Ik heb onlangs de veelbekeken 2-delige documentaire gezien getiteld “The Witnesses” welke pas geleden werd uitgezonden op de Amerikaanse televisiezender ‘Oxygen’. Ik heb deze documentaire tevens op mijn website geplaatst voor diegenen die het willen zien.

Het was wederom een onthullende weergave van het kindermisbruikprobleem waar de Wachttoren-organisatie vandaag de dag mee wordt geconfronteerd. Het is niet zo dat dit probleem nu voor het eerst aan het licht komt.  De eerste grote documentaire die dit probleem in de massamedia aan het licht bracht werd al bijna 20 jaar geleden uitgezonden. Dit was een aflevering van het programma “Dateline” uit het jaar 2001 of 2002 naar ik mij kan herinneren.

In de onlangs uitgezonden documentaire van Oxygen ging het om nieuwe slachtoffers met elk hun eigen verhaal. En hoewel het tv-programma vanuit commercieel oogpunt vanzelfsprekend is gedramatiseerd zijn de verhalen ondanks dit feit bijzonder authentiek te noemen. Ik kan dit weten, omdat ik kan bevestigen dat ik persoonlijk enige ervaring heb opgedaan ten aanzien van de wijze waarop de Wachttoren-organisatie omgaat met hun kindermisbruik-beleid.

In de periode rond de jaren 1980 tot de mid-jaren 1990 heb ik zelf als ouderling gediend in een gemeente van Jehovah’s Getuigen. Persoonlijk heb ik zelf nooit te maken gehad met een geval van kindermisbruik binnen de gemeente waar ik ouderling was. Helaas is het wel zo dat er in de gemeente aan de kant van de familie van mijn vrouw wel 2 gevallen van kindermisbruik bekend zijn. Het ging in beide gevallen om kinderen van een tweetal families die zijn misbruikt door familieleden van de slachtoffers die tevens lid waren van dezelfde gemeente van Jehovah’s Getuigen in hun regio.

In beide gevallen werd het misbruik destijds ook gemeld aan de ouderlingen van die gemeente maar er werd jammer genoeg helemaal niets concreets ondernomen.  Toen de moeder van het eerste slachtoffer dit misbruik had gemeld bij de de ouderlingen drongen deze ouderlingen erop aan dat zij geen aangifte zou moeten doen bij de politie, ondanks het feit dat deze zelfde ouderlingen dit in een later stadium allemaal hadden ontkend te hebben gezegd.

Persoonlijk was ik zelf in die periode geen lid van die betreffende gemeente maar ik was op een bepaald moment wel aanwezig bij een vergadering van de ouderlingen van die gemeente. Die week waren tijdens die vergadering ook de kringopziener en de districtsopziener aanwezig. Ik had hen verzocht om besloten samen te komen en ik vroeg hen of zij op de hoogte waren van wat zich had afgespeeld. Zij bevestigden aan mij dat zij inderdaad op de hoogte waren van het misbruik. Deze opziener, waar ik destijds bijzonder veel respect voor had en die ik beschouwde als een heel spiritueel persoon zei toen iets tegen mij wat mij tot op de dag van vandaag nog steeds bijstaat. Deze man verklaarde: “weet je Robert, we zouden wel iets willen ondernemen in deze zaak maar het feit is dat we met onze handen en voeten zijn gebonden”. Hij maakte met zijn handen een gebaar alsof er handboeien omheen zaten.

In die periode kon ik hier absoluut geen begrip voor opbrengen en ik kon niet begrijpen hoe het mogelijk was dat deze man dit zomaar kon zeggen! Nu, vele jaren later ben ik er volledig achter waarom dit zo was. Het zat namelijk zo dat de juridische afdeling van de Wachttoren-organisatie hen heeft bevolen om vooral NIETS te ondernemen, om NIET naar de politie te stappen en tevens om deze zaak volledig los te laten en zich er verder niet meer mee te bemoeien. De handen van deze kringopziener werden op deze wijze stevig vastgebonden.

