Terugkijkend lijkt het erop dat het zaadje van dit boek ongeveer vijfenveertig jaar geleden werd geplant in mijn gedachten. Ik herinner me nog heel goed de eerste keer dat ik de Bijbel opensloeg met de bedoeling om te proberen de heilige geheimen die deze bevatte te kunnen begrijpen. Het was een prachtige, zonnige zomerdag en ik zat in mijn achtertuin in het gras, terwijl ik achteroverleunde tegen mijn favoriete esdoorn. Ik wilde me in alle haast meteen richten op de kern van het verhaal, dus begon ik meteen het laatste boek van de Bijbel te lezen: Openbaring.

Niets van wat ik las greep me werkelijk aan, totdat ik bij het twaalfde hoofdstuk aankwam. Toen voelde het alsof ik werd getroffen door een bliksemflits! Satan de Duivel misleidt de hele wereld en hij zou eveneens uit de hemel worden geworpen en zou al zijn woede richten op de aarde. Ineens begreep ik de situatie waarin de wereld zich bevond. Er heerste een grote slechte invloed over de mensheid. Dit verklaarde alles.

Ik begon onmiddellijk te prediken. Helaas voor haar liep er op dat moment een jonge vrouw voorbij op straat. Ik sprak haar aan met mijn King James-bijbel in de hand en probeerde haar uit te leggen dat de Duivel achter de hele façade zat die wij beschaving noemen. Ik kan me niet herinneren dat zij ook maar een woord tegen mij sprak, maar ik herinner me haar blik van paniek en angst terwijl ze probeerde een uitvlucht te vinden om zo snel als ze kon het gesprek te beëindigen en van mij weg te vluchten.

Echter bleef ik alleen achter met de verwarrende vraag: was Satan op dat moment al naar beneden geslingerd of was dat iets wat in de toekomst nog zou gaan gebeuren?

Kort na mijn openbaring onder de eerder beschreven schaduwrijke boom kwam ik in het bezit van een houten kist vol met Wachttorenpublicaties, welke ik in korte tijd gulzig verslond. Als gevolg van het feit dat ik in de loop van die zomer vrijwel elk boek had gelezen dat het Wachttorengenootschap had gepubliceerd tussen 1950 tot 1970, raakte ik ervan overtuigd dat de demonen al in 1914 uit de hemel werden geworpen als een rechtstreeks gevolg van Christus, aan wie het Koninkrijk toen zou zijn gegeven. Het hele verhaal leek perfect te kloppen. Ook de Eerste Wereldoorlog begon precies zoals werd aangegeven in de zeventijdenchronologie. Ik werd in 1977 gedoopt als een van Jehovah’s Getuigen en ik begon toen meteen gemotiveerd aan de bediening.

Echter begon ik in 1996 opeens de Bijbel opnieuw grondig te lezen. Het is overigens niet zo dat ik was gestopt met het bestuderen van de Geschriften. Als ouderling en als speciale pionier hield ik plichtsgetrouw gelijke tred met al het studiemateriaal, evenals de wekelijkse Bijbellezingen. Echter, in oktober 1996 heb ik zonder specifieke reden de Bijbel opengeslagen in het midden van het boek Ezechiël, waarop ik begon te lezen en ik niet meer kon stoppen. Daarop las ik elke dag vele uren achter elkaar. In die periode was ik een tijd werkloos, dus las ik soms van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat, de hele dag door. Ik las alle boeken van de profeten keer op keer opnieuw. Terwijl ik verderging met mijn leesmarathon, welke al maanden lang duurde, werd het mij geleidelijk aan duidelijk dat mijn onverklaarbare geobsedeerdheid door de profeten het gevolg was van het feit dat ik gezalfd was.

Omstreeks diezelfde tijd begon ik een beetje te spelen met de laptop van mijn vrouw. Toen ik als sceptische digibeet bekend begon te raken met dit nieuwe digitale hulpmiddel begon ik langzaam de computer te omarmen.

