VRAAG VAN EEN LEZER: Zou u alstublieft nadere uitleg willen geven ten aanzien van uw stelling dat de achtste koning op dit moment al aan het opkomen is? Op wat voor manier zou dit al kunnen plaatsvinden nog vóórdat de zevende koning is vernietigd? Alvast bedankt voor de reactie.

Even voor de duidelijkheid: ik vermoed dat het woord “emergent” een typefout was. De spellingcontrole is meestal de beste vriend van een schrijver, maar kan soms ook erg verraderlijk zijn. Ik bedoelde te zeggen “now-emerging” wat “nu-opkomend” in het Nederlands betekent. Dit woord is van toepassing op het proces van het tevoorschijn komen, en dus niet met de bedoeling om te impliceren dat de laatste koning op dit moment al volledig tevoorschijn zou zijn gekomen.

In elk geval zou ik graag willen dat het mogelijk zou zijn om Jehovah’s Getuigen in te laten zien in welke mate de interpretatie van het Wachttorengenootschap ten aanzien van deze essentiële profetieën uiterst misleidend is. Wanneer we achterom kijken, kunnen we niet ook tegelijkertijd zien wat er op ons afkomt. Dat is het punt wat ik hier probeer te benadrukken.

Omdat het Wachttorengenootschap beweert dat al deze profetische gebeurtenissen zich in het verleden al zouden hebben afgespeeld, (vermoedelijk zou de kop van het beest dodelijk gewond zijn geraakt tijdens de Eerste Wereldoorlog) en het Wachttorengenootschap profileert zichzelf als een quasi-geïnspireerde woordvoerder van God en er daarom ook niets van wat zij zeggen in twijfel getrokken mag worden, hebben Jehovah’s Getuigen geen flauw vermoeden dat deze profetie verwijst naar een toekomstig moment waarop het Anglo-Amerikaanse systeem, dat op dit moment nog de wereld domineert, op een gruwelijke en gewelddadige wijze ineen zal storten. Het is tragisch om te moeten constateren dat niemand eventjes stilstaat om zich af te vragen waarom Jehovah God de moeite zou nemen om de zegevierende geallieerden in de profetieën af te schilderen alsof zij (kop van het beest) tijdens de Eerste Wereldoorlog een catastrofale doodsklap zou hebben ontvangen. Wat Amerika betreft, was de burgeroorlog van 1861-1865 veel destructiever dan de Eerste Wereldoorlog en resulteerde bijna in de ondergang van de Verenigde Staten.

Ik heb dit al vaker aangehaald maar toch wil ik het nog een keer benadrukken: Ik heb jaren geleden tijdens een telefoongesprek met een lid van het Besturende Lichaam van hem te horen gekregen dat als Jehovah hen iets belangrijks zou willen vertellen, dat Hij het Besturend Lichaam wel rechtstreeks zou informeren en dat Jehovah dit absoluut niet zou doen doormiddel van een buitenstaander (zoals ik) . Blijkbaar had hij ook gelijk. Blijkbaar wil Jehovah niet dat het Besturend Lichaam weet wat er in de nabije toekomst zal gaan gebeuren.

Het 13de hoofdstuk van Openbaring laat ons een buitengewone gebeurtenis zien. Het wordt als volgt beschreven: “Ik zag dat een van zijn koppen dodelijk gewond leek te zijn geweest, maar zijn dodelijke wond was genezen. De hele aarde volgde het wilde beest met bewondering.

Een van zijn koppen” verwijst naar het zevenkoppige beest. De vraag is: Op wat voor manier is deze kop schijnbaar dodelijk gewond geraakt? Om het antwoord te kunnen vinden moeten we elders in de profetie kijken; en dan met name naar het boek Daniël. Dat is ook toepasselijk gezien het feit dat het bovenstaande vers uit het dertiende hoofdstuk van Openbaring wordt ontleend uit de symboliek uit het zevende hoofdstuk van Daniël waaruit we kunnen opmaken dat het zevenkoppige beest is samengesteld uit de losse delen van de individuele beesten die Daniël in het visioen zag; namelijk een leeuw, een beer en een luipaard.

