COMMENTAAR

GEHOORZAMEN IS BETER DAN EEN SLACHTOFFER

2020-10-10T13:29:05+00:00October 4th, 2020|COMMENTAAR|

De Wachttoren van november 2020 spoort Jehovah’s Getuigen aan om raad te aanvaarden en om zich te laten corrigeren. Daar is niets mis mee - behalve dan dat de raad die ze zelf geven doordrenkt is van hypocrisie. Paragraaf 14 stelt dat het Besturende Lichaam vertrouwt op Gods heilige geest. In het verleden zou dat best [...]

DE WETTELOOSHEID IS IN HET GEHEIM AL AAN HET WERK

2020-10-01T17:08:22+00:00October 1st, 2020|COMMENTAAR|

Dagtekst woensdag 30 september Ik zal je de macht geven over al deze koninkrijken met hun pracht en praal, want die is mij in handen gegeven en ik geef die aan wie ik maar wil. — Luk. 4:6. Satan en de demonen gebruiken niet alleen regeringen maar ook valse religie en het commerciële systeem om ‘de [...]

WEE DEGENEN DIE VERLANGEN NAAR DE DAG VAN JEHOVAH!

2020-09-27T11:46:55+00:00September 27th, 2020|COMMENTAAR|

Dagtekst zondag 27 september Ik heb veel verdriet en onophoudelijke pijn in mijn hart. — Rom. 9:2. Paulus was ontmoedigd door de negatieve reactie van de Joden op de Koninkrijksboodschap. Toch gaf hij het niet op. Hij legde uit hoe hij over die Joden dacht toen hij zei: ‘Ik wens met heel mijn hart en smeek [...]

ER ZIJN BIJ JULLIE MENSEN BINNENGESLOPEN

2020-09-26T14:44:26+00:00September 26th, 2020|COMMENTAAR|

Dagtekst zaterdag 26 september Het begon de zonen van de ware God op te vallen hoe mooi de dochters van de mensen waren. — Gen. 6:2. Misschien heeft Satan die ontrouwe engelen niet alleen verleid met de kans op immorele seks maar  ook met de belofte van macht over mensen. Het kan zijn dat hij de [...]

ZIJN JEHOVAH’S GETUIGEN WERKELIJK NEUTRAAL?

2020-09-25T19:04:13+00:00September 25th, 2020|COMMENTAAR|

Dagtekst vrijdag 25 september Is het toegestaan caesar belasting te betalen of niet? — Matth. 22:17. De ‘aanhangers van Herodes’ die deze kwestie opwierpen, hoopten Jezus van opruiing te kunnen beschuldigen als hij zei dat ze die belasting niet hoefden te betalen. Als Jezus zei dat ze die wel moesten betalen, kon hij de steun van [...]

IS HET ONBESCHEIDEN OM CHRISTUS TE GEHOORZAMEN?

2020-09-23T20:21:36+00:00September 23rd, 2020|COMMENTAAR|

Bescheidenheid is een goede eigenschap. Het is belangrijk om onze beperkingen te erkennen, zowel met betrekking tot onze capaciteiten alsook ons gezag. Ware bescheidenheid komt voort uit het erkennen van goddelijke heerschappij en autoriteit. In zijn toespraak noemde Mark Sanderson van het Besturend Lichaam een paar Bijbelse voorbeelden. Een voorbeeld over [...]

ZE ZULLEN NAAR HEM TOE KOMEN EN VOOR JEHOVAH NEERBUIGEN

2020-09-23T20:22:10+00:00September 23rd, 2020|COMMENTAAR|

Dagtekst dinsdag 22 september Jehovah kent degenen die bij hem horen. — 2 Tim. 2:19. Hoe versterken we ons verlangen naar erkenning van Jehovah zodat we niet uit zijn op erkenning  van de wereld? Daarvoor moeten we twee belangrijke dingen in gedachte houden. Ten eerste: Jehovah geeft altijd erkenning aan degenen die hem trouw dienen (Hebr. [...]

WIE HOORT BIJ DE VERTROUWELINGEN VAN JEHOVAH?

2020-09-23T20:22:32+00:00September 21st, 2020|COMMENTAAR|

Dagtekst maandag 21 september Voor Jehovah, je God, moet je ontzag hebben. Hem moet je dienen, aan hem moet je je vasthouden. — Deut. 10:20. Kaïn, Salomo en de Israëlieten bij de berg Sinaï hadden iets gemeen. Ze kregen allemaal de kans  berouw te hebben en zich om te keren’ (Hand. 3:19). Het is duidelijk dat [...]