In ieder geval kwam in de loop van 2001-2002 de geheime relatie tussen het Wachttorengenootschap en de Verenigde Naties aan het licht, rond dezelfde periode dat de wereldse media hun aandacht vestigden op de beschamende oorlog die de Wachttoren-organisatie voerde tegen de slachtoffers van seksueel kindermisbruik. Op dat moment vielen alle puzzelstukjes in mijn gedachten op hun plek. Er zal een toekomstig oordeel over het huis van God worden geveld dat samen zal vallen met de authentieke wederkomst van Christus en de verdrijving van de Duivel uit de hemel. Ik voelde me gedwongen om mezelf online te laten horen, hoewel dit eerst echter anoniem was. Toen het aantal artikelen zich begon op te stapelen, stelde iemand uit mijn omgeving voor om een boek te schrijven. Hierop werd in 2005 de eerste uitgave van Jehovah Zelf Is Koning Geworden gepubliceerd.

Voordat ik overging tot publicatie, had ik eerst een enorme mailingcampagne opgezet, waarbij ik iedere koninkrijkszaal in de Verenigde Staten, Canada, Engeland, Nieuw-Zeeland en Australië heb aangeschreven, waarbij ik de betreffende ouderlingen op de hoogte heb gesteld van het politieke partnerschap tussen het Wachttorengenootschap en de VN, evenals van de gevolgen ten aanzien van de ontrouw vanuit Bethel. Ook gaf ik een kopie ervan aan de ouderlingen van mijn eigen gemeente en vertelde hun dat ik het Wachttorengenootschap publiekelijk had beschuldigd van afvalligheid. Dit betekende tegelijkertijd het einde van mijn anonimiteit. Als gevolg van mijn bovenstaande handelingen ging een commissie van ouderlingen uiteindelijk aan de slag met het opzetten van een procedure om mij uit te kunnen sluiten van de organisatie. Na enkele maanden maakte ik aan het comité van ouderlingen bekend dat ik het manuscript van mijn boek zojuist naar een uitgever had gestuurd, waardoor zij geen ander alternatief hadden dan om mij als een afvallige te bestempelen en vervolgens uit te sluiten.

Het laatste wat ik tegen de ouderlingen zei toen ik voor de laatste keer die koninkrijkszaal verliet was dat er een nieuwe wereldoorlog aan zou komen. Op dat moment waren ze er waarschijnlijk al van overtuigd dat ik gek was, maar ik zei dat omdat het nu mijn stelligste overtuiging is dat de Duivel niet in 1914 uit de hemel werd geslingerd, en dat zijn uitzetting uit de hemel een direct bewijs zal vormen voor het feit dat de vrede van de aarde zal verdwijnen en dat dit ook zal worden bewezen doordat de profetische gebeurtenissen zullen uitkomen waarover Jehovah’s Getuigen in de veronderstelling verkeren dat deze reeds zijn uitgekomen en al lang geleden hebben plaatsgevonden. Waarom zou ik niet mogen proberen om die boodschap over te brengen aan Jehovah’s Getuigen?

De bovenstaande situatie vond elf jaar geleden plaats. Nu op dit moment lijkt een derde wereldoorlog echter niet zo vergezocht. Maar hoe kan het dan toch mogelijk zijn dat een persoon die als een gevaarlijke afvallige wordt beschouwd toch beschikt over authentieke inzichten of anderzijds beschikt over iets van geestelijke waarde? Houd echter in gedachten dat Jezus ook op dezelfde manier werd beschouwd. Hij werd ervan beschuldigd op één lijn te liggen met Beëlzebub, beschuldigd dat hij een dronkaard en een veelvraat was, en hij werd een vriend genoemd van verachtelijke belastinginners en zondaars. Als reactie daarop zei Jezus: ‘Wijsheid blijkt uit de resultaten’ (Matt. 11:19).

Met andere woorden, wat waren deze resultaten? Welke invloed heeft Jezus gehad? De feiten spreken voor zich.

Terwijl ditzelfde principe wordt toegepast, hebben verspreid over meer dan een decennium tienduizenden Jehovah’s Getuigen en geïnteresseerde personen hun blik geworpen op de online versie of op de papieren versie van dit boek. Hoe werd deze informatie door hen ontvangen?

Welk effect heeft dit gehad op deze lezers? Heeft dit hun geloof verwoest of juist versterkt?

