Hallo ziener: Is het huidige virus waar alles vandaag om draait door de mens gemaakt of heeft dit virus een natuurlijke oorsprong? Was de Spaanse griep van 1918 van natuurlijke oorsprong of….? Waarom lijken militaire bases altijd hiermee in verband te worden gebracht?

De technologie om biologische agentia te produceren bestond een eeuw geleden nog niet. Het lijkt erop dat de Grote Oorlog zelf de oorzaak was van de pandemie, aangezien soldaten die naar huis terugkeerden van de bloedige slagvelden het virus wijd en zijd verspreidden.

Oorlog is inherent slopend en destructief. Daarom werden de oordelen van Jehovah in de Schrift altijd in drievoud omschreven; namelijk door middel van het zwaard, hongersnood en pestilentiën.

De vroegste geschiedschrijving omtrent biologische oorlogsvoering dateert uit de middeleeuwen, toen tijdens de Zwarte Dood besmette lijken over de muur van de belegerde stad Caffa werden gekatapulteerd.

Echter hebben wetenschappers over de hele wereld in de afgelopen decennia allerlei soorten microben ontwikkeld die kunnen worden ingezet voor biologische oorlogsvoering. Het grote strategische voordeel van biologische- of virale oorlogvoering is dat het niet rechtstreeks kan worden aangemerkt als een oorlogsdaad, maar kan worden afgedaan als een natuurlijk fenomeen.

Wat betreft het huidige coronavirus, onder virologen ook wel Covid-19 genoemd, is het voor mij onmogelijk om vast te stellen of het hier gaat om een opzettelijke handeling of om een natuurlijke fenomeen; ziekte-epidemieën komen immers vrij veel voor. Maar gezien de huidige stand van zaken is het zeker mogelijk, en zelfs ook waarschijnlijk, dat de epidemie opzettelijk is veroorzaakt.

De kern van de onrust in de wereld draait om de dreigende ineenstorting van het Britse Rijk; in het bijzonder het financiële systeem. Londen heeft duidelijk gemaakt dat het in oorlog is met Rusland en China – en ook de Verenigde Staten indien zij zich durven te alliëren met Rusland en China. Het Chinese “Belt and Road-project” was bezig met het teweeg brengen van een revolutie in de Derde Wereld, die gedurende hele lange tijd is verpletterd door hun koloniale overheersers. Neem bijvoorbeeld de aanhoudende oorlog in Syrië. Het is bekend dat de NAVO islamitische terroristen heeft gebruikt om de regio te vernietigen. Nu dreigt Turkije, een NAVO-lid, de alliantie mee te trekken in een oorlog met Rusland om te voorkomen dat het “Belt and Road Initiative” het Midden-Oosten zal transformeren.

Net als Satan zelf bezitten de heersende oligarchen de mentaliteit van regel of ondergang. Het lijdt geen twijfel dat mensen meer dan in staat zijn om opzettelijk op grote schaal de vernietiging van hun medemensen te veroorzaken. Een slachting van epische proporties is onvermijdelijk.

Dus, ja, het starten van een nieuw front van biologische oorlogsvoering midden in het hart van China past wel degelijk binnen het patroon van de voortdurende psychologische, financiële, cyber-, proxy- en propagandaoorlogen. Het zou kunnen dienen als dekmantel voor het plotseling ineenstorten van het financiële systeem. Of het Coronavirus zal uitgroeien tot een volwaardige pandemie die alle historische statistieken zal doen verbleken, valt echter nog te bezien. Het virus zou inactief kunnen worden en later opnieuw de kop op kunnen steken of zou ook kunnen muteren in iets dat nog virulenter is. Echter leven we niet in 1918. De natiën zijn in deze tijd veel beter toegerust om met epidemieën om te gaan. Daarnaast ligt er ook een enorme financiële jackpot klaar voor het eerste farmaceutische bedrijf dat een vaccin op massale schaal kan gaan produceren.

Een belangrijke les die ter harte moet worden genomen, is hoe snel de wereld kan veranderen; hoe gemakkelijk massa’s mensen in paniek kunnen raken. Jezus waarschuwde al lang geleden dat zijn komst de wereld volledig zou verrassen. Op de ene dag zouden mannen en vrouwen hun dagelijkse ding doen, kopen, verkopen, bouwen, planten, trouwen, enz., En dan … BOEM! Alles crasht in mekaar. Jezus spoorde zijn discipelen ook aan niet te bezwijken onder de angst en terreur, omdat mensen mat zullen worden van vrees uit angst voor de verschrikkingen die over de wereld komen.

Op een gegeven moment zullen de ruiters van de Apocalyps worden losgelaten. Volgens het Bijbelboek Openbaring zal de opening van het vierde zegel resulteren in de dood van een kwart van de wereldbevolking: “En ik keek en zag een vaal paard, en degene die erop zat, heette Dood. En het Graf volgde dicht achter hem. Ze kregen autoriteit over een vierde deel van de aarde om te doden met een lang zwaard en door voedseltekorten, dodelijke plagen en de wilde dieren van de aarde.”

Gezien het feit dat deze ruiters worden afgeschilderd als mannen die ten strijde trekken, is het ook goed mogelijk dat de dodelijke plaag van de vierde apocalyptische ruiter wijst op biologische oorlogsvoering. Ongeacht de bron van de komende plaag, spreekt de 91ste Psalm over deze vreselijke dag de volgende woorden: “Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste woont, overnacht in de schaduw van de Almachtige. Ik zeg tegen Jehovah: ‘U bent mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God, op wie ik vertrouw.’ Want hij bevrijdt je uit het net van de vogelvanger,hij redt je van verwoestende ziekte. Met zijn wieken bedekt hij je, onder zijn vleugels vind je bescherming. Zijn trouw is een groot schild en een beschermende muur. Je zult niet bang zijn voor het onheil van de nacht, voor de vliegende pijl overdag, voor de ziekte die rondwaart in het donker, voor de verwoesting die toeslaat midden op de dag. Duizend vallen er aan je zijde en tienduizend aan je rechterhand, maar jou zal niets overkomen. Met je ogen zul je alleen toekijken, je zult getuige zijn als de slechten worden gestraft.”