HUN PAARDEN ZIJN SNELLER DAN LUIPAARDEN

2020-09-20T09:51:43+00:00September 16th, 2020|COMMENTAAR|

Dagtekst zaterdag 12 september Hoelang moet ik om hulp vragen bij geweld? Wanneer zult u ingrijpen? — Hab. 1:2. Habakuk leefde in een heel moeilijke tijd. Hij was diepbedroefd omdat hij omringd was door gewelddadige, slechte mensen. Wanneer zou er een eind komen aan de slechtheid? Waarom duurde het zo lang voordat Jehovah er iets aan [...]

DOET DE WACHTTOREN-ORGANISATIE AAN GASLIGHTING?

2020-09-23T20:39:44+00:00September 7th, 2020|COMMENTAAR|

Dagtekst zondag 6 september De wet is een schaduw van de toekomstige goede dingen. — Hebr. 10:1. De wet beschermde specifiek degenen die zichzelf niet konden beschermen, zoals wezen, weduwen en vreemdelingen. Tegen de rechters in Israël was gezegd: ‘Je mag het recht van een vreemdeling die bij jullie woont of van een vaderloos kind niet [...]

JULLIE HEBBEN HET VERBOND MET LEVI GESCHONDEN

2020-09-23T20:41:01+00:00September 2nd, 2020|COMMENTAAR|

Dagtekst woensdag 2 september Iemand kan alleen bij mij komen als de Vader, die mij heeft gestuurd, hem trekt. — Joh. 6:44. We kunnen ons deel doen om anderen te helpen meer over God te leren, maar we hebben niet de belangrijkste rol (1 Kor. 3:6, 7). Het is Jehovah die mensen trekt. Uiteindelijk reageert elk [...]

IS SATAN AL ALS EEN BLIKSEMSCHICHT UIT DE HEMEL GEVALLEN?

2020-09-23T20:42:18+00:00September 1st, 2020|COMMENTAAR|

Dagtekst dinsdag 1 september Jullie hebben hem nooit gezien, en toch houden jullie van hem. — 1 Petr. 1:8. Jezus liet zien dat hij meevoelde met Martha en Maria. Toen hij zag dat ze verdriet hadden omdat  hun broer Lazarus was gestorven, ‘liet hij zijn tranen de vrije loop’ (Joh. 11:32-35). Waarom huilde hij? Niet omdat [...]

DE LIEFDE VAN DE MEESTE (JEHOVAH’S GETUIGEN) ZAL BEKOELEN

2020-09-23T20:46:28+00:00August 25th, 2020|COMMENTAAR|

Commentaar op de dagtekst van woensdag 31 mei 2017 Blijf broederlijke liefde tonen. – Hebr 13:1 We moeten juist nu onze broederlijke liefde ontwikkelen, want het zal ons helpen bij alle beproevingen en ontberingen die we in de toekomst zullen tegenkomen. Zelfs nu, nog vóór het uitbreken van de grote verdrukking, hebben we een sterke behoefte [...]

DE DERDE ENGEL BLIES OP ZIJN TROMPET

2020-09-23T20:48:54+00:00August 21st, 2020|COMMENTAAR|

Dagtekst vrijdag 21 augustus Wie denkt te staan, moet oppassen dat hij niet valt. — 1 Kor. 10:12. Zoals Paulus duidelijk maakte, konden zelfs ware aanbidders betrokken raken bij verkeerde  praktijken. Degenen die toegeven aan verleiding denken misschien dat ze nog steeds een goede reputatie hebben bij Jehovah. Maar alleen Jehovah’s vriend willen zijn of beweren [...]

‘ZIJ HEBBEN GEEN ONTZAG VOOR MIJ’, ZEGT JEHOVAH

2020-09-23T20:49:28+00:00August 20th, 2020|COMMENTAAR|

Dagtekst donderdag 20 augustus We moeten dus geen kinderen meer zijn, meegesleurd door mensen die bedrog gebruiken.— Ef. 4:14. Een verhaal dat maar 10 procent waar is, is 100 procent misleidend. Denk eens aan het voorbeeld van de Israëlieten aan de westkant van de Jordaan in de tijd van Jozua (Joz. 22:9-34). Ze kregen te horen [...]