Hieronder staan enkele van hun reacties.

Robert King

__________

Veel mensen zijn bang om iets te lezen dat geschreven is door iemand anders dan de Wachttoren-organisatie. Dit is niet zonder reden, omdat leesmateriaal afkomstig van afvalligen iemands geloof in Jehovah en Jezus kan vernietigen. Jehovah Zelf Is Koning Geworden had echter het tegenovergestelde effect op mij. Mijn geloof in de toekomstige gebeurtenissen is nog nooit zo sterk geweest. Ik had altijd het gevoel dat er bij de Wachttoren-organisatie iets miste wanneer het gaat om het verklaren van profetische materie. Dit boek verklaart de profetieën van A tot Z zonder de Geschriften te verdraaien. De Bijbel is voor mij nu eindelijk begrijpelijk geworden. – Kevin B

__________

Ik heb in mijn leven een enorme hoeveelheid aan profetische lectuur gelezen en ik moet daarom ook eerlijk toegeven dat Robert Kings werk ongeëvenaard is en ver staat boven de rest. Zijn werk is meer dan bijzonder te noemen. Indien u intens verlangt naar antwoorden ten aanzien van Jehovah’s plan voor de toekomst is dit uw kans om deze antwoorden te krijgen. ‘Dit betekent eeuwig leven, dat ze u leren kennen, de enige ware God, en ook degene die u hebt gestuurd, Jezus Christus’ (Johannes 17:3). Bedankt broeder Robert, voor al uw liefdevolle inspanningen en uw harde werk, en moge u voortgaan met behulp van Jehovah’s overvloedige zegen. – Kevin Flynn

__________

Ik moet zeggen dat het boek Jehovah Zelf Is Koning Geworden mijn geestelijke leven enorm heeft beïnvloed. Dit boek heeft me geholpen om geestelijke struikelblokken te kunnen overwinnen. Het heeft geleid tot een toename van mijn begrip als het gaat om nauwkeurige kennis van de Bijbel, evenals mijn kennis ten aanzien van Bijbelse profetieën, en ik sta niet langer stil in mijn leven, maar ik ben nu eindelijk in staat om weer vooruit te komen en ik blijf doorgaan met geestelijk groeien en verder werken aan het opbouwen van mijn persoonlijke relatie met onze hemelse Vader, Jehovah. Het boek is zeer goed geschreven, met nauwkeurige kennis, en bevat een overvloed aan krachtige inzichten. Bedankt, meneer King.

– Leonard K. Flynn

__________

De meeste boeken hebben vernieuwde uitgaves nodig vanwege nieuwe beschikbare informatie of ‘nieuw licht’. Dit boek bevat echter dezelfde waarheid als de eerste uitgave, waardoor het vertrouwen wordt gewekt dat Jehovah de bron is van zijn licht. Een van de duidelijke redenen waaruit de noodzaak blijkt voor latere herzieningen en uitgaven van lectuur is om bij te kunnen blijven met het steeds maar weer veranderende begrip over profetie vanuit het Wachttorengenootschap. De boodschap in dit boek is er niet op gericht om Jehovah’s Getuigen in diskrediet te brengen. Integendeel juist, het levert door middel van Jehovah’s geschreven woord het bewijs dat het Wachttorengenootschap de enige ware bron is die de fundamentele Bijbelse waarheden verkondigt. De ironie van dit alles wordt blootgelegd door Roberts uitleg en toepassing van 2 Thessalonicenzen 2:1-12. – Joe Dman

__________

Dit boek heeft mij veel stof tot nadenken gegeven, vooral als het gaat om het anticiperen op de grote gebeurtenissen die in de nabije toekomst zullen plaatsvinden. – L

__________

Dit boek heeft mijn dorst naar Gods Woord doen toenemen, in het bijzonder mijn interesse in de profeten en hoe Jehovah’s oordelen zijn volk zullen beïnvloeden. Goed geschreven en in harmonie met de Schrift. – Sam

