Dit artikel betreft een vervolg op de bespreking van de Wachttoren-artikelen die gaan over het onderwerp ‘de koning van het noorden’.

In Paragraaf 1 van de Wachttoren lezen we het volgende:

“NOG nooit hebben we zo veel bewijzen gehad dat we aan het eind van de laatste dagen van deze wereld leven. Binnenkort zullen Jehovah en Jezus Christus alle regeringen vernietigen die tegen het Koninkrijk gekant zijn. Tot die tijd wordt er nog strijd gevoerd tussen de koning van het noorden en de koning van het zuiden en tegen Gods volk.”

Zoals iedereen heel goed weet, onderwijst het Wachttorengenootschap dat de tijd van het einde, oftewel de laatste dagen, zouden zijn begonnen in 1914. Volgens de profetie van Daniël zal er gedurende de tijd van het einde een “botsing” of worsteling plaatsvinden tussen de twee rivaliserende koningen, wat ertoe leidt dat de koning van het noorden met wagens, ruiters en vele schepen op hem zal afstormen.(Daniel 11:40) Uiteindelijk zal zijn veldtocht succesvol zijn. De koning van het noorden zal er “binnentrekken en er als een vloedgolf doorheen razen.”

Redelijkerwijs betekent dit dus dat de stormachtige en vloedgolfachtige invasie van de koning van het noorden een einde maakt aan het ‘botsen’ en het worstelen.

Maar dus niet volgens het meest recente ‘inzicht’ van het Wachttorengenootschap.

Hoewel de tijd van het einde volgens het Wachttorengenootschap vermoedelijk meer dan een eeuw geleden zou zijn begonnen waarbij er door hen wordt beweerd dat zowel de nazi- als de sovjetkoningen van het noorden de profetie zouden hebben vervuld toen ze als een vloedgolf de landen van Europa en Azië overstroomden en verwoestten, is volgens het Genootschap het ‘botsen’ uit de profetie al die tijd doorgegaan tot op de dag van vandaag.

Paragraaf 6 van de Wachttoren impliceert dat het bewijs voor het “botsen” valt aan te tonen door cyberoorlogvoering.

“De koning van het noorden en de koning van het zuiden zijn met elkaar blijven strijden om wereldoverheersing. Denk maar aan wat er gebeurde toen de Sovjet-Unie en haar bondgenoten na de Tweede Wereldoorlog meer invloed kregen in een groot deel van Europa. Wat de koning van het noorden deed, dwong de koning van het zuiden ertoe een internationaal militair bondgenootschap op te richten dat bekend kwam te staan als de NAVO. Daarnaast botsten de twee rivalen met elkaar in proxyoorlogen en opstanden in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. En de koning van het noorden is met de koning van het zuiden verwikkeld in een kostbare wapenwedloop. In de afgelopen jaren is de wereldwijde invloed van Rusland en zijn bondgenoten toegenomen. Ook voeren ze met de koning van het zuiden een cyberoorlog. De koningen beschuldigen elkaar ervan schadelijke computerprogramma’s te gebruiken om hun economische en politieke systemen te verstoren. En zoals Daniël voorspelde, gaat de koning van het noorden door met zijn aanval op Gods volk.”

Het Besturende Lichaam heeft een enorm gebrek aan inzicht ten aanzien van de realiteit betreffende de huidige toestand van de wereld. Het is simpelweg niet waar dat Rusland de ambities heeft om de wereld te domineren. Het klopt dat de voormalige Sovjet-Unie/USSR wel degelijk een expansionistisch beleid voerde, maar daar houd het wel zo’n beetje op. Sinds de ontbinding van de Sovjet-Unie heeft Rusland dergelijke aspiraties absoluut niet gehad. Hoezo blijkt dit dan het geval te zijn? Rusland zelf stortte namelijk bijna in elkaar. De door Londen opgeleide financiers kwamen na de val van de Sovjet-Unie het land binnenvallen en begonnen het post-Sovjet-Rusland tot op het bot te plunderen. Na bijna 30 jaar te zijn kaalgeplukt heeft Rusland zich pas recentelijk weer kunnen herpakken uit de status van een derdewereldland. En daarnaast is het ook een feit dat in tegenstelling tot het narratief uit de mainstream media, Rusland sinds de ontbinding van de USSR geen enkel land heeft aangevallen of is binnengevallen.

In de nasleep van het uiteenvallen van de enorm grote Sovjet-Unie is het juist het door de Britten gemanipuleerde Amerikaanse leger geweest die werd ingezet ten behoeve van een langetermijnplanning om de natiën te kunnen domineren. Ter illustratie: Rusland bezit ongeveer twintig militaire bases buiten zijn eigen landsgrenzen – bijna al deze bases staan in voormalige Sovjet-landen. Aan de andere kant bezitten de Verenigde Staten, afhankelijk van de bron, tussen de 600 en 900 militaire bases. Dit verschil is zo enorm groot dat er absoluut geen sprake is van een eerlijke vergelijking.

