Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de Wachttoren-organisatie van het jaar 2018 kondigde het Besturende Lichaam aan dat Rusland de profetische koning van het noorden is. Het werd echter niet beschouwd als een grandioze aanpassing of als een geweldige flits van hemels nieuw licht, zoals Jehovah’s Getuigen dit gewend zijn te noemen.

In de nasleep van de ineenstorting van de uitgestrekte Sovjet-Unie gaven de zieners van Bethel toe dat ze niet wisten wie de koning van het noorden was. Maar nu, na het 30 jaar niet te hebben geweten, heeft het Besturende Lichaam met vol vertrouwen Rusland aangewezen en officieel uitgeroepen tot de vermiste koning van het noorden. De onderliggende reden hiervoor ligt natuurlijk bij het feit dat Rusland onlangs het werk van Jehovah’s Getuigen heeft verboden en het eigendom van de organisatie heeft geliquideerd. De Wachttoren van mei 2020 verklaart dit nader.

Na de twee artikelen snel doorgelezen te hebben, lijkt het mij dat de grootste “aanpassing” is dat de vervulling van Daniël 11: 26-28 nu door het Genootschap is verplaatst en nu wordt verbonden aan de Eerste Wereldoorlog in plaats van aan de 3de eeuw n.Chr. De nederlaag van het leger van koningin Zenobia in de slag bij Palmyra wordt niet langer beschouwd als de vervulling van de profetie. In plaats daarvan is het nu de Grote Oorlog die in 1914 begon. Dit komt overeen met wat er in 2005 werd gepubliceerd in de eerste uitgave van het boek “Jehovah Zelf is Koning geworden”, – behalve wat betreft de identiteit van de twee rivaliserende koningen dan.

Hetgeen dat veelzeggend is ten aanzien van de “uitleg” van de Wachttoren-organisatie m.b.t. Daniël, is datgene wat buiten beschouwing wordt gelaten. Zo voorspellen bijvoorbeeld de verzen 42 en 43 dat de koning van het noorden gedurende de tijd van het einde “Egypte” aan zich zal onderwerpen en dat deze koning van het noorden zal regeren over zijn goud en zilver en over zijn begeerlijke dingen.

Verbazingwekkend genoeg identificeerde het Wachttorengenootschap lang geleden “Egypte” op inzichtelijke wijze als een cryptische verwijzing naar de koning van het zuiden, aangezien de letterlijke natie Egypte de oorspronkelijke koning van het zuiden was, na het uiteenvallen van het rijk van Alexander. Echter heeft het Wachttorengenootschap zichzelf klem gezet doordat zij het Brits-Amerikaanse Rijk tijdens de Koude Oorlog hebben geïdentificeerd als de koning van het zuiden. Door deze bewering van het Wachttorengenootschap komt het er op neer dat dat de communistische Sovjets over de economieën van het Westen hebben geheerst door hen tot een kostbare wapenwedloop te dwingen. Iedereen die op school heeft opgelet weet natuurlijk dat de realiteit precies het tegenovergestelde was. Onder president Reagan verhoogden de Verenigde Staten de militaire uitgaven en het was juist de USSR die implodeerde en failliet ging.

De zieners die werkzaam zijn binnen de Wachttoren-organisatie zijn zich ongetwijfeld bewust van het feit dat ik hun dwaasheid over deze kwestie heb blootgelegd. Dus, wat hebben ze gedaan om dit probleem aan te pakken? Helemaal niets. Het is volkomen duidelijk dat ze willen doen alsof die bewuste verzen van de profetie niet in de Bijbel staan. De redenering daarachter is dat als ze niet bestaan, je ze ook niet hoeft niet uit te leggen.

Helaas blijkt dat omdat het kennisniveau van de bevolking van het Westen geleidelijk aan gedurende opeenvolgende generaties is afgezwakt, waarbij de gemiddelde universiteitsstudent nu lager opgeleid is dan een gemiddelde middelbare scholier van 50-60 jaar geleden, wat ironisch genoeg volledig in verband staat met het gevoerde beleid van de feitelijke koning van het noorden; en daarnaast het feit dat de Wachttoren-organisatie zich hier ook geleidelijk aan heeft aangepast ten aanzien van de kinderlijke en kleinerende wijze waarop zij Jehovah’s Getuigen benaderen, door Getuigen steeds meer toe te spreken op een wijze waarop een meester zijn “leerlingen” toespreekt – zuigelingen, die niet in staat zijn om vast voedsel te verteren en om ingewikkelde dingen te kunnen begrijpen die hen met de paplepel worden gevoerd. – om deze reden kan de Wachttoren-organisatie alles publiceren wat ze maar willen en niemand bezit de intellectuele middelen om het vervolgens te kunnen weerleggen.