HIJ ZAL JULLIE IN ALLE WAARHEID LEIDEN

2020-09-23T20:59:12+00:00August 11th, 2020|COMMENTAAR|

Dagtekst dinsdag 11 augustus Ik zal in uw waarheid wandelen. — Ps. 86:11. Hoe kunnen we ons besluit versterken om in de waarheid te blijven wandelen? Eén manier is zo veel doen als je kunt om de Bijbelse waarheid aan anderen te onderwijzen. Op die manier houd je grip op je geestelijke zwaard, ‘Gods woord’ (Ef. [...]

VREDE EN VEILIGHEID EN DE DAG VAN JEHOVAH

2020-09-23T21:00:05+00:00August 4th, 2020|COMMENTAAR|

Dagtekst dinsdag 4 augustus Jehovah heeft zijn troon gefundeerd voor gerechtigheid. — Ps. 9:7. De wet van Mozes beperkte de mogelijkheid dat iemand vals beschuldigd werd van een misdrijf. Een verdachte had het recht te weten wie hem beschuldigde (Deut. 19:16-19; 25:1). En er waren op zijn minst twee getuigenverklaringen nodig voordat hij veroordeeld kon worden [...]

WIE ZAL STANDHOUDEN ALS HIJ VERSCHIJNT?

2020-09-23T21:10:19+00:00August 2nd, 2020|COMMENTAAR|

Dagtekst zondag 2 augustus Toen de Heer haar zag, kreeg hij medelijden. — Luk. 7:13. Jezus kreeg persoonlijk te maken met uitdagingen waar mensen voor stonden. Zo groeide hij kennelijk op in een arm gezin. Van zijn adoptievader Jozef leerde hij zwaar lichamelijk werk te doen (Matth. 13:55; Mark. 6:3). Mogelijk is Jozef ergens vóór het [...]

DE WACHTTOREN ZAL VOOR ALTIJD EEN WOESTENIJ WORDEN

2020-10-16T14:46:54+00:00July 30th, 2020|COMMENTAAR|

Dagtekst donderdag 30 juli Jullie moeten de zwakken ondersteunen. En houd in gedachte wat de Heer Jezus zelf heeft gezegd: ‘Geven maakt gelukkiger dan ontvangen.’ — Hand. 20:35. In deze moeilijke tijd geeft Jezus Christus via zijn gezalfde broeders en via ondersteunende ‘vorsten’ uit de andere schapen aanmoediging en leiding aan degenen die neerslachtig en ontmoedigd [...]

DE WERKING VAN SATAN – LEUGENACHTIGE TEKENEN EN WONDEREN

2020-09-23T21:12:33+00:00July 30th, 2020|COMMENTAAR|

Dagtekst woensdag 29 juli Jullie zijn uit jullie vader de Duivel, een leugenaar en de vader van de leugen. — Joh. 8:44. In deze tijd zijn er heel wat religieuze leiders, met titels als pastoor, dominee, priester, rabbijn en swami. Net als hun tegenhangers uit de eerste eeuw willen ze de waarheid uit Gods Woord ‘tegenwerken’ [...]

DE TRANSFORMEERDER SCHIJNT OP DE WACHTTOREN

2020-09-23T21:12:54+00:00July 27th, 2020|COMMENTAAR|

Dagtekst maandag 27 juli Bied weerstand aan de Duivel en hij zal van je wegvluchten. — Jak. 4:7. Er zijn in de Hebreeuwse Geschriften maar drie boeken (1 Kronieken, Job en Zacharia) waarin de naam Satan voorkomt, wat ‘tegenstander’ betekent. Waarom is er vóór de komst van de Messias zo weinig over onze vijand gezegd? Blijkbaar [...]

IS DE DAG AL AANGEBROKEN?

2020-09-23T21:15:11+00:00July 15th, 2020|COMMENTAAR|

Dagtekst woensdag 15 juli "Zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren glansden. — Matth. 17:2. Jezus had Petrus, Jakobus en Johannes gevraagd om met hem mee te gaan een hoge berg op. Daar  kregen ze een bijzonder visioen te zien. Jezus’ gezicht straalde en zijn kleren glansden. Twee gestalten, die Mozes en Elia voorstelden, [...]

