Iemand stuurde me onlangs een e-mail met daarin deze korte videoclip van Stephen Lett. Deze Stephen Lett is een lid van het Besturende Lichaam die de Bethelfamilie onderwees over het onderwerp omtrent afvalligen.

Ten eerste zou ik niet weten waarom iemand een ontwijkend bezwaar zou maken ten aanzien van het woord ‘tolerant’ (‘permissive’ in het Engels). Is de Wachttoren-organisatie tolerant geweest ten aanzien van pedofielen? Welnu, wanneer het aan ouderlingen door het Wachttorengenootschap wordt verboden om contact op te nemen met de politie of wanneer het ouderlingen wordt verboden om met de politie samen te werken wanneer er een misdrijf tegen een kind wordt gemeld, heeft dit dan niet automatisch tot gevolg dat een beschuldigde pedofiel ongestraft blijft en dat hierdoor zijn ontmaskering wordt belemmerd? Uiteraard is dat ook het geval. Wanneer slachtoffers van seksueel kindermisbruik binnen de Wachttoren-organisatie worden bedreigd door middel van een intern juridisch comité dat er repercussies zullen volgen zodra ze ook maar een woord met anderen zullen spreken over de misdaden die tegen hen zijn gepleegd, betekent dit dan niet dat er een enorme vorm van tolerantie jegens pedofielen wordt betoond? Natuurlijk is dat zo. Wanneer hele gemeenten en met name de ouders van andere kinderen opzettelijk niet worden geïnformeerd over een pedofiel in hun midden, wat ook het officiële beleid is van de Wachttoren-organisatie, is dit dan ook niet een bewijs dat er vanuit de organisatie een zeer tolerante opstelling wordt gehanteerd richting pedofielen? Nogmaals, natuurlijk blijkt dit duidelijk het geval te zijn.

Bill Bowen zei ooit dat de religieuze omgeving van Jehovah’s Getuigen een paradijs is voor pedofielen. Ook de Nederlandse kranten Trouw en de Telegraaf hebben deze exacte bewoording gebruikt. Helaas moeten we constateren dat ze hierin gelijk hebben. Pedofielen begeven zich naar plaatsen waar kinderen zijn en waar volwassenen zich naïef en tolerant opstellen. Omgevingen zoals bijvoorbeeld de padvinders-vereniging (Amerikaanse Boy Scouts-organisatie, die onlangs faillissement hebben aangevraagd vanwege rechtszaken die voortvloeien uit hun tolerante opstelling richting pedofielen.) Ook de omgeving van Jehovah’s Getuigen valt eveneens binnen die categorie.

Ten tweede beweert Stephen Lett ook dat afvalligen deze valse beschuldigingen hebben verzonnen. De vraag is: wie zijn deze afvalligen? Talloze aantallen Jehovah’s Getuigen zijn geestelijk ziek gemaakt en zijn tot struikelen gebracht door de huichelachtige hypocrisie en wetteloosheid van het Wachttorengenootschap. Het verlaten van de organisatie betekent nog niet automatisch dat iemand ook meteen een afvallige is. We zouden kunnen stellen dat sommige ex-Jehovah’s Getuigen niet zo tolerant zijn richting de Wachttoren-organisatie. Ze staan niet toe dat het Besturende Lichaam ongezien wegkomt met hun leugens. Leugens die vergelijkbaar zijn met die van Stephen Lett welke hij in deze video stond te verkondigen.

De werkelijke afvalligen zijn afkomstig uit het leiderschap. Paulus voorspelde in 2Thessalonicenzen 2:3 dat de afvalligheid eerst moet komen vóór de Tweede Komst van Christus. We moeten echter niet veronderstellen dat degenen die de gemeente verlaten de afvalligheid van het geheel zouden kunnen bewerkstelligen. In Jeremia 23:15 onthult Jehovah de bron van de afvalligheid: Daarom zegt Jehovah van de legermachten tegen de profeten: ‘Ik laat ze alsem eten en ik laat ze giftig water drinken. Want door de profeten van Jeruzalem heeft afvalligheid zich over het hele land verspreid.

De profeten van Jeruzalem zijn de woordvoerders van de gemeente. Beweert het Besturende Lichaam immers niet dat zij dienen als het aardse mondstuk van Jehovah God? Noemt het Besturend Lichaam zichzelf immers niet de ‘profeet-klasse’?

Het 32ste hoofdstuk van Jesaja heeft te maken met de Tweede Komst van Christus – de Koning die regeert voor rechtvaardigheid. En in harmonie met wat Paulus zei over de afvalligheid en de openbaring van de mens der wetteloosheid die doormiddel van de manifestatie van Christus zal worden weggevaagd, zegt Jehovah via Jesaja: De dwaas zal niet langer vrijgevig worden genoemd en de gewetenloze niet langer nobel. Want de dwaas zal onzinnige dingen zeggen en zijn hart zal boosaardige plannen maken om afvalligheid te bevorderen en om opstandig tegen Jehovah te praten, om de hongerige honger te laten lijden en om de dorstige water te ontzeggen. De middelen van de gewetenloze zijn slecht. Hij bevordert schaamteloos gedrag om de ellendige met leugens ten val te brengen, al bepleit de arme zijn recht.(Jesaja 32:5-7)

Zoals de situatie er nu uitziet: Is het niet zo dat Jehovah’s Getuigen mannen zoals Stephen Lett beschouwen als nobele waarheidsverkondigers? Of als getrouw en beleidvol? Loven Jehovah’s Getuigen het Besturende Lichaam niet omdat ze zo vrijgevig zijn? En toch staat Stephen Lett met een strak gezicht leugens te verkondigen die eraan bijdragen dat de schaamteloze vervolging van kindermisbruikslachtoffers gewoon door kan blijven gaan.

Gelukkig stellen Gods woorden in de Bijbel ons tenminste gerust waardoor we weten dat de toekomstige Koning der rechtvaardigheid niet langer tolerant zal zijn tegenover de afvalligen die zich op dit moment binnen in de Wachttoren-organisatie bevinden.