JESAJA

DE STAD VAN VERNIETIGING

2020-11-25T00:00:00+00:00November 25th, 2020|JESAJA|

Opmerking van de Nederlandse vertaler: Dit artikel werd oorspronkelijk gepost in December 2011. In deze versie zijn een aantal kleine updates toegevoegd. In 1492 leidde Christoffel Columbus een expeditie over de uitgestrekte Atlantische Oceaan welke bestond uit drie houten zeilschepen. Ze waren toen op zoek naar een route die naar het land van het Oosten zou [...]

DE ONDERGANG VAN DE AMERIKAANSE REPUBLIEK

2020-11-22T21:27:28+00:00November 22nd, 2020|JESAJA|

Opmerking van de Nederlandse vertaler: Dit artikel werd oorspronkelijk gepost in November 2011. Als gevolg van de recente politieke ontwikkelingen op het wereldtoneel heeft dit artikel een update gekregen. Behalve Israël en Juda komt er in de Bijbel geen enkel ander land zo prominent ter sprake als Egypte. Voordat God de natie Israël zelfs maar had [...]

ER ZAL EEN GESCHENK WORDEN GEBRACHT AAN JEHOVAH

2020-11-21T23:21:14+00:00November 21st, 2020|JESAJA|

Opmerking van de Nederlandse vertaler: Dit artikel werd oorspronkelijk in November 2011 gepost. In deze her-post zijn slechts enkele kleine wijzigingen en toevoegingen aangebracht. Het 18de hoofdstuk van Jesaja begint met de volgende woorden: “Wee het land van de gonzende insectenvleugels in de streek van de rivieren van Ethiopië! Het stuurt gezanten uit over zee, over [...]

DIE DAG ZAL DE MENS OPKIJKEN NAAR ZIJN MAKER

2020-11-21T11:30:07+00:00November 20th, 2020|JESAJA|

Opmerking van de Nederlandse vertaler: Dit artikel werd oorspronkelijk gepost in november 2011. In het 17de hoofdstuk van Jesaja staat de aanklacht opgetekend tegen Damascus en Israël. Maar zoals bij de meeste profetieën het geval is, blijkt ook hier weer dat hoewel de oorspronkelijke setting werd opgetekend in de oudheid, de profetische boodschap toch betrekking heeft [...]

JEHOVAH’S AANKONDIGING RICHTING DE GEHELE AARDE

2020-11-19T18:17:26+00:00November 19th, 2020|JESAJA|

Opmerking van de Nederlandse vertaler: Dit artikel werd oorspronkelijk gepost in augustus 2011. In deze her-post zijn slechts kleine aanpassingen opgenomen. “Zoon van de dageraad, stralende, uit de hemel ben je gevallen! Jij die volken overwonnen hebt, geveld lig je op aarde!” (Jesaja 14:12) De val van het machtige Babylon diende ter bevestiging dat Jehovah de [...]

DE AANSTAANDE OPKOMST & ONDERGANG VAN BABYLON

2020-11-15T16:41:06+00:00November 15th, 2020|JESAJA|

Opmerking van de Nederlandse vertaler: Dit oorspronkelijke artikel werd gepost op 11 juli 2011. De plotselinge omverwerping van Babylon schokte de wereld uit de oudheid. Deze gebeurtenis vormt een van de kernpunten van de Bijbelse profetie die door Jesaja, Jeremia en Daniël werden voorzegd. Dit komt doordat Babylon, zonder dat ze het zelf wisten, een instrument [...]

GOD IS MIJN REDDING

2020-11-04T20:28:57+00:00November 4th, 2020|JESAJA|

Het 12de hoofdstuk van Jesaja bestaat uit slechts 6 verzen. In principe gaat het hier om een psalm waarin God wordt geprezen voor de redding die Hij verschaft. In deze context komt de verlossing ook pas nadat God "Jakob" onderwerpt aan zijn brandende woede. Het openingsvers luidt: “Op die dag zul je beslist zeggen: ‘Dank u [...]

ALLEEN EEN OVERBLIJFSEL ZAL TERUGKOMEN BIJ DE STERKE GOD

2020-11-03T17:31:39+00:00November 3rd, 2020|JESAJA|

Vanaf het begin, nog vóór de schepping van de aarde en de mensheid, toen Satan aanvankelijk probeerde om God te lasteren door te impliceren dat God geen vertrouwen zou hebben in Zijn eigen schepping en daarnaast ook dat Gods creatie hun eigen Schepper zou moeten wantrouwen, besloot Jehovah dat Hij een nieuwe creatie zou scheppen. Dit [...]

TEGEN EEN AFVALLIG VOLK

2020-10-30T21:46:49+00:00October 30th, 2020|JESAJA|

Opmerking van de Nederlandse vertaler: Dit is een bijgewerkt artikel dat oorspronkelijk in juni 2011 werd gepost op de Engelstalige website. Jehovah God heeft een voornemen. Dat voornemen betreft een fundamentele waarheid die in de Schrift staat opgetekend. God handelt niet doelloos of impulsief en Hij is ook absoluut niet ongeïnteresseerd in het reilen en zeilen [...]

WEE DEGENEN DIE SCHADELIJKE VOORSCHRIFTEN MAKEN

2020-10-28T12:05:34+00:00October 27th, 2020|JESAJA|

In het 10de hoofdstuk van Jesaja lezen we het vervolg van de aanklacht: “Wee degenen die schadelijke voorschriften maken, die steeds onderdrukkende geboden opstellen om de rechtszaak van de armen te negeren, om de zwakken van het volk het recht te ontzeggen. Ze buiten weduwen uit en beroven vaderloze kinderen!" (Jesaja 10:1-2) God heeft altijd van [...]

