Dagtekst zondag 2 augustus

Toen de Heer haar zag, kreeg hij medelijden. — Luk. 7:13.

Jezus kreeg persoonlijk te maken met uitdagingen waar mensen voor stonden. Zo groeide hij kennelijk op in een arm gezin. Van zijn adoptievader Jozef leerde hij zwaar lichamelijk werk te doen (Matth. 13:55; Mark. 6:3). Mogelijk is Jozef ergens vóór het begin van Jezus’ bediening gestorven. Waarschijnlijk heeft Jezus dus de pijn gevoeld van het verlies van een dierbare. En hij wist hoe het was om deel te zijn van een familie met verschillende religieuze opvattingen (Joh. 7:5). Die en ook andere omstandigheden zullen Jezus geholpen hebben om de uitdagingen en gevoelens van gewone mensen te begrijpen. Jezus’ betrokkenheid bleek vooral duidelijk als hij wonderen deed. Dat deed hij namelijk niet uit alleen plichtsgevoel. Hij ‘had medelijden’ met degenen die lijden ondergingen  (Matth. 20:29-34; Mark. 1:40-42). Jezus voelde met mensen mee en wilde ze helpen (Mark. 7:32-35; Luk. 7:12-15). w19.03 16 ˚10, 11

Stel je eens voor dat je over de weg loopt in een begrafenisstoet en dat er iemand vervolgens vanuit de tegenovergestelde richting dezelfde weg komt oplopen en de stoet tot stoppen dwingt en die persoon vervolgens tegen de dode zegt dat hij of zij wakker moet worden. Vervolgens komt het lijk tot leven, gaat rechtop zitten en begint te spreken! Wat een ontzettend verbazingwekkende situatie moet dit zijn geweest. Wat een enorme emotionele achtbaan zou de moeder moeten hebben gevoeld. Het ene moment leed zij aan verpletterend, ondraaglijk verdriet en een moment later veranderde dit gevoel direct in onvoorstelbare vreugde.

Tijdens zijn korte bediening op aarde heeft Jezus nog drie andere mensen uit de dood opgewekt. Het zouden er zelfs nog meer geweest kunnen zijn die niet in het evangelie stonden opgetekend. Over de vier gevallen die in de Schrift staan beschreven kunnen we met zekerheid zeggen dat deze ook daadwerkelijk hebben plaatsgevonden. De dood heeft ongetwijfeld nog veel meer levens opgeëist van mensen die Jezus destijds niet uit de dood heeft opgewekt. Uiteraard stierven die vier zielen die hij weer tot leven bracht op een later moment alsnog. Daarnaast heeft Jezus zelf ook de dood ervaren. Echter bracht Jehovah hem na drie dagen weer tot leven.

Het Wachttorengenootschap heeft erop gewezen dat Jezus slechts enkele mensen uit de dood heeft opgewekt als een demonstratie van zijn macht. Dat is ongetwijfeld waar. Hetzelfde kan worden gezegd over zijn andere wonderen. Jezus genas mensen in een oogwenk van allerlei soorten aandoeningen – waaronder blindheid, epilepsie, doofheid, melaatsheid en hij genas mensen die kreupel waren. Daarnaast verdreef Jezus ook demonen. Jezus vermenigvuldigde op twee verschillende gelegenheden op wonderbaarlijke wijze een paar kleine stukjes voedsel tot een groot feestmaal welke groot genoeg was om een paar duizend mensen mee te voeden.

Hij verrichtte deze wonderen om te laten zien wat er zal gebeuren zodra het Koninkrijk aan de macht komt, zodat we hieruit geloof kunnen putten. Jezus stelde zijn discipelen ook in staat om soortgelijke wonderen te verrichten. Zo wekten zowel Paulus als Petrus ook iemand op uit de dood. Ook dit kan gezien worden als een voorteken aangezien de uitverkorenen samen met Jezus in zijn Koninkrijk zullen regeren tot gunst van de hele mensheid.

