Dagtekst woensdag 29 juli

Jullie zijn uit jullie vader de Duivel, een leugenaar en de vader van de leugen. — Joh. 8:44.

In deze tijd zijn er heel wat religieuze leiders, met titels als pastoor, dominee, priester, rabbijn en swami. Net als hun tegenhangers uit de eerste eeuw willen ze de waarheid uit Gods Woord ‘tegenwerken’ en hebben ze ‘de waarheid van God vervangen door de leugen’ (Rom. 1:18, 25). Ze verbreiden valse leerstellingen zoals ‘eens gered, altijd gered’, de onsterfelijkheid van de menselijke ziel, reïncarnatie en de onzinnige opvatting dat God een homoseksuele leefstijl en het  homohuwelijk zou tolereren. Mensen zijn ook misleid door de leugens van politici. Een van de grootste leugens zullen we horen wanneer ze uitroepen dat ze ‘vrede en veiligheid’ hebben bereikt. Maar ‘dan worden ze plotseling getroffen door een onverwachte vernietiging’. Laat je dus niet misleiden door hun poging om ons te laten geloven dat deze wereld helemaal niet in gevaar is! Want we ‘weten zelf heel goed dat Jehovah’s dag precies zo komt als een dief in de nacht’ (1 Thess. 5:1-4). w18.10 7, 8 ˚6-8

Degenen van wie Jezus zei dat ze van hun vader de Duivel waren, waren de kinderen van Abraham – althans, genetisch gezien. Ze bevonden zich onder de wet van Mozes en hielden zich strict aan de Mozaïsche wet. Zij lazen regelmatig de Schrift in hun synagogen, de voorloper van de hedendaagse koninkrijkszaal.

Het is interessant om te vermelden dat de Joden in die tijd geen afgoderij beoefenden zoals hun voorvaders in de dagen voordat ze naar Babylon werden afgevoerd. Evenmin is er enig bewijs dat deze Joden grove immoraliteit bedreven zoals homoseksualiteit, zoals in de dagen van Gibea.

Enige tijd nadat de Joden naar Palestina waren teruggekeerd, ontwikkelden zich ook de sekten van de Farizeeën en Sadduceeën. Deze sekten begonnen vervolgens grip te krijgen op alle aspecten van de Joodse samenleving. De Joden raakten verstrikt in hun religie – een religie waarvan de oorsprong van Jehovah afkomstig is. Zo werd de wet met betrekking tot de sabbat in de twee stenen tafelen geschreven die Mozes van de berg naar beneden bracht. Voor de zuivere aanbidding moesten de Joden een wekelijkse sabbat houden. De Farizeeën waren fanatiek ten aanzien van de Sabbat. Ze waren constant bezig om Jezus te beschuldigden dat hij de traditionele regels van de Sabbat zou overtreden.

Omdat de Farizeeën en de bestuurders weigerden Jezus te accepteren als zijnde de Messias die in hun eigen geschriften werd voorzegd, had dit tot gevolg dat het gewone volk Jezus ook niet openlijk accepteerde. Het kwam er feitelijk zelfs op neer dat indien iemand Jezus wel openlijk zou accepteren als de voorzegde Messias, deze persoon de een-na-zwaarste straf zou riskeren welke grenst aan de doodstraf. Elke Jood die openlijk uitkwam voor zijn geloof in Jezus, zou uit de synagoge worden verdreven, wat een totale uitsluiting van de Joodse samenleving zou betekenen. Ondanks dit alles beval Jezus zijn volgelingen toch om de Farizeeën te gehoorzamen. Toen de volgelingen van Jezus echter eenmaal waren gezalfd en met heilige geest waren doordrenkt, konden ze zich niet langer onderwerpen aan de Joodse ouderlingen die hen bevolen om niet in de naam van Jezus te prediken.

De vader van de leugen is meer dan ooit voornemens om diegenen te misleiden die Jezus zouden volgen. Door de eeuwen heen heeft hij het gedrocht ontwikkeld dat bekend staat als de Katholieke Kerk evenals duizenden andere denominaties. Satans eindeloze leugens zijn geïnstitutionaliseerd. Ondanks dat kan hij Jezus er toch niet van weerhouden om mensen tot Christus te laten komen.