HET LAND VAN ZEBULON EN HET LAND VAN NAFTALI ZAL EEN GROOT LICHT ZIEN

2020-10-25T16:01:46+00:00October 25th, 2020|JESAJA|

Jehovah heeft gevoelens. Het lijkt misschien vreemd om dat überhaupt te moeten zeggen. We zouden dat simpele feit soms weleens over het hoofd kunnen zien waarbij we er niet in slagen om hier ook daadwerkelijk onze waardering voor op te brengen. We beschikken feitelijk allemaal over onze eigen gedachten en gevoelens en we kunnen onszelf verhouden [...]

ALS JULLIE GEEN STERK GELOOF HEBBEN

2020-10-19T17:46:16+00:00October 19th, 2020|JESAJA|

Download of stream hier de oorspronkelijke Engelse audio behorende bij het artikel Opmerking Nederlandse vertaler: Dit artikel werd oorspronkelijk gepost in maart 2011. Dit artikel wordt nu opnieuw gepost, samen met een relevante video bedoeld voor nieuwe bezoekers van deze website die de oudere artikelen wellicht niet hebben meegekregen. In het zevende hoofdstuk van Jesaja wordt [...]

WEE HET WACHTTOREN-GENOOTSCHAP!

2020-10-18T18:01:41+00:00October 18th, 2020|JESAJA|

Opmerking van de Nederlandse vertaler:  Dit artikel werd oorspronkelijk in 2011 gepubliceerd. In deze re-post zijn er enkele kleine details toegevoegd die betrekking hebben op de recente ontwikkelingen binnen de Wachttoren-organisatie. Tijdens zijn laatste pelgrimstocht naar Jeruzalem stelde Jezus de Farizeeën aan de kaak door meerdere malen “wee” over hen uit te spreken. Uiteindelijk veroordeelde Jezus [...]

JEHOVAH’S WIJNGAARD

2020-10-17T22:41:40+00:00October 17th, 2020|JESAJA|

Opmerking Nederlandse vertaler: Dit artikel werd oorspronkelijk gepost in januari 2011 Het overlappende thema van Jesaja; en overigens ook dat van vrijwel alle andere profeten gaat over de ontrouw, de daaropvolgende vernietiging van de goddelozen evenals de bestraffing van de zondaars, gevolgd door het herstel en de uiteindelijke redding van een gelouterd overblijfsel. Wanneer het gaat [...]

DOOR DE GEEST VAN OORDEEL EN DOOR DE GEEST VAN VERBRANDING

2020-10-16T16:59:20+00:00October 15th, 2020|JESAJA|

Opmerking van de vertaler: Dit artikel werd oorspronkelijk in 2010 gepost. Toen de Israëlieten uit hun meedogenloze slavernij in Egypte werden bevrijd, sloot Jehovah overeenkomstig zijn plechtige belofte die Hij aan zijn vriend Abraham deed, zijn verbond met hen. Geen enkel ander volk had zo'n gezegende band met Jehovah God. Echter was deze zegen wel gebonden [...]

JEHOVAH’S GETUIGEN EN DE STAD JERUZALEM

2020-10-15T17:03:50+00:00October 15th, 2020|JESAJA|

Opmerking van de vertaler:  Dit oorspronkelijke artikel werd in 2010 gepost. Jeruzalem werd niet beschouwd als een grote stad zoals het oude Babylon of de stad Rome. Jeruzalem vormde geen belangrijk commercieel knooppunt zoals Tyrus ooit wel was. Jeruzalem had echter wel een lange en rijke geschiedenis als de administratieve hoofdstad van Israël en Juda en [...]

DE BERG VAN HET HUIS

2020-10-11T14:41:51+00:00October 11th, 2020|JESAJA|

Opmerking van de vertaler: Dit artikel werd oorspronkelijk in 2010 geschreven. Het Wachttorengenootschap wordt er doorgaans van beschuldigd dat ze een valse profeet zijn vanwege verschillende mislukte voorspellingen en vanwege de gewekte verwachtingen met betrekking tot specifieke jaartallen, zoals 1914 en 1925 en meer recentelijk ook 1975. In werkelijkheid heeft slechts een zeer klein percentage van [...]

EEN PROFEET UIT DE OUDHEID MET EEN BOODSCHAP VOOR JEHOVAH’S GETUIGEN

2020-10-11T14:15:10+00:00October 11th, 2020|JESAJA|

Opmerking van de vertaler: Dit artikel werd oorspronkelijk gepost in 2010. Dit artikel zal de eerste zijn uit een reeks eerder geposte artikelen die dieper ingaan op de profetie van Jesaja. Deze artikelen zullen worden bijgewerkt, herzien en in sommige gevallen worden uitgebreid met aanvullende informatie en eventueel zal er ook (Engels) commentaar worden toegevoegd d.m.v. [...]

JEHOVAH NEEMT ZIJN PLAATS IN OM ZIJN RECHTSZAAK TE VOEREN

2020-09-20T09:32:00+00:00September 19th, 2020|JESAJA|

Er bestaat zoiets als de dag des oordeels en deze dag is dichterbij dan de meeste mensen denken. Ongeveer vijf eeuwen voor Christus was er ook een oordeelsdag, althans, illustratief bekeken. Het derde hoofdstuk van Jesaja onthult ons dat Jehovah opstond om de goddelozen onder zijn volk aan te klagen en hen vervolgens te veroordelen. In [...]

Go to Top