Het Besturende Lichaam wordt duidelijk misleid door de stroom aan propaganda die als een tsunami uit de reguliere mainstream media blijft stromen over allerlei vermeende machinaties van Vladimir Poetin en China. Dit is wat wordt vermeld in Studieartikel 20 paragraaf 6:

“In de afgelopen jaren is de wereldwijde invloed van Rusland en zijn bondgenoten toegenomen. Ook voeren ze met de koning van het zuiden een cyberoorlog. De koningen beschuldigen elkaar ervan schadelijke computerprogramma’s te gebruiken om hun economische en politieke systemen te verstoren.“

Blijkbaar zijn de eenogige zieners van Warwick volop getrapt in de Britse poging om Rusland en China te demoniseren. Het is moeilijk om überhaupt iemand in de media of politiek te vinden die niet plichtsgetrouw de leugens uitkraamt dat Rusland Oekraïne is binnengevallen en dat Poetin de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016 heeft gesaboteerd door zogenaamd de computers van de Democraten te hacken, waarop Rusland vervolgens de digitale bestanden zou hebben overhandigd aan Julian Assange om deze te laten publiceren op Wikileaks.

Je zou denken dat instanties als de FBI, gezien de grote belangen – namelijk een nucleaire oorlog – de vermeende cybercriminaliteit grondig zouden hebben onderzocht. Uiteindelijk bleek dat er helemaal geen onderzoek had plaatsgevonden. Feitelijk zijn de harde schijven van de betrokken computers vernietigd. Waarom zou de oppositiepartij bewijsstukken van de vermeende misdaad tegen hen vernietigen? Zoals het er nu uitziet, was CrowdStrike de enige partij die de computers heeft mogen onderzoeken, en deze partij die werd uiteindelijk gekocht en betaald door Hillary Clinton.

De voormalige directeur van de NSA onthulde het over het hoofd geziene feit dat de enorme omvang van de betreffende digitale bestanden het hacken ervan technisch zou uitsluiten. Als de server daadwerkelijk was gehackt dan had de NSA het internetverkeer van de vele gigabytes ongetwijfeld kunnen detecteren. Het bewijsmateriaal wijst erop dat de bestanden die op Wikileaks zijn terechtgekomen, door een insider zijn gedownload en niet over het internet zijn gehackt door een externe partij. Bovendien zei de veel verguisde Assange zelf keihard dat hij de documenten niet van Russische hackers had ontvangen.

Het feit is dat het Britse Rijk een staatsgreep uitvoert tegen zijn aloude Amerikaanse aartsvijand, en dat zij ingebedde agenten uit de zogenaamde deep-state gebruiken om de plannen van de hoge heren (Lords) van Londen uit te voeren. Subterfuge / slinksheid is immers de modus operandi van de koning van het noorden.

Natuurlijk is er in Satans wereld geen plaats voor de waarheid. Met de stortvloed aan propaganda, wordt de waarheid eenvoudig weggespoeld door het afvoerputje in het riool van onwaarheden. Uiteraard zou niemand binnen de Wachttoren-organisatie het aandurven om in te gaan tegen de stroom van populaire leugens die de wereld via alle mainstream media overspoelen. Deze daad zou namelijk ongebruikelijke moed vereisen. Hoe ironisch is het echter om te moeten constateren dat het Wachttorengenootschap zijn identificatie van Rusland als de koning van het noorden op zijn minst gedeeltelijk baseert op de alomtegenwoordige misleidende propaganda die afkomstig is van de werkelijke koning van het noorden!

Vanaf het begin werd de Wachttoren-organisatie geïnfiltreerd en beïnvloed door de Britse vrijmetselarij, een zijtak van de Britse Kroon. Werkbijen van de maçonnieke sekte worden op grote schaal als influencers ingezet binnen grote organisaties en instellingen. Ze komen het meest voor binnen de politiek, binnen religies, binnen de zakenwereld, en binnen de media- en entertainmentsector. De wijdverbreidheid van de Vrijmetselaars – ook wel bekend als “de Illuminati” – is de reden waarom het Britse Rijk op magische wijze is omgevormd tot een irrelevant overblijfsel uit een lang vervlogen tijdperk. In werkelijkheid heeft het Britse Rijk een metamorfose ondergaan en is getransformeerd in een Rijk dat wereldwijde grip probeert te krijgen op de perceptie van de mensheid.

