De woorden van de wijze apostel zijn sinds kort relevanter dan ooit. Er is “niet veel tijd meer” en “het podium van deze wereld is aan het veranderen” De apostel heeft gelijk: Het verandert inderdaad zeer snel. (1 Korintiërs 7: 29-32)

Jehovah’s Getuigen konden zich niet voorstellen dat het wereldwijde predikingswerk plotseling tot stilstand zou komen – maar voor het grootste gedeelte is dit nu wel de bittere realiteit geworden, althans voorlopig. De andere steunpilaar van de organisatie – het bij elkaar samenkomen in koninkrijkszalen en tijdens grotere vergaderingen, is momenteel ook uitgesloten. Op dit punt lijkt het erop dat de jaarlijkse Gedachtenisviering plaats zal moeten gaan vinden in particuliere huizen. Daarnaast zullen vanwege het coronavirus alle eventuele geplande congressen en kringvergaderingen, die normaliter het hoogtepunt vormden van het spirituele leven van miljoenen Jehovah’s Getuigen in zijn geheel afgelast kunnen worden. Men zou zich dus moeten afvragen hoe lang de gigantische drukpersen door zullen kunnen blijven gaan met het printen van “op de bijbel gebaseerde literatuur” die niet aan het grote publiek kan worden aangeboden.

Het zou zo kunnen zijn dat de pandemie net zo snel verdwijnt als deze is uitgebroken. Of misschien niet. Misschien is dit nog maar het begin – het begin van het einde welteverstaan. Hoe dan ook, de les die moet worden getrokken is dus hoe snel dingen in rap tempo kunnen veranderen. Hoe vergankelijk deze wereld uiteindelijk is. Hoe kwetsbaar rijkdom en gezondheid eigenlijk zijn.

Ongeveer twintig jaar geleden realiseerde ik me dat bijna alles wat de Wachttoren-organisatie leert met betrekking tot de moderne vervulling van profetieën verkeerd is. Ik overdrijf een klein beetje wanneer ik zeg “alles” maar het komt hier feitelijk wel op neer. Misschien zou het beter zijn geweest om het in een andere bewoording te omschrijven omdat vanwege de basisleer rondom 1914 alles is scheefgetrokken, alsof je op een kermis door een attractie loopt die vol hangt met lachspiegels.

Vanzelfsprekend vinden de grote verdrukking, de aanval van Gog en Armageddon nog in de toekomst plaats. Op deze drie vlakken klopt de interpretatie van het Wachttorengenootschap. Echter, afgezien van het voorgaande heeft het Wachttorengenootschap vrijwel alle andere profetische gebeurtenissen afgedaan als iets dat al lang achter ons ligt. Zelfs nog op dit moment gebruikt het Besturende Lichaam de uitbraak van het coronavirus als een bewijs van het teken dat volgens hen zou zijn begonnen tijdens de uitbraak van de Eerste Wereldoorlog en de Spaanse Griep. Het is totaal niet geloofwaardig om te veronderstellen dat het bleke apocalyptische paard in 1918 zijn dodelijke galop zou zijn begonnen en na een pauze van ruim honderd jaar ineens opnieuw de wereld begon te teisteren. Bovendien is er daarnaast absoluut geen overeenkomstige vergelijking voor wat betreft het dodental.

Het feit blijft overeind dat het financiële systeem al in september 2019 onder zware druk kwam te staan, waardoor de centrale banken moesten beginnen met wat zij noemden een “overnight repo-operation” waardoor er voor de grote banken tientallen miljarden dollars beschikbaar kwamen om hun dagelijkse balansen schoon te kunnen vegen. Deze operatie was bedoeld als een tijdelijke maatregel maar is sindsdien uitgegroeid tot honderden miljarden dollars per dag. Het is duidelijk dat de financiële bubbel is geklapt. En de bubbel klapte al voordat de pandemie was uitgebroken.

Wat ook voor iedereen duidelijk is geworden is dat in 2008, na de mega-bailout van de banken van Wall Street, een eventuele nieuwe bailout van meerdere biljoenen dollars politiek gezien niet haalbaar is. Maar nu de wereld letterlijk tot stilstand wordt gedwongen vanwege de corona pandemie en nu de financiële markten aan het instorten zijn is er alsnog een enorme bailout tot stand gekomen zonder dat hier bezwaar tegen werd gemaakt. Er worden op dit moment triljoenen en nog eens triljoenen dollars uit het niets gecreëerd om het financiële systeem en feitelijk de gehele wereldeconomie te redden van de ondergang. Het resultaat van het eindeloos creëren van geld is altijd hetzelfde geweest: hyperinflatie. Dat is de situatie waarbij geld steeds minder waard begint te worden naarmate er meer geld wordt bijgedrukt. De waardedaling blijft doorgaan tot het punt waarop het geld uiteindelijk waardeloos zal worden. Het kan eerst geleidelijk aan plaatsvinden en na verloop van tijd stort de gehele waarde in. Dit gebeurde ook bijna 100 jaar geleden in Duitsland, waardoor de nationale munt waardeloos werd en vervolgens de situatie ontstond waarbij Hitler en de nazi’s aan de macht kwamen.