__________

Jehovah Zelf Is Koning Geworden is een boek dat antwoorden probeert te bieden op alle vragen die Jehovah’s Getuigen terecht zouden kunnen stellen. Vragen zoals: ‘Welke rol speelt Gods organisatie gedurende de laatste dagen die nog voor ons liggen, en waarom bestaat er in het geestelijke paradijs zo ontzettend veel ondragelijke pijn voor de slachtoffers van kindermisbruik?’ Het zou duidelijk moeten zijn waarom er als het ware een grote behoefte bestaat aan een stem in de wildernis, een Jeremia-achtige wachter, wiens stem weerklinkt buiten de muren van de institutie welke bekendstaat als de Wachttoren-organisatie. De Wachttoren-organisatie is zich zonder meer bewust van het feit dat zich een groeiend aantal ontevreden Jehovah’s Getuigen binnen de organisatie bevindt. Velen van hen zijn verzwakt in hun geloof en zijn ontmoedigd geraakt. Sommigen hebben ervoor gekozen zich van de organisatie te distantiëren. Anderen hebben besloten om stilletjes op de achtergrond te vervagen. Waarlijk, Jehovah’s woorden zijn van toepassing op het leiderschap van de organisatie in deze kritieke tijd: ‘Zijn wachters zijn blind, ze merken helemaal niets. Ze zijn allemaal honden die stom zijn en niet kunnen blaffen. Hijgend liggen ze op de grond, ze zijn gek op luieren…’ (Jesaja 56:10).

__________

Ik ben er nu van overtuigd dat Bethels flitsen van ‘nieuw licht’ vandaan komen uit Jehovah Zelf Is Koning Geworden terwijl zij proberen grip te krijgen op het groeiende aantal Jehovah’s Getuigen die zich haastig naar de uitgang van de organisatie begeven. Dit boek is een must-read voor alle Jehovah’s Getuigen en dit boek heeft eveneens geholpen bij het terugvinden van een aantal van Jehovah’s kostbare verloren schapen en heeft geholpen bij het verbinden en verzorgen van hun geestelijke wonden.

Robert beschikt over een groot buffet van geestelijk voedsel en de gave om door middel van dit boek geestelijk onderricht over te brengen op de lezer. Bij het lezen van zijn boek kan het een tijdje duren om de zware kost te verteren, vooral als men beschikt over de oogkleppen van de Wachttoren-organisatie. Echter, indien uw hart zuiver is en u tot Jehovah bidt voor inzicht, dan zal dit alles ineens begrijpelijk voor u zijn. ‘Je hebt het allemaal gehoord en gezien. Ga je het niet bekendmaken? Vanaf nu kondig ik je nieuwe dingen aan, goed bewaarde geheimen die je onbekend waren’ (Jesaja 48:6). Het is nu dringend en de tijd is nu aangebroken voor alle liefhebbers van Waarheid om dit boek volledig tot u te nemen. Uw leven zal afhangen van wat u in dit boek leert en hoe u deze kennis in de nabije toekomst kunt gebruiken. Met behulp van deze kennis en de liefde en goedheid van Jehovah zult u in staat zijn om juiste beslissingen te nemen zodra de dingen vreselijk mis zullen gaan voor het leiderschap van het Wachttorengenootschap. – Joseph S. Schiess

__________

Ik ben sinds het midden van de jaren zestig een actief Jehovah’s Getuige. Gedurende al die jaren heb ik uit verschillende bronnen heel veel literatuur gelezen met betrekking tot eindtijdprofetieën. Ik kan daarom ook met volledige oprechtheid en eerlijkheid zeggen: van alle informatie die ik ben tegengekomen gedurende al die vele jaren, is deze informatie de meest redelijke verklaring van profetieën die ik ooit ben tegengekomen. Er is niet alleen een goede logische verklaring voor veel van de geschriften, maar het is daarnaast ook vrijwel onmogelijk om te ontsnappen aan de bijna oorverdovende ‘Ring of Truth’ die uit dit boek resoneert. Ik zou elke JG willen aansporen het zelf te lezen en vervolgens hier een eigen conclusie uit te trekken.