De maçonnieke meesters zijn ongetwijfeld de ontwerpers geweest van de eindtijdwaanvoorstelling van 1914. De leugen dat Christus in 1914 de wereld begon te regeren is het fundament waarop de Wachttoren-organisatie werd gebouwd. Precies dit gebrekkige fundament is ook de reden waarom het Wachttorengenootschap de Bijbelse profetie niet kan bevatten. Wanneer we echter naar de toekomst kijken als zijnde het begin van de eindtijd, dan valt alles ineens wonderbaarlijk netjes op zijn plek.

Maar omdat het Besturende Lichaam de misleiding van 1914 nooit vrijwillig zal loslaten, zijn ze genoodzaakt dezelfde onzin keer op keer te blijven herhalen. Zo leert dezelfde Wachttorenlectuur bijvoorbeeld dat de eindtijdprofetie uit het zevende hoofdstuk van Daniël al in 1588 werd vervuld, toen de Spaanse Armada bestaande uit houten scheepjes door de Britse marine werd verslagen. (Zie artikel: De Spaanse Armada of de Derde Wereldoorlog?)

Op eenzelfde onsamenhangende wijze koppelt het Wachttorengenootschap ook de dood van de profetische twee getuigen aan 1918 evenals de lering dat het Anglo-Amerikaanse duo, welke beiden als overwinnaars uit de Eerste Wereldoorlog kwamen, volgens het Genootschap de vervulling zouden zijn geweest van de profetie waarbij deze overwinnaars volgens de Wachttoren dodelijk gewond zouden zijn geraakt overeenkomstig de kop van het wilde beest dat een dodelijke klap zal krijgen en vervolgens weer op wonderbaarlijke wijze tot leven zou zijn gekomen. De Amerikaanse en het Engelse politieke systeem evenals hun economische systeem is zoals we allemaal weten tijdens en na de Eerste Wereldoorlog gewoon blijven functioneren. De toepassing van de dodelijke klap tegen de kop van het wilde beest door de Wachttorenorganisatie is gewoonweg absurd wanneer we logisch naar de geschiedkundige feiten kijken.

Het meest idiote is nog wel dat zelfs nadat zij ‘onder gebed’ de identiteit van de koning van het noorden hebben heroverwogen – en zich er ook ongetwijfeld van bewust zijn dat de profetie onthult dat de koning van het noorden zal slagen in zijn plan om de koning van het zuiden te overwinnen en er in de Bijbel ook geen verdere melding meer wordt gemaakt over de koning van het zuiden nadat “Egypte” aan de koning van het noorden zal worden onderworpen, beweert het Besturende Lichaam ondanks dit alles op schaamteloze wijze dat de koning van het noorden de koning van het zuiden niet zal overwinnen, wat compleet tegen de Bijbel in gaat.

Hoewel vaststaat dat niets van het nieuwe licht van de Wachttoren-organisatie ten aanzien van de koning van het noorden ook maar enige waarde of geldigheid heeft, kunnen we op zijn minst een diepere waardering krijgen voor Jehovah’s ondoorgrondelijke vooruitziende blik, toen hij lang geleden zijn oordelen uitsprak tegen zijn dwaze profeten die zich in het midden bevonden van Jehovah’s volk.

Tot slot staat er in de laatste paragraaf (19) van het tweede artikel:

“Het is nu de tijd vertrouwen op te bouwen in Jehovah en zijn organisatie van loyale aanbidders.”

Gezien het feit dat het Wachttorengenootschap na al die vele jaren en talloze herzieningen het nog steeds niet bij het juiste eind heeft, welke basis is er dan om de organisatie volledig te vertrouwen? Onderzoek de geïnspireerde Schrift van kaft tot kaft, en u zult geen enkele aansporing vinden om op een mens te vertrouwen, hoe loyaal ze ook beweren te zijn. Hoeveel beter is het om in plaats daarvan ons vertrouwen in Jehovah en Christus op te bouwen en het gewoon daarbij te laten.