Bij het andere geval van kindermisbruik heb ik zelfs persoonlijk een brief geschreven aan het Besturend Lichaam. Ik heb deze brief toen specifiek gericht aan een bepaald lid van het Besturend Lichaam waarmee ik persoonlijk een verleden had. Ik heb deze man in het verleden ontmoet en ik heb zelfs met deze man deelgenomen aan de velddienst. Ik wilde deze man op de hoogte stellen van wat er was gebeurd. Tot mijn verbazing kreeg ik geen persoonlijk antwoord van hem terug. Ik kreeg daarentegen een brief met een standaard antwoord erin waar de nadruk werd gelegd op de veelgebruikte Wachttoren-uitdrukking: “Wees geduldig en wacht op Jehovah!”. Kort samengevat kwam het op het volgende neer: “Wij zijn niet van plan om in deze zaak iets te gaan ondernemen, we dienen hier te wachten op Jehovah”.

Het bovenstaande speelde zich af rond de jaren 1990. Toen ik als ouderling deze reactie vanuit Bethel kreeg dacht ik bij mezelf: “Prima, ik kan wel wachten…”

Naarmate echter de tijd voorbij ging zag ik geleidelijk aan steeds meer kindermisbruikzaken voorbij komen en helaas heb ik moeten concluderen dat in al die gevallen er richting de familie en richting degenen die opkwamen voor het belang van het slachtoffer, door Bethel keer op keer het standaard antwoord uit de kast werd getrokken, namelijk: “Wees geduldig en wacht op Jehovah”.

Sterker nog: Bill Bowen die oprichter was van de organisatie “Silent Lambs” die opkomt voor de belangen van misbruikte kinderen binnen de gemeenschap van Jehovah’s Getuigen, was ook enige tijd een ouderling die zelf ook het een en ander heeft meegemaakt binnen zijn eigen gemeente. Deze man heeft op een bepaald moment in het geheim een geluidsopname gemaakt van een gesprek tussen hem en een ouderling die waarschijnlijk lid was van de juridische afdeling van de Wachttoren-organisatie. Op een bepaald moment hoorde je deze man zeggen: “Wacht op Jehovah mijn broeder, Wacht op Jehovah”.

Dit is de standaard uitdrukking. Doe zelf niets! Als God dit probleem oplost dan is dat prima en zo niet, dan gaan wij zelf verder ook niets ondernemen.

Het is opmerkelijk dat zij zich constant beroepen op de uitdrukking “Wacht op Jehovah”. Het tragische in deze situatie is namelijk dat de Wachttorenorganisatie de individuele Jehovah’s Getuigen de Bijbelse normen en waarden probeert bij te brengen, terwijl de Getuigen tegelijkertijd talloze vergaderingen bijwonen en daarnaast de grote hoeveelheid lectuur bestuderen en proberen om deze zaken in hun eigen leven toe te passen, al dan niet via de theocratische school.

Het is vreemd maar het lijkt er bijna op alsof Jehovah’s Getuigen moeite hebben met het oefenen van oprecht geloof in Jehovah omdat wanneer blijkt dat zij worden geconfronteerd met schokkende informatie waaruit blijkt dat de Wachttoren-organisatie zwaar tekort schiet in hun tegemoetkoming aan de vele slachtoffers van kindermisbruikzaken, Jehovah’s Getuigen simpelweg niet kritisch kunnen nadenken waarbij zij zich niet afvragen of God uberhaupt wel een aandeel heeft in de betreffende kwesties.

Persoonlijk ben ik van mening dat God wel degelijk iets in te brengen heeft, ondanks het feit dat de Wachttorenorganisatie God heeft afgeschilderd als impotent omdat volgens de leerstelling van de organisatie Jehovah God hen al lang geleden zou hebben geoordeeld in het jaar 1914 en dat Jehovah toen tevens zijn goedkeuring zou hebben geschonken aan de Wachttoren-organisatie. Volgens de organisatie zou Jehovah hen al in 1918 “groenlicht” hebben gegeven ten aanzien van alles dat zij doen…de boodschapper van het verbond was toen volgens hen gekomen en volgens de organisatie was vanaf dat moment alles koek en ei tussen hen en Jehovah God.

Het is interessant om te beschouwen wat Jezus in deze context zei. Jezus zond zijn discipelen erop uit om te bedienen. In Markus zei Jezus het volgende: “En hij zei verder tot hen: „Wordt er soms een lamp gehaald om onder een korenmaat of onder een bed gezet te worden? Wordt ze juist niet gehaald om op een lampenstandaard te worden gezet? Want niets is verborgen dan met de bedoeling blootgelegd te worden; niets is zorgvuldig aan het oog onttrokken dan met de bedoeling aan het licht te komen. Wie oren heeft om te luisteren, hij luistere.”