– Erik

__________

In 2010 dacht ik er sterk aan om de organisatie te verlaten, omdat ik het doodsaai vond wanneer ik de profetieën van Jesaja, Daniël en Ezechiël las. Ook bevond ik me niet in een positie waarin ik deze boeken kon begrijpen. Zoals iedereen weet leert het Wachttorengenootschap dat alle belangrijke profetieën reeds terug in 1914 werden vervuld. Ook zag ik met eigen ogen dat er veel slechte dingen gebeuren binnen de organisatie, zelfs onder ouderlingen en dienaren in de bediening en kringopzieners. Vandaar dat ik in mijn hart mezelf de oprechte vraag stelde: ‘Is dit Jehovah’s volk?’

Het kwam door mijn vrouw dat ik naar de koninkrijkszaal ging, want tot op de dag van vandaag is ze altijd een hele goede vrouw voor mij gebleken. Echter wilde ik weg uit de organisatie, ik was helemaal depressief. Ik vroeg in gebed waar ik de waarheid zou kunnen vinden.

Op een dag in 2010 typte ik ‘Jehovah’ in de Google-zoekmachine en kwam ik terecht bij Jehovah Zelf Is Koning Geworden. WHOOOSH, ik werd weggeblazen! Na het boek een keer gelezen te hebben begon ik weer opnieuw geloof te stellen in Jehovah en Jezus… Een nieuw licht flitste op mij, net zoals het licht van Jezus op Paulus flitste op de weg naar Damascus, en opende mijn verblinde ogen. Ik heb het gevoel alsof Jehovah zelf mij heeft gered en mij ervan heeft weerhouden van de waarheid weg te gaan… Waarlijk, ik houd van Jehovah en Jezus, niet vanwege mijn vrouw, maar vanwege de waarheid die ik in dit boek heb gevonden. – Basavaraj uit North Karnataka

__________

Toen ik voor het eerst het hoofdstuk las dat betrekking had op de profetieën van Amos, was ik verbijsterd. De boodschap van de profetieën uit de Bijbel schokten mij. – E.V.G.

__________

Dit boek herstelde niet alleen mijn vertrouwen in het feit dat God het kwaad dat binnen de organisatie plaatsvindt niet goedkeurt, maar tegelijkertijd werd mijn geloof in Gods voornemen met betrekking tot Jehovah’s Getuigen daarmee ook hersteld – iets wat ik anders niet voor mogelijk zou hebben gehouden. Als je iemand kent die ontevreden is binnen de organisatie of iemand die in zijn of haar geloof is gestruikeld, dring er dan bij hen op aan om dit boek te lezen! – LT

__________

In mijn hele leven als Jehovah’s Getuige, vanaf de dag van mijn doop tot aan de tijd dat ik een reguliere pionier werd, tot aan het moment dat ik drie jaar geleden gedwongen werd de gemeente te verlaten, heb ik de meeste profetieën in de Bijbel nooit echt begrepen of gewaardeerd, totdat ik dit boek had gevonden en gelezen. De profetieën waarvan we dachten dat ze zo moeilijk te verteren waren zijn nu eindelijk gemakkelijker te begrijpen door middel van de zeer duidelijke en eenvoudige uitleg in dit boek. En zoals de titel belooft is dit boek daadwerkelijk een ‘inleiding voor de apocalyps’ en een mindopener die Jehovah’s Getuigen en degenen die de Waarheid liefhebben echt zouden moeten lezen om hen voor te bereiden op de overweldigende gebeurtenissen die zullen plaatsvinden in de zeer nabije toekomst.

Ik waardeer het feit dat dit boek mij heeft geholpen om Jehovah God op een dieper niveau te leren kennen en tegelijkertijd mij heeft geholpen om zijn wil nog beter te kunnen begrijpen. Nu kan ik eindelijk de draad weer oppakken nadat ik als kind slachtoffer ben geworden van seksueel misbruik onder het toeziend oog van de ouderlingen binnen mijn gemeente, waarbij zij en anderen hebben geprobeerd om alles ook nog eens onder het tapijt te vegen en te verbergen voor de buitenwereld. Dit boek dient als een pleister voor al diegenen die geestelijk gewond zijn geraakt of zijn gestruikeld in hun geloof, waarbij dit boek een duidelijke verklaring geeft voor de redenen waarom het Genootschap handelt zoals het doet, en verzekert daarnaast de lezer dat God niet eenvoudigweg een toeschouwer aan de zijlijn is – Hij is nog altijd springlevend! En heel binnenkort zal Hij in beweging komen om de zaken recht te zetten en zijn oordeel te vellen over degenen die zijn schapen hebben misleid en mishandeld…

Dit boek is echt uniek in zijn soort. In tegenstelling tot veel boeken die door anderen zijn gepubliceerd, bekritiseert dit boek niet alleen de organisatie, het biedt ook grondige verklaringen en heldere antwoorden uit de Bijbel welke uw geloof alleen maar zullen versterken.