Onlangs hebben de Verenigde Staten overwogen om kernwapens in Polen op te stellen – precies aan de grens met Rusland – Dit kan niet anders worden omschreven dan als een uiterst provocerende zet. De wat jongere lezer is zich waarschijnlijk niet zo bewust van wat zich in 1962 afspeelde toen de Sovjet-Unie atoomwapens begon te plaatsen in Cuba, 110 kilometer verwijderd van Florida. Het bracht de wereld op de rand van een totale nucleaire oorlog.

Wat betreft de diverse pogingen om de economie van de ander te schaden – Deze pogingen liggen allemaal aan de Anglo-Amerikaanse kant. Omdat Rusland een enorme voorraad olie en aardgas bezit en ze deze natuurlijke grondstoffen hebben gebruikt om hun economie mee te financieren, heeft Amerika zijn politieke en economische macht gebruikt om te proberen Rusland te elimineren als energieleverancier van Europa. En omdat daarnaast de Amerikaanse dollar de reservevaluta van de wereld is, hebben de Verenigde Staten gedreigd om Rusland af te sluiten van SWIFT.

Insiders van de regering hebben gemeld dat de Amerikaanse regering al vóór de terreuraanslag van 11 september 2001 het voornemen had om een plan uit te voeren om Irak aan te vallen en uiteindelijk het Midden-Oosten omver te werpen. De aanval op 11 september vormde simpelweg de noodzakelijke dekmantel om het nieuwste geopolitieke plan van Londen te kunnen lanceren. Nu Irak, Syrië en Libië in puin liggen, is Iran blijkbaar het volgende doelwit. Rusland en China worden in een hoek geduwd en worden gedwongen om zichzelf voor te bereiden om zich te kunnen verdedigen tegen de Anglo-Amerikaanse moloch.

Wat betreft cyberoorlogvoering: Het is werkelijk te triest voor woorden dat het Besturende Lichaam hun interpretatie van Bijbelse profetie baseert op de leugens die de Britse inlichtingendienst heeft verzonnen waarbij Rusland wordt afgeschilderd als de grote boeman die de computerserver van de Democratische partij van Amerika zou hebben gehackt. Ik heb dit onderwerp uitvoerig besproken in een vorig artikel, dus er is geen reden om hier weer opnieuw veel aandacht aan te besteden; behalve dan om nogmaals het feit te benadrukken dat Jehovah niet vatbaar is voor de enorme hoeveelheid leugens die de aarde als een deken bedekken. Er was in dezen absoluut geen sprake van een cyberaanval.

De waarheid die verloren is gegaan en ligt begraven onder een enorme lawine aan propaganda, is dat Rusland een vriendschappelijke hand heeft uitgestoken richting de Verenigde Staten. Wanneer we terugblikken op de aanslag van 11 september 2001 welke werd bedacht door de Brits-gelieerde Saoedi’s, bood Rusland daarna aan om de Verenigde Staten te ondersteunen om zo de verschillende terroristische netwerken te helpen opsporen en om deze te vernietigen. De Verenigde Staten hebben deze uitgestrekte hand van Rusland keihard afgewezen.

Het is algemeen bekend dat Osama bin Laden en de Mujahideen oorspronkelijk werden opgericht en opgeleid door de Anglo-inlichtingendienst en dat deze werd ingezet tegen de toenmalige Sovjet-Unie in Afghanistan. Waarom zouden we nu dan ineens moeten veronderstellen dat deze zelfde jihadisten niet langer meer door Londen worden gecontroleerd?

Toen duidelijk werd dat de Verenigde Staten bezig was met het uitrusten en bevoorraden van ISIS-terroristen met als doel om de regering van Syrië omver te werpen, heeft Rusland in 2015 actie ondernomen om dit plan te dwarsbomen. Als bevestiging hiervan weten we dat president Assad van Syrië Rusland om hulp heeft gevraagd. Het gevolg hiervan was dat de huurlingterroristen van het Anglo-Rijk werden verslagen.

Het jaar daarvoor, in 2014, organiseerden dezelfde Anglo-imperialisten een staatsgreep in Oekraïne en lokten ze in het oosten een burgeroorlog uit tegen etnische Russen in de regio Donbas om op deze manier chaos te veroorzaken aan de grens met Rusland. Vanwege het feit dat de overgrote meerderheid van de etnische Russische bevolking binnen de enclave op de Krim werden vervolgd door de Oekraïense regering die volledig werd gesteund door Amerika, kozen deze onderdrukte Russische kiezers ervoor om bescherming te zoeken bij de regering van Moskou door zich weer bij Rusland aan te sluiten.werking van propaganda

Tot op de dag van vandaag blijven de mainstream media beweren dat Rusland degene was die Oekraïne is binnengevallen en de Krim met geweld heeft ingenomen. Alles wijst erop dat het Besturende Lichaam de heersende leugens gelooft die uitgespuugd worden door de o zo ‘gerenommeerde’ en ‘betrouwbare’ New York Times, Washington Post, BBC, CNN, NBC, CBS, MSNBC, enz. Deze nieuws-outlets zijn allemaal werktuigen die 1 gezamenlijk doel dienen: Het verspreiden van CIA- en MI6-propaganda.