Het is heel opmerkelijk dat Jezus deze uitdrukking heel vaak gebruikte. Hij gebruikte deze woorden ook in Openbaring waar hij sprak tot de zeven gemeenten….”Laat hij die oren heeft horen”…

Dat waren de woorden die Jezus gebruikte in relatie tot zijn oordeel over zijn eigen gemeenten. Sommige van deze gemeenten zouden een Izebel huisvesten die Gods slaven leerde om overspel te plegen en probeerde om hen te verleiden om immoraliteit te bedrijven…Daarnaast werd natuurlijk ook de invloed van Bileam genoemd.

De Duivel is veel slimmer dan Jehovah’s Getuigen denken omdat de Wachttoren-organisatie ervoor heeft gezorgd dat individuele Jehovah’s Getuigen hun wapenuitrusting hebben laten zakken. De organisatie heeft hen er namelijk van weten te overtuigen dat Satan zich enkel buiten de muren van de organisatie bevindt. Satan loert als een brullende leeuw en jaagt op ons buiten de veilige en beschermde omgeving van de Koninkrijkszaal. Satan bevindt zich buiten de muren van de organisatie en hij bevindt zich niet bij ons binnen!

Voor de meeste mensen die geen Jehovah’s Getuige zijn en geen onderdeel uitmaken van de Wachttoren-organisatie klinkt het bovenstaande feit als iets belachelijks in hun oren. Velen die zich buiten de Wachttoren-organisatie bevinden en die behoren tot allerlei christelijke denominaties beschuldigen Jehovah’s Getuigen ervan dat zij niet in Jezus geloven omdat zij valse profeten zouden zijn. Dit is de tactiek die de Duivel gebruikt om mensen weg te houden bij de Wachttoren-organisatie.

Echter heeft Satan voor Jehovah’s Getuigen zelf een hele andere tactiek die specifiek voor hen is ontworpen. Satan moedigt Jehovah’s Getuigen juist aan om de organisatie met hun hele hart en ziel te vertrouwen en volledig loyaal te zijn aan het leiderschap van deze onvolmaakte aardse organisatie die wordt geleid door onvolmaakte mannen die niet geïnspireerd zijn en tevens feilbaar zoals het Besturend Lichaam onlangs zelf nog heeft toegegeven. Satan heeft de Getuigen aangemoedigd om het leiderschap blind te vertrouwen en om de Wachttoren-organisatie keer op keer te verheffen en te verheerlijken als zijnde Jehovah’s glorieuze aardse organisatie. In de ogen van de Getuigen is het simpelweg onmogelijk dat de organisatie ook maar iets fout zou kunnen doen. In de ogen van de Getuigen spreekt het Besturend Lichaam niets anders het zuivere woord van God!

En dus sluiten de Getuigen maar hun ogen en stoppen zij hun oren dicht terwijl zij elke vorm van kritiek op de organisatie wegwuiven als leugens van afvalligen en tegenstanders. De officiële cijfers en getuigenverklaringen liegen er niet om. Duizenden en nog eens duizenden personen zijn in de loop der jaren seksueel misbruikt door mensen die zichzelf Jehovah’s Getuige noemen en het Besturend Lichaam heeft letterlijk op JW-Broadcast verklaard dat dit allemaal berust op LEUGENS van zogenaamde afvalligen en tegenstanders.

De letterlijke zin die het bewuste lid van het Besturend Lichaam gebruikte was: ”Niemand draagt beter zorg voor onze kinderen dan JEHOVAH’S ORGANISATIE!” De beelden op JW-broadcast waren absoluut verbijsterend.

Ik moet toegeven dat ik dhr. Trey Bundy moet complimenteren voor zijn werk. Deze man is een professioneel onderzoeksjournalist. Het blijkt dat deze man zijn hele journalistieke carrière heeft gewijd aan het onderzoeken van de Wachttoren-organisatie. Onlangs is de documentaire van dhr. Bundy uitgezonden op de Amerikaanse nationale televisie waarin hij schokkende zaken onthult die het Wachttoren-genootschap het liefste verborgen houdt.

