PAGINA EEN

HET MERKTEKEN VAN HET BEEST

2020-09-20T16:10:45+00:00September 8th, 2020|PAGINA EEN|

In de uitgave van 1 april 2004 van het tijdschrift de Wachttoren stond een artikel over de betekenis van het mysterieuze getal 666 uit het boek Openbaring - de naam en het merkteken van het wilde beest. Onder de ondertitel op pagina vier stelt het Wachttorengenootschap de retorische vraag: "LOST u graag raadsels op?” Die verklaring [...]

VELEN ZULLEN STRUIKELEN EN ELKAAR VERRADEN

2020-09-23T20:45:40+00:00August 25th, 2020|PAGINA EEN|

In Mattheüs 24: 6 staan de woorden van Jezus opgetekend waarmee hij zijn discipelen waarschuwde: "Jullie zullen horen van oorlogen en berichten van oorlogen. Raak niet in paniek, want die dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde." Daarna voorzei Christus: “Want het ene volk zal strijden tegen het andere, en het ene koninkrijk [...]

MAG EEN MENS GOD BEROVEN?

2020-09-23T20:47:59+00:00August 23rd, 2020|PAGINA EEN|

Nu we het einde van het bedieningsjaar 2020 (september) naderen, zijn er totaal geen aanwijzingen die erop wijzen dat Jehovah's Getuigen hun openbare bediening binnenkort zullen hervatten. De velddienst ligt nu al bijna een half jaar helemaal stil. Daarnaast lijkt het er ook niet op dat er enige aanstalten wordt gemaakt om nu weer eindelijk de [...]

HET GEHEIME GENOOTSCHAP VAN LUCIFER

2020-09-23T20:48:25+00:00August 23rd, 2020|PAGINA EEN|

Opmerking van de Nederlandse vertaler: Dit artikel werd oorspronkelijk geschreven in 2002. De Bijbel leert ons dat op een bepaald moment alle heersers en koninkrijken van de aarde zich zullen verenigen in 1 wereldregering welke geleid zal worden door een achtste en laatste koning, ook wel bekend als de “koning van het noorden”. In Openbaring 17:12-13 [...]

DE BIJL LIGT AL KLAAR BIJ DE WORTELS VAN DE BOMEN

2020-09-23T20:58:46+00:00August 15th, 2020|PAGINA EEN|

Nu dat alle ogen gericht zijn op de aanhoudende pandemie en de wereldwijde economische ontwrichting, richt het stervende Anglo-rijk zijn vizier nu op China. De propagandaoorlogen en de financiële oorlogen zijn op dit moment al in volle gang. Het heeft er alle schijn van dat het slechts een kwestie van tijd is voordat de wereld wordt [...]

IS HET BESTUREND LICHAAM AFVALLIG GEWORDEN?

2020-09-23T21:13:24+00:00July 26th, 2020|PAGINA EEN|

De openbare bediening van Jehovah's Getuigen is binnen de christelijke wereld alom bekend. Het maakt als het ware een onderdeel uit van het christelijke establishment. Veruit de meeste huizen zijn weleens bezocht door predikende Jehovah’s Getuigen. In de meeste regio's binnen de Verenigde Staten is het over het algemeen gebruikelijk dat elke gemeente ongeveer twee [...]

IN WIE STEL JE VERTROUWEN?

2020-10-16T14:37:31+00:00June 26th, 2020|PAGINA EEN, Uncategorized|

Misschien heeft u een tijdje geleden ook wel de video bekeken van maart 2018 op JW.ORG-Broadcast. In deze video ging broeder Lösch van het Besturend Lichaam dieper in op het belang van vertrouwen. Daarnaast sprak hij ook over het belang ten aanzien van ons vertrouwen in onze broeders en het belang van het richten van [...]

SPREKEN JEHOVAH’S GETUIGEN DE ‘ZUIVERE TAAL’?

2020-10-16T14:36:18+00:00June 21st, 2020|PAGINA EEN|

Iemand stelde mij onlangs de volgende vraag: Ik heb uw meest recente artikelen gelezen waarin u dieper ingaat op het boek dat onlangs door het Wachttorengenootschap is gepubliceerd: “De zuivere aanbidding van Jehovah – Eindelijk hersteld!”. Waar het volgens mij op neer komt is dat u feitelijk een standpunt inneemt waarbij u beweert dat zuivere [...]

“EN ZE PROBEREN DE WONDEN VAN MIJN VOLK OPPERVLAKKIG TE GENEZEN”

2020-11-15T17:08:34+00:00April 19th, 2020|PAGINA EEN|

De uitgave van de Wachttoren van juni 2020 bevat een aantal artikelen die bedoeld zijn om ouderlingen te ondersteunen bij het laten terugkeren van inactieve Jehovah’s Getuigen naar de gemeente. We hebben het hier over een trend die onophoudelijk doorgaat, namelijk de exodus van gelovigen. Het valt niet met zekerheid te zeggen hoeveel van hen de [...]

Go to Top