De meedogenloze campagne waarmee president Trump wordt besmeurd en wordt zwartgemaakt, vloeit voort uit het feit dat Trump openlijk heeft verklaard dat het zijn intentie is om vriendschappelijke en wederzijds bevorderlijke betrekkingen met Rusland en China te onderhouden. Het is niet Rusland die degene is die de betrekkingen tussen de atoommachten probeert te saboteren. Wanneer je ook maar een beetje oplet, dan zie je duidelijk dat de Britten de afgelopen jaren een meedogenloze campagne hebben gevoerd om een alliantie tussen de VS, Rusland en China te dwarsbomen en daarmee te voorkomen dat de Amerikaanse president de rampzalige handelsovereenkomsten ongedaan kan maken die door de globalisten aan vele landen werden opgelegd, welke ook wel bekend staan als “British free trade” (Britse vrijhandel). Zie voor meer informatie het artikel: “Waarom de Britten Donald Trump haten”.

Het lijkt erop dat de COVID-pandemie wereldwijd begon los te barsten op het moment dat China en de Verenigde Staten op het punt stonden om een wederzijds winstgevende handelsovereenkomst te lanceren, welke mogelijkerwijs ook het begin zou vormen van een Amerikaanse participatie aan het “One Belt One Road-project”. Op dit moment wordt China aan alle kanten beschuldigd voor het opzettelijk veroorzaken van de pandemie en is China daarnaast ook gestraft omdat ze hardhandig de opstand in Hong Kong hebben neergeslagen, welke door de Anglo-machthebbers werd georkestreerd.

De Britten vormden de kern van de Russiagate-hoax. En nu beweren dezelfde bronnen ook nog eens een keer dat Poetin de Taliban zou hebben gebruikt om Amerikanen in Afghanistan te vermoorden. Helaas blijkt keer op keer dat mensen beschikken over een vreselijk slecht kortetermijngeheugen. Ze herinneren zich niet eens meer dat toen Trump probeerde om de Amerikaanse legertroepen terug te halen uit het eeuwige voortdurende oorlogsgebied, dat de politici en de media in complete verontwaardiging helemaal los gingen op dit voorstel van Trump.

De grondreden waarom het Besturende Lichaam van Jehovah’s Getuigen evenals het gewone volk het Britse Rijk in het algemeen niet erkennen als de primaire macht van tegenwoordig, is omdat het grotendeels een onzichtbaar rijk betreft. Er is natuurlijk Groot-Brittannië en de verzameling van voormalige koloniën, het Britse Gemenebest (Commonwealth). Echter betreft dit enkel het zichtbare deel – het spreekwoordelijke topje van de ijsberg. Het in Londen gevestigde machtsimperium oefent voornamelijk controle uit via het wereldwijde financiële systeem, met inbegrip van de centrale banken en het wereldwijde netwerk aan banken, evenals de Bank of International Settlements, de Wereldbank en het IMF. Daarnaast zijn er ook nog talloze gebieden die onder de Britse Kroon vallen zoals de Kaaimaneilanden die dienen als offshore-witwasreservaten. Echter loopt dit systeem tegen haar faillissement aan en zou komen in te storten, indien de banken zouden stoppen met het constant op grote schaal blijven printen van steeds meer nieuw geld.

En zoals al eerder werd vermeld, controleert dit onzichtbare rijk een groot deel van de media, inclusief de sociale media evenals de infrastructuur van het internet zelf. Ook controleren ze de populaire muziekindustrie, de Hollywood-films en daarnaast ook alles wat op tv te zien is. Daarnaast beheersen ze ook de academische wereld. Door middel van hun geheime vrijmetselaarscultus heeft het Rijk zijn tentakels overal ter wereld kunnen uitspreiden. Het belangrijkste van dit alles is dat het Rijk de publieke opinie controleert. U kunt er absoluut zeker van zijn dat alle hot-items die vandaag op tv en in de kranten worden besproken helemaal niet berusten op een toevallige spontane discussie. Net zoals Satan zijn eigen invloed heeft verborgen voor de wereld, zo geldt dit ook voor het Britse Rijk – de werkelijke koning van het noorden – die zichzelf buiten het zicht van de gewone burger heeft gecamoufleerd.

Einde van deel 2