Ook in dit geval moet ik weer de woorden van Jezus koppelen en benadrukken waarin Jezus verklaarde: “Want niets is verborgen dan met de bedoeling blootgelegd te worden; niets is zorgvuldig aan het oog onttrokken dan met de bedoeling aan het licht te komen. “

Het Wachttorengenootschap heeft er werkelijk alles aan gedaan om hun misdaden zorgvuldig te bedekken en te verbergen en nu ligt er een enorme stapel aan rechtszaken klaar die binnenkort gevoerd zullen gaan worden tegen het Wachttorengenootschap.

In de staat New York is er onlangs een wet aangenomen die een einde maakt aan de wet die bekend staat als de “Statute of Limitations” op seksuele delicten wat erin zal resulteren dat de verjaringstermijn die tot dusver op dit soort zaken van toepassing was teniet zal worden gedaan waardoor slachtoffers van seksueel misbruik ook op latere leeftijd nog steeds een beroep kunnen doen op de rechtspraak om een zaak te laten voorkomen.

In de afgelopen maanden zijn er enkel in de staat New York alleen al tot dusver 1300 rechtszaken aangemeld. Dit gaat enkel om de mensen die de moed bij elkaar hebben verzameld om met hun misbruikzaak in de openbaarheid te treden. Denk eens na over hoeveel mensen er aan de andere kant van het spectrum staan die wegens verschillende omstandigheden niet met hun verhaal naar buiten kunnen of durven treden. Mensen die na al die jaren de wonden van hun misbruik niet opnieuw willen openhalen. Ook zijn er slachtoffers die al dan niet onder druk hebben besloten om de dader te vergeven en die het willen laten rusten.

We moeten dus constateren dat er vele, vele schachtoffers zijn rondom deze kwestie en daarnaast moeten we ook constateren dat er sprake is van maar heel weinig gerechtigheid. De vraag is dan ook: Waar zal dit alles toe leiden? Het antwoord hierop is dat het niet veel goeds zal inhouden. Niet voor de Wachttoren-organisatie in ieder geval.

In de 82ste Psalm staat een opmerkelijke tekst die ook door Jezus werd geciteerd toen Jezus door de Farizeeën werd beschuldigd dat Jezus zichzelf tot gelijke hoogte met Gods had verheven omdat Jezus beweerde de zoon van God te zijn waarop Jezus zei: “De Schrift zegt dat jullie goden zijn”, refererend naar de rechters van Israel…zij die goddelijke macht bezaten over anderen. Maar deze 82ste Psalm is in werkelijkheid van toepassing op de christelijke gemeente…op hen die worden beschouwd als de gezalfden van de Allerhoogste. In Psalm 82:6 staat: “„Ikzelf heb gezegd: ’GIJ zijt goden, En GIJ allen zijt zonen van de Allerhoogste.”

Ik geloof dus dat de organisatie van Jehovah’s Getuigen wordt geleid door hen die gezalfd zijn terwijl het aan de andere kant ook zo zou kunnen zijn dat sommigen van hen behoren tot het zaad van Satan net als de valse apostelen uit de Bijbel die slechts doen alsof. Wij weten helaas niet wie het zijn maar zoals in Psalm 82 staat geschreven heeft Jehovah de mannen op deze posities goddelijke macht toevertrouwd die hen in de positie plaats om recht te kunnen spreken wat ook de context is van deze profetische 82ste psalm.

De context is: “God stelt zich in de vergadering van de Goddelijke; Te midden van de goden spreekt hij recht:….”

Het vers gaat verder met de woorden die God spreekt tot deze mannen in deze machtige positie:  „Hoe lang zult GIJ onrechtvaardig blijven rechtspreken En de goddelozen partijdigheid blijven betonen? Sela. Weest rechters voor de geringe en de vaderloze jongen. Laat de ellendige en de onbemiddelde recht wedervaren. Verschaft ontkoming voor de geringe en de arme; Bevrijdt [hen] uit de hand van de goddelozen.”

Het bovenstaande is wat Jehovah God verwacht van de mannen aan wie Hij de leiding heeft gegeven als opzieners. Kan het Wachttorengenootschap dus op enigerlei wijze haar daden verdedigen ten overstaan van Jehovah God? Kunnen deze leidende mannen oprecht beweren dat zij de arme hebben bevrijdt uit de hand van de goddelozen?

In werkelijkheid hebben deze leidende mannen de slachtoffers van kindermisbruik blootgesteld aan onmenselijk lijden terwijl het ENIGE dat zij moesten doen was: toegeven en erkennen dat deze arme kinderen waren misbruikt om vervolgens hulp te bieden aan deze kinderen om vervolgens al hun energie te richten op het vermorzelen van de vermoedelijke goddeloze smeerlap in kwestie die op beestachtige wijze de onschuld van deze zielige weerloze kinderen zou hebben geroofd!