We zijn ervan verzekerd dat Jezus voorafgaand aan zijn Tweede Komst een gemeente op aarde zal hebben. We weten dat dit het geval is omdat Jezus bij zijn Tweede Komst zal beginnen met het oordeel van zijn eigen huis – degenen die hij erkent als zijn eigen volgelingen. De zeven brieven van Openbaring worden gericht aan de zeven symbolische gemeenten die zullen bestaan vóór het aanbreken van de dag van de Heer.

De duivel is vastberaden ten aanzien van zijn plan om de uitverkorenen te misleiden met betrekking tot de Tweede Komst van Christus. Dat is ook de reden waarom Jezus ons van tevoren waarschuwde en ons vertelde dat er vele valse profeten en valse christussen zullen zijn die beweren dat Jezus hier en daar is. Daartoe mag Satan een man van God in het leven roepen die ook wel bekend staat als de mens van wetteloosheid, die voorbestemd is om plaats te nemen op de troon in de geestelijke tempel van Jehovah God. Met andere woorden: de mens van wetteloosheid bevindt zich vóór de Tweede Komst van Christus binnen in de gemeente van Christus. De mens van wetteloosheid betreft dus niet een of andere pastoor, priester, rabbi of wat dan ook. Hij wordt beschouwd als een echte authentieke christelijke leider.

De mens der wetteloosheid wordt ook wel de ‘zoon der vernietiging’ genoemd, de term die Jezus ook aan Judas gaf nadat hij was vernietigd. Judas was natuurlijk een van de 12 zorgvuldig uitgekozen apostelen van Christus die tijdens het avondmaal bij Jezus was, tot aan het moment dat Satan bezit van hem nam.

Door middel van deze mens der wetteloosheid zet Satan een uitgebreid plan in werking dat ervoor zal zorgen dat het lijkt alsof de parousia (Tweede Komst) van Christus wordt bevestigd. De apostel Paulus beschreef het als volgt: Maar de aanwezigheid van de wetteloze is het werk van Satan, met allerlei krachtige werken, leugenachtige tekenen, wonderen en allerlei onrechtvaardig bedrog, bedoeld voor degenen die vernietigd worden. Dat verdienen ze, want ze hebben de liefde voor de waarheid niet aanvaard, wat ze had kunnen redden. Daarom laat God ze misleiden door een bedrieglijke invloed, zodat ze de leugen gaan geloven. Zo zullen ze allemaal geoordeeld worden omdat ze de waarheid niet geloofden maar plezier hadden in onrechtvaardigheid.(2 Thess 2:9-12)

De context van deze profetie die door Paulus werd uitgesproken maakt duidelijk dat Satans krachtige werken en leugenachtige tekenen in direct verband staan met degenen die beweren dat de aanwezigheid van Christus reeds is begonnen en dat de dag van Jehovah al is aangebroken. De duivel is absoluut in staat om het te laten lijken alsof de Bijbelprofetie werd vervuld.

Inderdaad! Wat is het toch een indrukwekkend iets, om de obscure chronologie te kunnen ontcijferen en het exacte jaar te kunnen voorspellen waarin Christus als een dief in de nacht zal terugkeren. Wat een fantastische prestatie! Wat zien we hier toch een geestelijke bekwaamheid en een geweldige vorm van onderscheidingsvermogen! De Bible-Students verwachtten dat er iets zou gaan gebeuren in 1914 en BOEM! Precies in dat jaar brak de Eerste Wereldoorlog uit. En dan BAM! De Spaanse griep verspreidde zich meteen daarna over de hele wereld en doodde meer mensen dan er waren gestorven tijdens vier lange oorlogsjaren. Wat een bovennatuurlijk wonder! Het lichaam van mannen die de Wachttoren-organisatie besturen, heeft echt een buitengewoon inzicht en zij zijn in staat om alle geheimen van Jehovah God te onderscheiden. Alleen bestaat er één kanttekening: Niets ervan is waar. Jezus kwam niet terug in 1914. De parousia (Tweede Komst van Christus) is absoluut niet iets onzichtbaars. De Wachttoren-organisatie is de bron van de bedrieglijke invloed uit 2Thessalonicenzen 2:11 en daarnaast zit ook de leugen op bedrieglijke wijze verpakt in de waarheid.

Zodra Jezus daadwerkelijk terug zal komen, zal de Wachttoren-organisatie een valstrik vormen. Satan zal op dat moment ongetwijfeld bezit gaan nemen van zijn Judas en het erop laten lijken alsof hij de Christus is.