Wat zou dit allemaal te maken kunnen hebben met bijbelprofetie? Eigenlijk best wel veel. Omdat de zieners van Bethel talloze profetieën uit Daniël en Openbaring verkeerd hebben geïnterpreteerd, missen Jehovah’s Getuigen een flink aantal ingrijpende toekomstige gebeurtenissen. Wat zouden deze gebeurtenissen kunnen omvatten? Om te beginnen: oorlog, hongersnood en epidemieën, vergezeld van aardbevingen en angstaanjagende schouwspelen. De huidige pandemische paniek is slechts een klein voorproefje – een herinnering – aan hoe snel dingen in deze wereld kunnen veranderen. Laten we het achtste hoofdstuk van Daniël eens nader beschouwen voor een aantal specifieke kenmerken. Vanaf vers 23 lezen we:

“Aan het einde van hun koningschap, als de overtreders de maat vol hebben gemaakt, zal er een koning opstaan die er meedogenloos uitziet en die bedreven is in listen. Zijn macht zal groot worden, maar niet door zijn eigen macht. Hij zal op een bijzondere manier verwoesting  aanrichten, en hij zal slagen in alles wat hij onderneemt. Hij zal machtigen ten val brengen, ook het volk dat uit de heiligen bestaat. In zijn sluwheid zal hij bedrog gebruiken om te slagen. Hij zal zich in zijn hart verheffen. In een tijd van veiligheid zal hij velen ten val brengen. Hij zal zelfs opstaan tegen de Vorst der vorsten, maar hij zal gebroken worden zonder mensenhand.”

Hier volgen een aantal vragen die Jehovah’s Getuigen volgens het Wachttorengenootschap niet zouden mogen stellen:

Als de meedogenloos uitziende koning het huidige Anglo-Amerikaanse duo is, hoe komt het dan dat de Anglo-koningen groot zijn geworden, maar niet door hun eigen macht? De opkomst van het Britse rijk vond verspreid plaats gedurende meerdere eeuwen. Evenzo kwamen de Verenigde Staten aan de macht middels hun eigen inspanningen door zich te bevrijden van de Britten, in het bijzonder na de Amerikaanse Burgeroorlog.

Daarnaast de vraag: Op welke manier hebben de Britse en Amerikaanse bondgenoten tijdens de Tweede Wereldoorlog de machtigen ten val gebracht? En hoe kan de meest vernietigende oorlog uit de geschiedenis van de mensheid worden bestempeld als een “tijd van veiligheid”? En indien de Brits-Amerikaanse alliantie de koning zou moeten voorstellen uit de profetie, op welke wijze zou er dan sprake zijn geweest van sluwheid om de machtigen ten val te brengen?

Welk bewijs is er dat de heiligen toen ook ten val werden gebracht? Daarnaast rest ook nog de vraag hoe het dan kan dat de laatste koning zou zijn opgestaan tegen de Vorst der vorsten. Zou dit niet vervuld moeten worden door middel van het verpletteren van de heiligen? Aangezien de Bijbel voor zich spreekt en aangezien er over dit feit ook geen verdere discussie mogelijk is, hoe redelijk is het dan om vast te houden aan het standpunt dat de heiligen 80 jaar geleden werden verwoest en sindsdien weer zijn hersteld en in voorspoed leven terwijl de meedogenloze koning nog steeds niet is gebroken? Waarschijnlijk had Fred Franz op dergelijke vragen wel een antwoord kunnen verzinnen, maar het valt te betwijfelen of de huidige regerende profeten van het Wachttorengenootschap dit ook zouden kunnen.

Het lijkt er echter sterk op dat nu het proces in werking is gezet om de wereld met geld te overspoelen onder het voorwendsel dat hiermee iedereen van de ondergang zou kunnen worden gered, terwijl het werkelijke doel is om de fiat-valuta te gronde te richten en de natien failliet te laten gaan. Dit kan niet anders worden omschreven als een bijzonder sluwe list!

De komende wereldwijde financiële ineenstorting zal de vele miljardairs en miljonairs ten val brengen samen met de politici die namens hen regeren. Het natiestaatsysteem zal worden afgeschaft en worden vervangen door een tirannieke, communistische wereldregering. En aan de kant van de dwaze profeten zal hun witgekalkte muur met flinke dreun ineenstorten.