MOET DE POTTENBAKKER HETZELFDE WORDEN BESCHOUWD ALS DE KLEI?

2020-10-16T14:41:48+00:00July 10th, 2020|COMMENTAAR|

Dagtekst vrijdag 10 juli Gelukkig zijn degenen die zich bewust zijn van hun geestelijke behoeften. — Matth. 5:3. Anders dan dieren heb jij geestelijke behoeften, en alleen je Schepper kan daarin voorzien (Matth. 4:4). Als je met waardering naar hem luistert, krijg je inzicht, wijsheid en geluk. Jehovah zorgt voor je geestelijke behoeften via zijn Woord [...]

ZAL GEEN ENKEL WAPEN DAT TEGEN JE GESMEED WORDT SUCCES HEBBEN?

2020-10-16T14:41:07+00:00July 9th, 2020|COMMENTAAR|

Dagtekst donderdag 9 juli Ik zal je sterken, ik zal je zeker helpen. — Jes. 41:10. Jesaja had al omschreven hoe Jehovah zijn volk zou sterken: ‘Jehovah zal komen met kracht, zijn arm zal voor hem heersen’ (Jes. 40:10). De Bijbel gebruikt het woord arm vaak als symbool van macht. De uitspraak dat Jehovah’s ‘arm zal [...]

DE WAARHEID IN HET INTERNETTIJDPERK

2020-09-23T21:17:18+00:00July 8th, 2020|COMMENTAAR|

woensdag 8 juli Goed gedaan! Je bent een goede en trouwe slaaf. Omdat je de weinige dingen trouw hebt beheerd, zal ik je over veel dingen aanstellen. Kom, deel in de vreugde van je meester. — Matth. 25:21. Al voordat Jehovah’s Zoon naar de aarde kwam en het perfecte voorbeeld van aanmoediging gaf, beseften trouwe aanbidders [...]

DE WACHTTOREN-ORGANISATIE EN HET STREVEN NAAR RIJKDOM

2020-09-23T21:17:34+00:00July 7th, 2020|COMMENTAAR|

Dagtekst dinsdag 7 juli De hele wereld ligt in de macht van de goddeloze. — 1 Joh. 5:19. Satan wil dat je net als hij wordt: een opstandeling die Jehovah’s normen negeert en gemotiveerd wordt door egoïsme. Hij omringt je met mensen die al door hem gemanipuleerd zijn en hoopt dat ze je manier van denken [...]

WANNEER ZAL DE WACHTTOREN-ORGANISATIE DE GEWONE DRAAD WEER OPPAKKEN?

2020-09-23T21:17:56+00:00July 6th, 2020|COMMENTAAR|

Dagtekst maandag 6 juli Laten we op elkaar letten om elkaar aan te sporen liefde te tonen en het goede te doen. — Hebr. 10:24. Als we in een moeilijke situatie zitten, hebben we misschien moed nodig om geregeld naar de vergaderingen te gaan. Sommige broeders en zusters bezoeken moedig de vergaderingen ondanks veel verdriet, ontmoediging [...]

HET WAS JEHOVAH’S WIL OM HEM TE VERBRIJZELEN

2020-10-16T14:39:34+00:00July 5th, 2020|COMMENTAAR|

Dagtekst zondag 5 juli Hij liet zich kwellen, maar hij deed zijn mond niet open. — Jes. 53:7. Als je onder druk staat, is het moeilijk zachtmoedig te zijn. Je reageert misschien onvriendelijk en kil. In zo’n geval heb je veel aan het voorbeeld van Jezus. In de laatste maanden van zijn leven op aarde stond [...]

HOELANG ZULLEN JULLIE NOG ONRECHTVAARDIG OORDELEN?

2020-09-23T21:19:02+00:00July 4th, 2020|COMMENTAAR|

Dagtekst zaterdag 4 juli Alles ligt open en bloot voor de ogen van hem aan wie we verantwoording moeten afleggen. — Hebr. 4:13. Onder de wet van Mozes hadden de aangestelde oudsten de verantwoordelijkheid om niet alleen geestelijke zaken maar ook burgerlijke en strafzaken te behandelen. Een paar voorbeelden. Als een Israeliet iemand doodde, werd [...]

HOE WETEN WE ZEKER DAT DIT NOG NIET DE LAATSTE DAGEN ZIJN?

