Denkt u dat Satan op dit moment al uit de hemel is geworpen en dat hij naar de aarde is verbannen? Of denkt u dat dit misschien deze herfst zal gaan plaatsvinden?

Ik denk niet dat Satan en zijn engelen al uit de hemel zijn geslingerd – en al helemaal niet in het jaar 1914, noch op enig ander moment sindsdien. Voor wat betreft uw vraag met betrekking tot de aankomende herfstperiode: Jezus zei: “Van die dag en dat uur weet niemand iets af, ook de engelen in de hemel en de Zoon niet, maar alleen de Vader..” (Mat 24:36)

Het is dus absoluut onmogelijk om van tevoren de precieze tijd vast te kunnen stellen waarop de tweede komst van Christus zal gaan plaatsvinden. (Voor degene die niet bekend is met deze materie: volgens het 12de hoofdstuk van Openbaring vindt de verdrijving van Satan en zijn engelen plaats als gevolg van de machtsovername van het Koninkrijk van Christus, wat eerst resulteert in een oorlog in de hemel en uiteindelijk zal overgaan in Armageddon.)

Satans omverwerping is echter geen onopvallende gebeurtenis. Hoewel het zal plaatsvinden in het onzichtbare geestenrijk, zal deze gebeurtenis wel degelijk gepaard gaan met waarneembare gevolgen op onze aarde. Volgens Openbaring zal de verdrijving van de duivel resulteren in een ongekende periode van moeilijkheden en ellende. “Wee de aarde en de zee, want de Duivel is naar jullie neergedaald.”, verklaart de engel in Openbaring 12:12. Gelukkig duurt deze periode maar kort. In de eerste plaats zal Satan in grote woede neerdalen en hij zal zijn woede vooral richten op degenen die als mede-heersers in het koninkrijk van Christus zijn geroepen. Openbaring zegt over hen: “En ze hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door de boodschap die ze hebben verkondigd. Ze waren niet aan hun ziel gehecht, zelfs niet met de dood voor ogen.” (Opb 12:11)

Volgens Jezus zullen de weeën voor de ‘aarde en zee’ komen in de vorm van oorlog, hongersnood, ziektes en grote aardbevingen op verschillende plaatsen, samen met angstaanjagende schouwspelen in de hemelen. Jezus zei dat deze gebeurtenissen het begin van de benauwdheid zullen markeren.

Zoals iedereen weet, beweert het Wachttorengenootschap resoluut dat de weeën der benauwdheid al in 1914 waren begonnen en dat deze de afgelopen 106 jaar onverminderd door zijn gegaan. Met het plotselinge begin van de COVID 19-crises zijn ook veel andere zogenaamde profeten op de rijdende ‘eindtijd’ trein gesprongen en verklaren dat deze pandemie deel uitmaakt van het teken waarover Jezus sprak. Sterker nog, Jezus waarschuwde ons hier juist voor toen hij zei: “Pas op dat je niet wordt misleid, want er zullen velen komen die mijn naam gebruiken en zeggen: “Ik ben het” en: “De tijd is gekomen.” Ga ze niet achterna. Als jullie horen van oorlogen en ongeregeldheden, raak dan niet in paniek. Want die dingen moeten eerst gebeuren, maar het einde zal niet meteen komen.” (Lukas 21: 8-9)

Volgens Jezus zal het authentieke teken worden voorafgegaan door het moment waarop er onterecht beweerd zal worden dat deze tijd reeds is aangebroken. Dat is precies waar we ons nu in bevinden.

Voor wat betreft de herfstperiode van dit jaar bevindt de wereld zich duidelijk in een periode van grote onrust. Op dit moment blijkt duidelijk dat er krachten aan het werk zijn die vastbesloten zijn om het presidentschap van Donald Trump nog vóór de verkiezingen in november volledig in elkaar te laten storten. De politieke oppositie staat oog in oog met een eventuele vervolging voor de misdaden die zijn begaan tijdens de mislukte staatsgreep in Amerika. Het zou zelfs mogelijk kunnen zijn dat zelfs de voormalige president (Obama) wordt aangeklaagd. President Obama gaf de FBI de opdracht om Trump onder toezicht te stellen en zorgde er ook voor dat er voor de aankomende regering cruciale informatie werd achtergehouden met betrekking tot de nationale veiligheid om zo de veiligheidsadviseur (Michel Flynn), in de val te laten lopen. Flynn werkte tijdens het presidentschap van Obama voor de militaire inlichtingendienst en hij is ook degene die Obama uit de weg wilde laten ruimen omdat hij samenwerkte met ISIS-terroristen om zo Syrië te vernietigen, waarvoor hij uiteindelijk ook werd ontslagen. Er is momenteel een grote jury werkzaam die bevoegd is om te overwegen hoeveel van de samenzweerders aangeklaagd dienen te worden.

Er zijn op de achtergrond dus zeer machtige mannen aan het werk die vastbesloten zijn om Trump tegen elke prijs ten val te laten brengen, zelfs als dit zou betekenen dat gehele natie vernietigd moet worden.

De economieën van de natiën storten razendsnel ineen als gevolg van de wereldwijde lockdown. Er worden zelfs vergelijkingen gemaakt met de Grote Depressie van 1929. Er zijn vele aanwijzingen dat er op korte termijn grote voedseltekorten zullen uitbreken. Wat nog wel het meest verontrustend is, is dat alle paniek rondom het virus wordt gebruikt als voorwendsel om de Verenigde Staten in een oorlog met China te storten.

Het is erg moeilijk om te bevatten dat mensen zo roekeloos en zo dom kunnen zijn dat zij bereid zijn om een algehele wereldwijde nucleaire vernietiging te riskeren. Wanneer we aan de andere kant rekening houden met de duistere invloed van de demonen, is het enigzins ook wel logisch. De Schrift zegt tenslotte: “Ik zag uit de bek van de draak, uit de bek van het wilde beest en uit de mond van de valse profeet drie onreine geïnspireerde uitspraken komen die eruitzagen als kikkers. Het zijn in feite uitspraken die door demonen zijn geïnspireerd, en ze doen tekenen en gaan naar de koningen van de hele bewoonde aarde, om ze te verzamelen voor de oorlog van de grote dag van God de Almachtige.” (Opb 16:13-14)

We kunnen ondanks alles zeker zijn van één ding: wat er ook gebeurt in de nabije toekomst, de wereld zal absoluut niet meer teruggaan naar het eerdere ‘normaal’. Voor zover het er nu naar uitziet, is Jehovah’s storm al aan de horizon te zien. Het broeit in de lucht. De storm komt razendsnel dichterbij.