]

EEN MEEDOGENLOOS UITZIENDE KONING ZAL OPSTAAN

2020-09-23T20:41:57+00:00September 2nd, 2020|DANIËL|

Opmerking van de vertaler: Dit is de bijgewerkte versie van het artikel dat oorspronkelijk in 2008 werd gepubliceerd onder de titel: "A King Fierce in Countenance" In verband met het boek Daniël kreeg de profeet een boodschap te horen van Jehovah's verlichtende engel: "Houd de woorden geheim, Daniël, en verzegel het boek tot de tijd van [...]

IS SATAN AL ALS EEN BLIKSEMSCHICHT UIT DE HEMEL GEVALLEN?

2020-09-23T20:42:18+00:00September 1st, 2020|COMMENTAAR|

Dagtekst dinsdag 1 september Jullie hebben hem nooit gezien, en toch houden jullie van hem. — 1 Petr. 1:8. Jezus liet zien dat hij meevoelde met Martha en Maria. Toen hij zag dat ze verdriet hadden omdat  hun broer Lazarus was gestorven, ‘liet hij zijn tranen de vrije loop’ (Joh. 11:32-35). Waarom huilde hij? Niet omdat [...]

JEHOVAH IS ZIJN NAAM

2020-09-23T20:42:43+00:00August 31st, 2020|POSTBUS|

INGEZONDEN VRAAG: Jehovah's Getuigen leren dat iedereen die de naam van Jehovah (JHWH) aanroept, zal worden gered. De naam Jehovah is in de 13de eeuw "bedacht" door een Spaans-Dominicaanse monnik van de rooms-katholieke kerk, althans volgens de informatie uit het lichtblauwe boek dat door het Wachttorengenootschap is gepubliceerd onder de Engelse titel “Aid to Bible Understanding”. [...]

HET JAAR 1914 VAN DICHTBIJ BEKEKEN (DEEL 3/3)

2020-10-16T14:53:30+00:00August 26th, 2020|PAGINA TWEE|

“BROEDER ZAL BROEDER OVERLEVEREN OM GEDOOD TE WORDEN” Ironisch genoeg zal de 1914-doctrine van het Wachttorengenootschap zeker een rol gaan spelen bij de uitwerking van het werkelijke teken van de aanwezigheid van Christus. Hoe dan? Toen de apostelen Jezus vroegen om het teken van zijn tegenwoordigheid antwoordde Jezus in Mattheus 24:9-14: “Dan zullen mensen jullie uitleveren, [...]

HET JAAR 1914 VAN DICHTBIJ BEKEKEN (DEEL 2/3)

2020-09-23T20:44:13+00:00August 26th, 2020|PAGINA TWEE|

DE GENERATIE DIE NIET ZAL STERVEN Een van de meest opvallende tekortkomingen ten aanzien van de 1914-doctrine van het Wachttorengenootschap, is het voor de hand liggende feit dat het nu sinds 1914 meer dan 100 jaar geleden is, en dat iedereen die oorspronkelijk getuige was van de gebeurtenissen die verband hielden met de Grote Oorlog, allang [...]

HET JAAR 1914 VAN DICHTBIJ BEKEKEN (DEEL 1/3)

2020-10-16T14:52:35+00:00August 26th, 2020|PAGINA TWEE|

Alle Jehovah’s Getuigen wordt geleerd dat het teken van de parousia (Tweede Komst) van Christus al in het jaar 1914 duidelijk in vervulling zou zijn gegaan. Veruit de meeste Jehovah’s Getuigen geloven dit ook oprecht. Het is feitelijk zelfs zo dat in de ogen van het Wachttorengenootschap het jaar 1914 de belangrijkste datum is uit de [...]

VELEN ZULLEN STRUIKELEN EN ELKAAR VERRADEN

2020-09-23T20:45:40+00:00August 25th, 2020|PAGINA EEN|

In Mattheüs 24: 6 staan de woorden van Jezus opgetekend waarmee hij zijn discipelen waarschuwde: "Jullie zullen horen van oorlogen en berichten van oorlogen. Raak niet in paniek, want die dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde." Daarna voorzei Christus: “Want het ene volk zal strijden tegen het andere, en het ene koninkrijk [...]

DE LIEFDE VAN DE MEESTE (JEHOVAH’S GETUIGEN) ZAL BEKOELEN

2020-09-23T20:46:28+00:00August 25th, 2020|COMMENTAAR|

Commentaar op de dagtekst van woensdag 31 mei 2017 Blijf broederlijke liefde tonen. – Hebr 13:1 We moeten juist nu onze broederlijke liefde ontwikkelen, want het zal ons helpen bij alle beproevingen en ontberingen die we in de toekomst zullen tegenkomen. Zelfs nu, nog vóór het uitbreken van de grote verdrukking, hebben we een sterke behoefte [...]

WEE DE HERDERS DIE VOOR ZICHZELF ZORGEN!

2020-09-23T20:46:59+00:00August 24th, 2020|EZECHIËL|

Commentaar op de dagtekst 11 oktober 2017 Er was daar ook een man die al 38 jaar ziek was. (Johannes 5:5) Net ten noorden van de tempel in Jeruzalem was een waterpoel die bekend stond als Bethzatha. Daar verzamelden zich grote menigten zieke en zwakke mensen, in de hoop dat ze op wonderbaarlijke wijze zouden worden genezen. [...]

DE GROOTMEESTER ONDER JEHOVAH’S GETUIGEN

2020-09-23T20:47:30+00:00August 24th, 2020|POSTBUS|

Vraag van een lezer: U hebt door de jaren heen in verschillende artikelen geschreven over de invloed van de vrijmetselarij binnen de Wachttoren-organisatie, dus ik zou graag uw mening willen weten over een recente aanpassing in de Nieuwe-Wereldvertaling. In de uitgave van 1984, hebben de bijbelvertalers in Hosea 12:14 ervoor gekozen om het woord "grote Meester" [...]

MAG EEN MENS GOD BEROVEN?

2020-09-23T20:47:59+00:00August 23rd, 2020|PAGINA EEN|

Nu we het einde van het bedieningsjaar 2020 (september) naderen, zijn er totaal geen aanwijzingen die erop wijzen dat Jehovah's Getuigen hun openbare bediening binnenkort zullen hervatten. De velddienst ligt nu al bijna een half jaar helemaal stil. Daarnaast lijkt het er ook niet op dat er enige aanstalten wordt gemaakt om nu weer eindelijk de [...]

Go to Top