Daniël zag een angstaanjagend vierde wilde beest dat anders was dan de anderen. Het was ongewoon wreed en had ijzeren tanden en koperen klauwen. Op zijn kop zaten 10 horens, net als het zevenkoppige beest uit Openbaring. Maar terwijl Daniël in het zich ontvouwende visioen bleef staren, zag hij ook iets anders: “Terwijl ik naar de hoorns keek, zag ik een andere hoorn, een kleine, ertussen opkomen, en drie van de eerste hoorns werden ervoor uitgerukt. Ik zag dat er in deze hoorn ogen waren die op mensenogen leken, en er was een mond vol grootspraak.(Daniël 7: 8)

Het 10-hoornige beest had dus tijdelijk 11 horens; met als verschil dat de 11de hoorn klein was in vergelijking tot de andere hoorns. (zie de Byington-versie van de Bijbel op jw.org). Hoewel de opkomende hoorn klein is, kijkt Daniel toe terwijl de kleine hoorn drie van de 10 hoorns aan het ontwortelen is. De kleine hoorn lijkt dan groter te groeien dan de overgebleven hoorns. Dit is wat Daniël erover schreef: “…de tien hoorns op zijn kop en over de andere hoorn die opkwam en waarvoor er drie vielen, de hoorn die ogen had en een mond vol grootspraak en die er groter uitzag dan de andere.

Het punt in relatie tot de gestelde vraag is dat aangezien de kleine hoorn direct tevoorschijn komt net voordat de drie koningen omvergeworpen zullen worden, en de kleine hoorn uitgroeit tot de achtste koning – zoals in andere artikelen werd uitgelegd – zit daar dus een periode tussen van onbekende duur, voordat de catastrofale omverwerping van de bestaande koninkrijken zal plaatsvinden wanneer de kleine hoorn tevoorschijn komt. Vanuit mijn perspectief gezien is dat de periode waar we ons op dit moment in bevinden.

Het is belangrijk om in gedachten te houden dat nadat de kleine hoorn tevoorschijn komt en dus de 3 gevestigde hoorns heeft ontworteld, hij een mond krijgt om arrogante woorden tegen God te spreken. Dit is ook precies datgene wat de herstelde kop van het beest ook doet. Daar blijft het echter niet bij. Nadat de kleine hoorn zijn dominante positie zal hebben ingenomen, zal hij beginnen met oorlog te voeren tegen de heiligen gedurende een profetische tijd, tijden en een halve tijd – oftewel 3 en een half jaar, of 1260 dagen. Evenzo zegt Openbaring over het herstelde beest: Hij kreeg een mond die grote dingen en godslasteringen sprak en hij kreeg autoriteit om 42 maanden lang te handelen. Hij opende zijn mond met lasteringen tegen God, om zijn naam te lasteren en zijn woonplaats, degenen die in de hemel wonen. Het werd hem toegestaan om oorlog te voeren tegen de heiligen en hen te overwinnen. Hij kreeg autoriteit over alle stammen en volken en talen en landen.

Wanneer we het dus goed begrijpen is het de kleine hoorn die de dodelijke hoofdwond zal veroorzaken bij de dan heersende machten – de drie hoorns die ontworteld en verdrongen zullen worden, vertegenwoordigen hetzelfde als de kop van het zevenkoppige beest dat dodelijk gewond raakt. Het moment waarop de kop van het dodelijk gewonde beest weer tot leven zal komen valt samen met het moment waarop de kleine hoorn groter groeit dan de hoorns die hij ontwortelt. We zouden dus moeten aannemen dat de autoriteit over alle stammen, volken, talen en landen dus betrekking heeft op een wereldregering – iets dat momenteel dus nog niet bestaat.

Het achtste hoofdstuk van Daniël beschrijft dezelfde ontwikkeling; namelijk een kleine hoorn die tevoorschijn komt en groot wordt en de heiligen verplettert. Daniël 8: 9-10 zegt: Uit één ervan kwam nog een hoorn, een kleine, die enorm uitgroeide naar het zuiden, naar het oosten en naar het Sieraad. Hij werd zo groot dat hij helemaal tot aan het hemelse leger reikte. Hij liet een deel van het leger en van de sterren naar de aarde vallen en vertrapte ze.

