Ik heb van diverse lezers een aantal vragen gekregen waarbij zij zich openlijk afvragen of dit het einde betekent van het wereldwijde predikingswerk van Jehovah’s Getuigen. Mijn antwoord hierop is: nee. Er zijn plekken op de aarde die onaangetast lijken te zijn door de corona-infectie. Bovendien zal de pandemie op een bepaald moment voorbij zijn – hoogstwaarschijnlijk zal dit moment eerder vroeger dan later aanbreken. Dit is ook het geval geweest bij iedere andere pandemie uit onze geschiedenis. Zo werkt immers de natuur. Dat wil overigens niet zeggen dat het virus mogelijkerwijs nooit meer de kop zal opsteken. Soms komen en gaan pandemieën in golven. Dit geldt alleen wanneer men ervan uit gaat dat er geen opzettelijke uitbraak van een biologisch wapen zal plaatsvinden.

De achterliggende reden waarom iemand mij zulke vragen zou stellen is dat ik er in het verleden op heb gewezen dat het predikingswerk op een gegeven moment zal ophouden. Het christelijke tijdperk zal tot een besluit komen. Dat is ook precies waar de profetie van Joël over gaat. Hier kunt u een aantal artikelen op basis van Joël terugvinden die ik heb gepubliceerd: De dag van Jehovah is nabij! en Jehovah’s Getuigen en de aankomende slachtpartij en Jehovah’s Getuigen en de sprinkhanen uit Joël

Het is duidelijk dat de ramp die in het boek Joël wordt afgebeeld vele malen erger is dan alles wat wie dan ook ooit heeft meegemaakt! Beschouw bijvoorbeeld eens de beelden die Joel tot uitdrukking bracht: “Het is een dag van duisternis en donkerheid, een dag van wolken en diepe duisternis. Het is als het licht van de dageraad dat zich uitspreidt over de bergen. Er is een talrijk en machtig volk. Zo’n volk is er nooit eerder geweesten zal er ook nooit meer zijn tot in de verste generaties. Een verslindend vuur trekt voor hen uit, een verterende vlam komt achter hen aan. Het land vóór hen is als de tuin van Eden, maar achter hen is een verlaten woestijn. Niets kan ontkomen.” (Joël 2: 2-3)

Joel voorspelt hier niets minder dan de volledige omverwerping van de gehele beschaving.

Daartoe lijkt het mij dat de huidige pandemie daar ook een aanloop naar is. Het is alom bekend dat het Britse Rijk genocide altijd al als officieel beleid heeft omarmd. Het Malthusianisme komt tenslotte ook rechtstreeks uit Londen. Zelfs toen de wereld nog minder dan een miljard mensen telde, stond de Britse aristocratie erop dat de planeet overbevolkt was. Prins Phillip, de wederhelft van de koningin, heeft ooit publiekelijk verklaard dat hij na zijn dood hoopt te worden gereïncarneerd als een dodelijk virus om zijn steentje bij te dragen aan het terugdringen van de wereldbevolking. Met de huidige pandemie die op dit moment duizenden mensen de dood in jaagt,  blijkt de opmerking die de prins in het verleden maakte als een ongelukkige boemerang terug te vliegen. In werkelijkheid is het de doelstelling van de Britse oligarchie om de wereldbevolking met ongeveer 80% te verminderen.

In de hoogtijdagen van het koloniale rijk maakten de Britten bewust gebruik van natuurrampen om de menselijke kudde als het ware in te krimpen. Londen gebruikte de aardappelziekte (potato blight) om miljoenen mensen in Ierland te laten verhongeren. In India, het kroonjuweel van het Britse Rijk, werden abnormale moessons gebruikt als een kans om een voedseltekort te veroorzaken die later bekend zouden staan als “de laat-Victoriaanse holocaust”. Klimaatverandering wordt op dit moment gebruikt om de volkeren te alarmeren om zodoende het genocidale beleid van het Rijk over te nemen. De nieuwe ‘green deal’ is in feite een opzettelijke poging om landen er structureel toe te bewegen om onder het mom van het redden van het milieu een beleid in te voeren, dat bedoeld is om de capaciteit waarmee ze hun huidige bevolkingaantallen kunnen onderhouden, af te breken.

Gezien het feit dat de grimmige realiteit het financiële systeem van Londen ontrafeld, waarbij deze als het ware aan het geldinfuus ligt, waardoor er opnieuw biljoenen dollars extra moeten worden bijgeprint om de kosten te kunnen dekken die nodig zijn om het stervende en hopeloos failliete systeem kunstmatig in leven te houden, zou het juist eerder verbazingwekkend zijn als Londen ‘niet’ opzettelijk het dodelijke virus heeft losgelaten om zo paniek te zaaien om de geldstroom in beweging te krijgen en hiermee voor zichzelf wat  extra tijd te kopen om zichzelf op deze manier gereed te maken voor de volgende fase van de totale ineenstorting.

De huidige coronavirusplaag kan ons echter ook een waardevolle les leren, namelijk hoe snel de dingen kunnen veranderen. En nu het een feit is dat grote aantallen Jehovah’s Getuigen zichzelf in een quarantaine bevinden evenals vele andere honderden miljoenen mensen, hebben ze misschien, heel misschien nu eindelijk eens de tijd om over een aantal serieuze onderwerpen diep na te denken.