Deze leidende mannen konden dit zo ongelooflijk makkelijk zelf doen. Het enigste dat ze moesten doen was de hoorn van de telefoon oppakken. Hadden ze toen meteen moeten bellen met de juridische afdeling van Bethel of het bijkantoor van de Wachttoren-organisatie. NEE! Ze hadden direct moeten bellen naar 9-1-1 of 1-1-2 om zo snel mogelijk de lokale politie in te schakelen!

Het had volstaan als ze tegen de politie zouden hebben gezegd: “Goedendag, wij willen graag aangifte doen van een man die ervan wordt beschuldigd een seksueel misdrijf tegen een minderjarig kind te hebben gepleegd”. Vervolgens hadden deze ouderlingen het adres door moeten geven van de vermoedelijke misdadiger. Daarna zou de zaak volledig uit handen zijn gegeven en had de politie professionele mensen op de zaak kunnen zetten om verder onderzoek te doen volgens de procedures die zijn opgesteld door de superieure autoriteiten. Deze autoriteiten hadden tevens kunnen dienen als de “tweede-getuige” waarmee het Wachttoren-genootschap altijd loopt te schermen.

Het Wachttorengenootschap gebruikt de 2-getuigenregel vrijwel altijd als excuus en als uitvlucht om de politie niet te hoeven bellen.  Wanneer we dit nader bekijken dat zou een forensisch onderzoeker van de politie uitgebreid verslag kunnen opstellen van de situatie, evenals een kinderpsycholoog en legio aan andere professionele hulpverleners die hele lange studies hebben gevolgd waardoor ze bij uitstek getraind zijn om dit soort zware misdrijven tegen kinderen op een professionele wijze te onderzoeken en te behandelen. De uitkomsten worden vervolgens gedeeld met de politie die door “ceasar” zijn aangesteld als de uitvoerende macht zoals in Romeinen 13 staat beschreven. Deze politie agenten zijn opgeleid om op professionele wijze de seksueel misbruiker te verhoren en te ondervragen om te schuldvraag van de beschuldigde persoon vast te kunnen stellen. Deze agenten zijn experts op het gebied van misdaadonderzoek terwijl ouderlingen onder Jehovah’s Getuigen dit absoluut niet zijn.

We kunnen nu dus wel met zekerheid vaststellen dat de organisatie enorm heeft gefaald in de wijze waarop zij zijn omgegaan met deze misdaden terwijl er aan de andere kant duizenden en nog eens duizenden slachtoffers te betreuren zijn die allen een bewijs vormen van het falen van de Wachttoren-organisatie. En helaas voor de Wachttoren-organisatie zullen deze voorbeelden waarmee hun falen wordt aangetoond steeds vaker en vaker naar buiten komen.

Die eerder genoemde 1300 mensen in New York ontvangen allemaal juridische bijstand en sterker nog: De belangrijkste advocaat die aan het hoofd staat van veruit de meeste van deze rechtszaken, dhr. Zalkin, die ook bekend staat als een echte juridische pitbull die niet meer los laat zodra hij eenmaal bijt…Deze man heeft al in een officiële persconferentie verklaard dat hij in deze grote aankomende rechtszaak voor de eerste keer ooit in de geschiedenis alle 8 leden van het Besturend Lichaam persoonlijk zal aanklagen. Dhr. Zalkin gaat er alles aan doen om het volledige Besturende Lichaam in de rechtbank voor het hekje te krijgen om hen zo te dwingen om onder ede een verklaring af te leggen.

Zij zullen persoonlijk worden aangeklaagd omdat deze 8 mannen het hoofd vormen van de Wachttoren-organisatie. Zij zijn ervoor verantwoordelijk dat de Wachttoren-organisatie het beleid voert waardoor al deze problemen zijn ontstaan. Ondanks het feit dat de organisatie wordt gerund door een grote groep advocaten en juristen zijn de leden van het Besturend Lichaam nog steeds de eindverantwoordelijken.

