Robert KingDit werk is het resultaat van een decennium lang intensief onderzoek naar de Hebreeuwse profetieën en Openbaring, evenals een grondige studie van alle publicaties van het Wachttorengenootschap, vergezeld van een bereidwillige, suggestieve en conspiratieve kijk op de geschiedenis.

De eerste uitgave van Jehovah Himself Has Become King werd in 2005 gepubliceerd. De publicatie daarvan viel samen met het moment van mijn uitsluiting. Niettemin is het gebrandmerkt worden als een afvallige een noodzakelijk kwaad dat ik helaas heb moeten doorstaan om ervoor te zorgen dat ik de benodigde vrijheid heb om de dingen te kunnen benoemen die gezegd moeten worden.

De tweede druk van het boek werd in 2010 uitgegeven. En nu dus ook een derde uitgave – de laatste editie, vertaald in het Nederlands. Het doel van deze publicatie is om de boodschap van de profeten uit de oudheid te versterken, en zo Jehovah’s gezaghebbende stem in deze moderne wereld uit te dragen op een kleinschalige, maar waarschijnlijk significante manier, vooruitlopend op de authentieke komst en openbaring van Christus.

Hoewel ik mijzelf absoluut niet beschouw als een schrijver en ook niet als een Bijbelgeleerde in de klassieke zin van het woord, waarbij ik niet beschik over allerlei academische diploma’s om mee op te kunnen scheppen, beschik ik nu dus helaas ook niet meer over lovende referenties vanuit de organisatie van Jehovah’s Getuigen om mijzelf aan te kunnen bevelen. Ondanks dit alles voel ik mij toch gedreven om uit pure noodzaak een hele belangrijke boodschap bekend te maken en ik zie het daarom ook als een morele verplichting tegenover Jehovah God om het in ieder geval te proberen om deze boodschap uit te dragen.

– Jehovah is mijn rechter

Terwijl de huidige technologie ervoor zorgt dat de samenleving in razendsnel tempo verandert, althans op een oppervlakkig niveau, zal de meest ingrijpende verandering op een bepaald moment in de nabije toekomst plaatsvinden. Deze ‘verandering’ zal elke persoon die op deze planeet leeft beïnvloeden. Deze dreigende ‘verandering’ betreft de ineenstorting van het huidige samenstel en het aanbreken van de dag van Jehovah. Zoals Jezus zei, zal deze gebeurtenis plotseling over de gehele bewoonde aarde komen.

Ik ben het Genootschap zeer dankbaar dat zij de voortreffelijke Nieuwe-Wereldvertaling van de Heilige Schrift heeft voortgebracht en ik ben hun ook ten diepste dank verschuldigd voor het feit dat zij zorg hebben gedragen voor het opzetten van een onderwijs- en verkondigerstrainingsprogramma welke bij mij heeft bijgedragen aan het ontwikkelen van een sterke eerbiedige liefde ten aanzien van de Bijbel en het ontwikkelen van een praktische vorm van discipline met betrekking tot een goddelijke toewijding, en daarnaast dank ik hen ook voor hun hulp om in mij de vastberadenheid te kweken om het woord van God te verkondigen in alle vrijmoedigheid en met standvastige overtuiging. Ik ben daarnaast ook vooral dankbaar voor het feit dat ik zoveel Jehovah’s Getuigen heb gekend die allen een diepgewortelde liefde voor de Waarheid hebben getoond en een onvoorwaardelijk geloof in Jehovah en Jezus aan de dag leggen.

Helaas zal blijken dat erkend zal moeten worden dat ondanks het feit dat het voor Jehovah’s Getuigen enorm pijnlijk en soms zelfs traumatisch kan zijn om na een diepgaande nadere beschouwing tot de conclusie te moeten komen dat een aantal van hun overtuigingen waaraan nog steeds innig wordt vastgehouden berust op onjuistheid; echter zal blijken dat iedere ware christen dit noodzakelijke trauma zal moeten ondergaan – sommigen eerder, anderen later – om daarna sterker voorwaarts te gaan richting de volledige vervulling van Gods voornemens.

Deze versie van Jehovah Zelf Is Koning Geworden (laatste editie) is opnieuw geformatteerd, wat wil zeggen dat er n.a.v. van de online versie slechts kleine wijzigingen zijn toegepast, zoals bijvoorbeeld grammatica en spelling. In de afgedrukte fysieke versie ontbreken ook de talrijke voetnoten met hyperlinks naar verschillende nieuwsartikelen en ander ondersteunend referentiemateriaal welke via het internet beschikbaar zijn. Deze verwijzingen zijn echter wel beschikbaar in de elektronische (epub) publicatie en zijn eveneens terug te vinden in de PDF-versies van dit boek. Deze informatie is ook beschikbaar in het Engels in de vorm van een gratis te beluisteren audioboek, zowel via online streaming alsook d.m.v. een downloadbare versie (versie uit 2010).

Engelstalige versie: http://jehovah-is-king.com

Opmerking: Zowel de Nederlandstalige- als de Engelstalige versies zijn gratis te lezen op de bovengenoemde websites. Het fysieke boek “Jehovah Zelf is Koning Geworden” wordt zonder enige winst tegen kostprijs bij de betere boekhandel verkocht. Men betaalt feitelijk alleen voor de kaft, het papier de drukkosten en de eventuele verzendkosten.

Tenzij anders vermeld, zijn alle gebruikte Bijbelcitaten afkomstig uit de Nieuwe-Wereldvertaling van de Heilige Schrift, uitgegeven door de Watchtower Bible and Tract Society. De Bijbelcitaten zijn te herkennen doordat deze dikgedrukt zijn. Daarnaast zijn alle Bijbelcitaten in de Nederlandse vertaling van het boek Jehovah Zelf Is Koning Geworden rechtstreeks gekopieërd uit de Nederlandstalige online Bijbel van jw.org.