– K. Vinuya

__________

Als een doorgewinterde Getuige en een liefhebber van de Waarheid heb ik Robert King uitgebreid aan de tand gevoeld en beproefd.

Elke keer weer heeft hij mij zijn ware gezicht getoond. Heel eenvoudig gezegd: deze auteur houdt van Jehovah God en probeert nooit iemand van Hem weg te nemen. Jehovah Zelf Is Koning Geworden heeft mijn geloof in het onzichtbare opnieuw versterkt en mij eraan herinnerd hoe Jehovah’s persoonlijkheid werkelijk is in zijn omgang met mensen: hij staat zijn volk toe om van binnenuit getest te worden aan de hand van wat zij het meest waarderen – hun identiteit. Indien u toe bent aan vast voedsel dat bedoeld is voor geestelijk rijpe mensen en wanneer u genoeg heeft van het zuigen voor druppeltjes melk, zult u genieten van dit leesvoer dat over de profetieën gaat en dan zult u er uiteindelijk achter komen en erkennen dat de laatste inspectie van de gemeente van Jezus Christus nog zal moeten plaatsvinden. – Vilhelm H.

__________

Consequenter en inspirerender ten aanzien van het geloof dan het Wachttorengenootschap; de Waarheid over de Waarheid. – Popeye

__________

Ik zou willen dat ik kon zeggen dat dit het beste boek is dat ik ooit heb gelezen, maar dat kan ik niet. Die eer en lof komt het geïnspireerde woord van God, de Bijbel, toe. Indien u uw leven voorgoed zou willen veranderen en indien u het einde wilt bereiken van uw zoektocht naar de waarheid, lees u dan in over de misleiding van 1914, de grote operatie van Satan, en begin te wandelen op de weg, zodat u werkelijk zult begrijpen wat het betekent om een van Jehovah’s Getuigen te zijn.

– PEL

__________

Dit boek heeft een enorme impact op mijn leven gehad, en het kwam op een moment dat ik op het punt stond om mijn geloof te verliezen. De informatie in dit boek heeft me geholpen mijn geloof te herstellen en heeft gezorgd voor verlichting ten aanzien van de huidige ontwikkelingen in de wereld en ten aanzien van de ontwikkelingen binnen de organisatie van Jehovah’s Getuigen. De verklaringen van de profetieën zijn niets minder dan geweldig en ik geloof dat ze door God zelf zijn geïnspireerd. – AO

__________

Dit boek is een must-read voor hedendaagse Jehovah’s Getuigen. Als je ooit het gevoel hebt gehad dat bepaalde dingen niet lijken te kloppen, en wanneer je erachter bent gekomen dat niet alles wat jou in de Koninkrijkszaal wordt geleerd waar blijkt te zijn, dan is dit het boek voor jou. Het zal je inspireren om een frisse blik te werpen op wat de Bijbel werkelijk leert, en deze kennis zal ervoor zorgen dat je weer op de weg zult wandelen die leidt naar een betere relatie met Jehovah en Jezus, die gebaseerd is op geest en waarheid. – MK

__________

Dit boek is voor iedereen die van Jehovah houdt, maar die worstelt met een slecht gevoel dat niet alles klopt binnen de organisatie. Een boek dat illustreert hoe je je geloof sterk kunt houden, terwijl je tegelijkertijd nog steeds je vraagtekens kunt plaatsen bij datgene waarvan je kunt zien dat het fout is. Oog-openend en genezend. Je zult de profeten en onze hoop begrijpen op een wijze die je nooit voor mogelijk had gehouden. – Anoniem