woensdag 8 juli

Goed gedaan! Je bent een goede en trouwe slaaf. Omdat je de weinige dingen trouw hebt beheerd, zal ik je over veel dingen aanstellen. Kom, deel in de vreugde van je meester. — Matth. 25:21.

Al voordat Jehovah’s Zoon naar de aarde kwam en het perfecte voorbeeld van aanmoediging gaf, beseften trouwe aanbidders van Jehovah dat ze anderen moesten sterken. Toen er een aanval van de Assyriërs dreigde, liet Hizkia de legeraanvoerders en het volk van Juda bij elkaar komen om ze aan te moedigen. ‘Het volk voelde zich gesterkt door [zijn] woorden.’ (2 Kron. 32:6-8) Hoewel Job zelf troost nodig had, gaf hij de drie ‘troosters van niks’ een les in het geven van aanmoediging. Hij zei: ‘Als jullie in mijn plaats zouden zijn, (…) zou ik jullie juist sterken met de woorden van mijn mond en de troost van mijn lippen zou verlichting brengen’ (Job 16:1-5). Uiteindelijk kreeg Job aanmoediging van Elihu en van Jehovah zelf (Job 33:24, 25; 36:1, 11; 42:7, 10). w18.04 16 ˚6; 17 ˚8, 9

Jehovah’s Getuigen hebben beslist aanmoediging nodig. Vooral ook omdat er tegenwoordig zoveel negativiteit is. Het ergste van alles is, dat de bron van een groot gedeelte van deze ontmoediging binnen de organisatie ligt; door medegelovigen en vanuit de Wachttoren-organisatie zelf. Helaas zijn de ouderlingen zelf ook maar al te vaak verantwoordelijk voor het ontmoedigen van anderen.

Ik herinner me een voorval van een aantal jaren geleden. Volgens mij moet het rond 1993 zijn geweest. Er werd toen tijdens de dienstvergadering een korte aankondiging gedaan waar Jehovah’s Getuigen werden gewaarschuwd om vooral weg te blijven van het internet. Destijds wist ik niet eens wat het internet was, maar wat ik hoorde klonk zeker niet positief. Echter bleek dat ik een korte tijd daarna net als iedereen aan het surfen was op de digitale informatiesnelweg.

Op dit moment zijn vrijwel alle Jehovah’s Getuigen verbonden met het wereldwijde web en de Wachttoren-organisatie zelf maakt ook op grote schaal gretig gebruik van het internet. Bijna niemand gaat tegenwoordig nog de deur uit zonder hun smartphone. De keerzijde voor de organisatie is dat er hier sprake is van een vrije informatiestroom. Een deel van deze informatie is ook zeker niet aanmoedigend.

Wanneer Jehovah’s Getuigen bijvoorbeeld op internet een filmpje bekijken waarin een lid van het Besturende Lichaam tegen de Australische autoriteiten aan het liegen is en verwarring aan het zaaien is, dan kan dat heel ontmoedigend zijn. Ook kunnen we ons afvragen hoeveel tienduizenden Jehovah’s Getuigen de videobeelden onder ogen hebben gekregen waarin een lid van het Besturende Lichaam op een zondagochtend in een slijterij een grote kar vol met hele dure whisky aan het kopen was. Nogmaals, ook deze beelden zijn niet erg bemoedigend, tenzij je zelf op de gastenlijst zou hebben gestaan voor het feest in Warwick natuurlijk.

Ongetwijfeld zijn vele Jehovah’s Getuigen ook ontmoedigd geraakt vanwege het feit dat er tegenwoordig steeds minder mensen ontvankelijk zijn voor de boodschap die het Wachttorengenootschap uitdraagt. Een grote factor die hier ongetwijfeld aan heeft bijgedragen is wederom het internet. In de loop der jaren heb ik flink wat e-mails ontvangen van mensen die op dat moment met Jehovah’s Getuigen studeerden, en erg werden belet in het nemen van vervolgstappen vanwege datgene wat ze online hadden gelezen. Mijn standaard benadering is altijd om hen aan te moedigen om door te gaan met het programma waar ze aan zijn begonnen om zodoende zoveel mogelijk kennis te vergaren. Ik doe altijd mijn best om eerlijke en waarheidsgetrouwe antwoorden op hun vragen te geven.

Aan de andere kant zijn er ook nog diegenen die al vele jaren een Jehovah’s Getuige zijn geweest en die op een bepaald moment tot struikelen zijn gebracht. Velen van hen walgen van de dingen die ze over de Wachttoren-organisatie te weten zijn gekomen. Aan de andere kant zijn er onder hen ook een hoop die enorm worden aangemoedigd wanneer ze de informatie tot zich nemen die wordt gepresenteerd op de website ‘The Watchman’s Post’ evenals door de beschikbare informatie op mijn YouTube-kanaal. Sommige mensen blijven natuurlijk sceptisch; maar anderen laten toe dat Gods woord tot hen spreekt op een manier die absoluut onmogelijk is wanneer de Schrift door het Wachttorengenootschap wordt gefilterd. Ik zou willen dat ik nog meer mensen kon bereiken, al is het alleen maar omdat ik volledig overtuigd ben van de dingen die hier openlijk worden gepresenteerd.

Of de mensen nu wel of niet willen luisteren, blijf ik ondanks alles toch de hoop koesteren dat ik als facilitator zal worden beoordeeld als zijnde getrouw ten aanzien van de weinige dingen die mij zijn toevertrouwd.