Wat waren ook alweer de woorden van de apostel Paulus toen hij de brief aan Timotheüs schreef  in 1 Timotheüs 5? Er staat:  “Leg nooit iemand haastig de handen op; heb ook geen deel aan de zonden van anderen[…]”

De Wachttoren-organisatie is in dit geval dus deelhebber geworden aan de zonden van pedofielen!

De organisatie heeft deze pedofielen beschermd tegen het feit dat ze ontmaskerd zouden worden. De organisatie heeft deze pedofielen beschermd tegen het feit dat ze vervolgd zouden worden door de wet ondanks het feit dat de apostel Paulus in Romeinen 13 verklaarde dat de verantwoordelijke superieure autoriteiten door GOD persoonlijk in hun relatieve posities zijn geplaatst om recht te spreken en de burgers te dienen. Verder staat er: “Want zij die regeren, zijn niet voor de goede, maar voor de slechte daad een voorwerp van vrees.” Ook staat er “Wie zich daarom tegen de autoriteit verzet, heeft zich tegen de regeling van God gesteld; zij die zich ertegen hebben gesteld, zullen een oordeel over zich brengen.”

Het komt er dus feitelijk op neer dat de Wachttoren-organisatie zich heeft gekeerd tegen de regeling van Jehovah God. Ze hebben laten zien dat ze in deze zaken op geen enkele wijze bereid zijn geweest om met de politie samen te werken bij het vervolgen van de vermoedelijke misdadigers.

Tegenwoordig is de stellingname na alle recente ophef in de media: “Als het slachtoffer met de politie wil gaan praten moeten ze het zelf maar weten en mogen ze wat ons betreft aangifte doen”. Dit was echter vele decennia lang niet zoals het altijd is gegaan. De organisatie heeft gedurende al die vele jaren laten zien dat ze tegen het slachtoffer zelf hebben gestreden indien het slachtoffer de stap naar de politie durfde te zetten.

We mogen er zeker van zijn dat Jehovah deze vreselijke gang van zaken zonder enige twijfel heeft gezien. Ondanks het feit dat Jehovah de daders op dit moment nog niet heeft gestraft betekent dit niet dat Hij dit ook zomaar aan zich voorbij zal laten gaan. Als je Jehovah God ook maar een kleinbeetje kent dan weet je dat Hij dit zeker niet ongestraft zal laten.

Nadat Jehovah God uiteen heeft gezet wat Hij van hen verwacht zegt Hij verder in Psalm 82 vers 5: “Zij hebben niets geweten, en zij begrijpen niets; In duisternis blijven zij rondwandelen; Alle grondvesten der aarde worden aan het wankelen gebracht.”

De grondvesten van de christelijke gemeente…Wat staat er ook alweer in de brief van Jakobus in hoofdstuk 1 vers 27? “De vorm van aanbidding die van het standpunt van onze God en Vader uit bezien rein en onbesmet is, is deze: voor wezen en weduwen zorgen in hun verdrukking en zichzelf onbevlekt van de wereld bewaren.”

ZORG DUS VOOR DE WEZEN EN DE WEDUWEN IN HUN VERDRUKKING!!!

Valt er een ergere vorm van verdrukking te bedenken dan de verdrukking van een klein kind dat seksueel wordt betast/misbruikt/verkracht door een volwassene? Vervolgens wordt het misbruikte kind ook nog eens een keer niet geloofd door de ouderlingen wanneer het kind voldoende moed bij elkaar heeft verzameld om zijn of haar verhaal te doen bij deze ouderlingen… Om vervolgens door deze ouderlingen verdrukt te worden en bedreigd te worden indien het kind voornemens is om aangifte te doen bij de politie…SCHANDE!

Nogmaals: Alle grondvesten van de aarde worden aan het wankelen gebracht!

Laten we tot slot weer teruggaan naar de woorden van Jehovah God in Psalm 82 waar hij het volgende zegt: “„Ikzelf heb gezegd: ’GIJ zijt goden, En GIJ allen zijt zonen van de Allerhoogste. Voorwaar, GIJ zult sterven net als mensen;  En als wie dan ook van de vorsten zult GIJ vallen!’” Sta toch op, o God, richt toch de aarde; Want gijzelf dient alle natiën in bezit te nemen.”

Dus, we mogen met zekerheid aannemen dat de Wachttoren-organisatie rekenschap zal moeten gaan afleggen ten overstaan van Jehovah God. Het lijkt me verstandig als ik het na mijn bovenstaande betoog hier voorlopig even bij laat.

  • Robert King