2020-10-16T14:38:51+00:00July 1st, 2020|COMMENTAAR|

Dagtekst woensdag 1 juli Probeer te begrijpen wat de wil van Jehovah is. — Ef. 5:17. We leven in ‘zware tijden (...) die moeilijk te doorstaan zijn’ (2 Tim.3:1). En het leven zal alleen maar moeilijker worden voordat er een nieuwe tijd aanbreekt en ware vrede op aarde hersteld wordt. Daarom is het goed je [...]

MIJN ERVARINGEN IN DE VELDDIENST

2020-09-23T21:21:18+00:00June 29th, 2020|COMMENTAAR|

Dagtekst maandag 29 juni Het zijn degenen die volharden en vrucht dragen. — Luk. 8:15. Als je weleens ontmoedigd bent omdat mensen in je gebied weinig interesse hebben, dan herken je je vast in de gevoelens van Paulus. Hij heeft zo’n 30 jaar gepredikt en heeft heel wat mensen geholpen om discipelen van Christus te [...]

WAT VERBORGEN IS BEHOORT JEHOVAH TOE

2020-09-23T21:21:46+00:00June 28th, 2020|COMMENTAAR|

Dagtekst zondag 28 juni De slang zei tegen de vrouw: ‘Jullie zullen helemaal niet sterven.’ — Gen. 3:4. Adam wist natuurlijk dat slangen niet kunnen praten. Hij had misschien wel door dat het een geest was die via de slang met Eva sprak (Gen. 3:1-6). Adam en Eva wisten bijna niets over die geest. Toch koos [...]

DE VERMOMMING VAN DE DUIVEL

2020-09-23T21:22:07+00:00June 27th, 2020|COMMENTAAR|

Bij nader inzien bleek het toch een slecht idee om alle afzonderlijke dagteksten van de hele week samen te voegen in een enkel groot en langdradig artikel. Het gevolg hiervan was dat mensen met een langzame internetverbinding te lang moesten wachten tot de pagina was geladen. Daarnaast bemoeilijkt het ook het vinden van goede zoekresultaten op [...]

HET VERVOLG VAN DE RUBRIEK ‘MIJN COMMENTAAR OP DE DAGTEKST’

2020-09-23T21:23:26+00:00June 24th, 2020|COMMENTAAR|

Ik heb besloten om de column nieuw leven in te blazen waarin ik mijn commentaar geef op de Dagtekst van het Wachttorengenootschap. Ik heb me voorgenomen om in plaats van elke dag afzonderlijke artikelen te plaatsen, slechts één artikel per week te posten. Het is de bedoeling dat ik in de loop van elke week [...]

DE WOORDVOERDERS VAN DE WACHTTOREN EN HUN LEUGENS

2020-09-23T21:31:29+00:00May 26th, 2020|COMMENTAAR|

Ik ben ongeveer anderhalf jaar geleden gestopt met het schrijven van mijn commentaar op de Dagtekst van het Wachttoren-genootschap. Echter is de dagtekst van vandaag dermate schokkend dat ik mij niet kon bedwingen om hier enig commentaar op te geven. “Liegen is in de samenleving heel gewoon geworden. In het artikel ‘Iedereen liegt’ zegt Yudhijit [...]

HET TONEEL VAN DEZE WERELD IS AAN HET VERANDEREN

2020-10-01T21:11:29+00:00March 25th, 2020|COMMENTAAR|

De woorden van de wijze apostel zijn sinds kort relevanter dan ooit. Er is "niet veel tijd meer" en "het podium van deze wereld is aan het veranderen" De apostel heeft gelijk: Het verandert inderdaad zeer snel. (1 Korintiërs 7: 29-32) Jehovah's Getuigen konden zich niet voorstellen dat het wereldwijde predikingswerk plotseling tot stilstand zou komen [...]

DE MEESTERS EN DE LEERLINGEN

2020-09-23T21:43:01+00:00March 3rd, 2020|COMMENTAAR|

Commentaar op de dagtekst van het Wachttorengenootschap Vrijdag, 6 oktober 2017 Broeders die in de gemeente leren bedienen, moeten leren om te denken op grond van Bijbelse beginselen. Stel dat een ouderling een broeder vraagt om de ingang van de Koninkrijkszaal schoon te maken zodat het pad veilig is om te bewandelen. Hij zou de raad [...]

Go to Top