Over de kleine hoorn die enorm uitgroeide wordt gezegd dat deze de machtigen ten val zal brengen, vanwege zijn sluwheid. Wie zijn dan de machtigen? Deze moeten samenvallen met de drie hoorns die uit de kop van het beest zullen worden gerukt en de kop van het beest die een doodsklap zal krijgen.

Het is altijd al de ambitie van Satan geweest om een wereldregering op te richten. Dat is ook precies wat de toren van Babel onder Nimrod tot stand moest brengen. Jehovah legde daar fundamenteel een stokje voor door de taal van de mensheid te veranderen.

Sinds de oprichting van Amerika begon het Britse Rijk, (die zich op dat moment realiseerde dat ze hun afgescheiden kolonie militair niet meer konden vernietigen) een langetermijnstrategie op te zetten om Amerika te ondermijnen en het ertoe te brengen om zichzelf te vernietigen met als uiteindelijke doel: “een wereldregering”.

Waarschijnlijk was nog wel het meest effectieve aspect van die meer dan honderd jaar lange intrige, de introductie van de tegencultuurbeweging uit de jaren zestig – met als doel om de samenleving te degraderen en om pessimisme en hedonisme tot deel te maken van de maatschappij. De samenzwering is uiteindelijk succesvol gebleken. Nu het culturele verval al meer dan een halve eeuw zijn werk doet, lijkt het erop dat het Britse Rijk zich opmaakt voor de staatsgreep door druk uit te oefenen op de aanwezige breuklijnen om zodoende de natie op te breken in een stammenstrijd, aangevoerd door raciale onlusten, waarbij de algemene bevolking zal worden verpletterd door de ineenstorting van de middenklasse.

Het is ook moeilijk om voor te stellen hoe de natie de komende Amerikaanse presidentsverkiezingen zal overleven, die over twee maanden vanaf het moment van schrijven in Amerika zullen plaatsvinden. Als de zittende president Trump de herverkiezing wint, zal het linkse blok hun bende van anarchisten loslaten. Als de socialisten het presidentschap winnen doormiddel van fraude, zoals de fraudegevoelige mail-in-stembiljetten die worden gepusht, waarbij vanwege de corona plandemie de Amerikanen hun stem doormiddel van briefpost mogen opsturen, of wanneer het tellen van de stemmen zal worden vertraagd en waarbij de uitkomst door de rechtbank zal worden betwist, dan bestaat er een reële kans dat de rechtse milities de wapens zullen opnemen en waarbij zelfs de mogelijkheid wordt geschapen waarbij delen van het leger een staatsgreep zouden kunnen plegen. Een burgeroorlog lijkt dus onvermijdelijk.

Hoewel de centrale banken sinds het begin van de pandemie lockdown de geldkraan volledig open hebben gedraaid, wat gebeurde toen de Amerikaanse Federal Reserve biljoenen dollars in de nachtelijke repomarkten bleef pompen – wat duidt op een bank die te groot is om failliet te gaan, zou de geldkraan abrupt kunnen worden dichtgedraaid waardoor alles finaal zal instorten. Het hangt echter allemaal samen met de juiste timing.

Gelijktijdig met de financiële en maatschappelijke onrust die is ontstaan door de gunstig getimede uitbarsting van de COVID-crises, is het Britse Rijk nu op de hoogste stand bezig met het aanwakkeren van een oorlog met Rusland, China en Iran. Al deze gebeurtenissen die de wereld aan het teisteren zijn staan niet op zichzelf. Het past allemaal perfect binnen de uiteenzetting die we terugvinden in de Bijbelse profetie ten aanzien van wat er bekend is over de bedoelingen van de “olicharchic of the Club of Isles”, ook wel bekend als het Britse rijk, om het soevereine natiestaatsysteem te vernietigen en door tegelijkertijd een Anglo-geleide communistische wereldregering op te leggen aan de natiën.

Deze keer zal Jehovah niet tussenbeide komen zoals Hij destijds wel deed bij Babel. Integendeel, het is Gods vastgestelde bedoeling om het laatste koninkrijk van de mens te gebruiken als Zijn middel om de wereld te verwoesten wat zal samenvallen met het moment waarop het komende koninkrijk van Christus aan de macht zal komen.