JEHOVAH ZELF IS KONING GEWORDEN

JEHOVAH ZELF IS KONING GEWORDEN JEHOVAH ZELF IS KONING GEWORDEN Een inleiding voor de apocalyps Een inleiding voor de apocalyps De laatste uitgave De laatste uitgave Slide5 Een openbaring door Jezus Christus,
die God hem gegeven heeft om aan zijn slaven
te laten zien wat er binnenkort moet gebeuren.
Openbaring 1:1a
Jehovah zelf is koning geworden!
Met verhevenheid is hij bekleed; Jehovah is bekleed —
met sterkte heeft hij zich omgord.– Psalmen 93:1

Het boek “Jehovah Zelf is Koning Geworden” is een must-read voor iedereen die een gezonde interesse heeft in de Bijbelse profetieën en een ieder die niet bang is om zelf de Bijbel te onderzoeken.

We leven in een bijzonder turbulente tijd waarin we vele veranderingen zien plaatsvinden op zowel het wereldtoneel als binnen de Wachttoren-organisatie. Vallen deze veranderingen te verklaren aan de hand van de Bijbel? Liggen de toekomstige verwachtingen die het Wachttorengenootschap heeft gecultiveerd in de harten van miljoenen Jehovah’s Getuigen volledig in lijn met Gods woord? Of zou het zo kunnen zijn dat op basis van de Bijbel de dingen toch anders zullen gaan lopen dan Jehovah’s Getuigen altijd hebben gedacht?

De Bijbel leert ons dat we zeker moeten zijn van alle dingen en dat we de Schrift dagelijks moeten onderzoeken. De Bijbelse profetieën zijn harmonieus met elkaar verweven. Dit boek helpt de lezer om de profetische interpretaties van het Wachttorengenootschap kritisch te onderzoeken en deze te beproeven aan de hand van Gods geïnspireerde woord ‘de Bijbel’. Na het lezen van dit boek zal het geloof van de lezer alleen maar worden versterkt en daarnaast zal de lezer geestelijk voorbereid zijn op de aankomende moeilijke tijden waarover in de Bijbel werd geprofeteerd.

Degenen die enkel opzoek zijn naar een anti-Jehovah’s Getuigen boodschap zullen daarentegen ernstig teleurgesteld zijn in dit boek..

Verkrijgbaar bij o.a. de volgende boekenwinkels

De volledige Nederlandstalige versie van het boek “Jehovah Zelf is Koning Geworden” is geheel gratis te lezen op deze website. Het papieren / fysieke boek “Jehovah Zelf is Koning Geworden” wordt zonder enige winst tegen kostprijs bij de betere boekhandel verkocht. Men betaalt feitelijk alleen voor de kaft, het papier de drukkosten en de eventuele verzendkosten.

online versies in het:

DE AUTEUR
DE VERTALER
VOORWOORD
INLEIDING
INTRODUCTIE

Recente artikelen

Onlangs is er ook een 47-pagina’s tellende Nederlandstalige brochure gepubliceerd getiteld:

“De Tweede Komst van Christus – Wat zal dit voor u betekenen?”

Hierin wordt de onzichtbare 1914- parousia doctrine van het Wachttorengenootschap onder de loep genomen. De aandacht wordt met name gevestigd op de implicaties die in de nabije toekomst zullen ontstaan zodra de werkelijke authentieke tweede komst van Christus zal beginnen.

Klik hier om de pdf brochure in uw webbrowser te openen.