Jezus demonstreerde zijn kracht ook nog op een hele andere manier. Dit deed hij namelijk bij twee verschillende gelegenheden. Eenmaal aan het begin van zijn bediening en daarna nog een keer aan het einde van zijn bediening. Jezus ging de tempel van zijn Vader binnen en in een hevige woede verdreef hij de geldwisselaars en kooplieden. Jezus berispte hen en zei: Staat er niet geschreven: “Mijn huis zal een huis van gebed voor alle volken worden genoemd”? Maar jullie hebben er een rovershol van gemaakt!(Markus 11:17)

Wellicht overbodig om te vermelden, maar in de nieuwe wereld van vrede en overvloed zal er geen plaats meer zijn voor religieuze profiteurs. Maar zover is het nu helaas nog niet. Uiteraard zijn er de megakerkpredikers en tele-evangelisten die bedreven experts zijn in het oplichten van mensen om zodoende het geld uit hun zakken te krijgen. Ook is er nog het fabelachtig welvarende Vaticaan dat eeuwenlang de mensenmassa’s op vele manieren heeft uitgeknepen. Echter is daar ook nog de Wachttoren-organisatie. In de afgelopen jaren is ook de organisatie veranderd in een rovershol.

De heilige tempel in Jeruzalem was de plek waar Jezus naar verwees als ‘het huis van zijn Vader’. Vanwege diezelfde tempel moest Jezus ook huilen toen hij zijn apostelen vertelde dat Jeruzalem op een bepaald moment vernietigd zou worden. Indien de inspectie, waarbij Jezus de geldwisselaars verdreef, beschouwd wordt als een voorteken van een toekomstige gebeurtenis, wat ongetwijfeld ook het geval is, dan zouden we onszelf absoluut niet kunnen voorstellen dat Jezus hiermee zou hebben bedoeld dat de rovers en oplichters van een of andere valse religie verdreven zouden gaan worden uit hun tempel. Jezus erkende tenslotte de tempel van Jeruzalem als het heilige huis van aanbidding van zijn Vader. Daarom verdreef hij ook degenen die het huis van zijn vader in een rovershol hadden veranderd.

Zodra Jezus terugkomt, zal het oordeel over het huis van zijn Vader de eerste prioriteit krijgen. In het begin van het derde hoofdstuk van Maleachi wordt hierover gesproken. Er staat geschreven: Let op! Ik stuur mijn boodschapper, en hij zal een weg voor mij banen. Plotseling zal de ware Heer, die jullie zoeken, naar zijn tempel komen. En de boodschapper van het verbond zal komen, naar wie jullie verlangen. Hij zal beslist komen’, zegt Jehovah van de legermachten. Maar wie zal de dag van zijn komst doorstaan? Wie zal standhouden als hij verschijnt? Want hij zal zijn als het vuur van een louteraar en als het loog van de wassers. Hij zal zitten als een louteraar en reiniger van zilver en hij zal de zonen van Levi reinigen. Hij zal hen zuiveren als goud en als zilver, en ze zullen voor Jehovah mensen worden die een offergave aanbieden in rechtvaardigheid.

Wie zal de dag van zijn komst doorstaan? Natuurlijk vormt dit voor de Wachttoren-organisatie geen enkel probleem. De International Bible Students hebben deze dag al lang geleden doorstaan. Jezus kwam ergens in 1918 terug naar de tempel. Dus op dit moment hoeven we ons helemaal nergens meer druk om te maken… toch?

Jammer maar helaas heb ik voor alle Jehovah’s Getuigen slecht nieuws: De voorgaande alinea berust op een leugen.

Het eerste hoofdstuk van Jesaja gebruikt in vers 25 een vergelijkbare symboliek. In dit hoofdstuk wordt verwezen naar God die je ‘schuimslakken zal uitsmelten als met loog.’ De profetie van Ezechiël roept ook op tot een louteringsproces. Er staat: Daarom zegt de Soevereine Heer Jehovah: “Omdat jullie allemaal als waardeloze schuimslakken zijn geworden, breng ik jullie in Jeruzalem bijeen. Zoals zilver, koper, ijzer, lood en tin in een smeltoven worden verzameld om er vuur op te blazen en het te smelten, zo zal ik jullie in mijn grote woede bijeenbrengen en zal ik op jullie blazen en jullie laten smelten. Ik zal jullie bijeenbrengen en op jullie blazen met het vuur van mijn woede, en jullie zullen in haar gesmolten worden. Zoals zilver in een smeltoven wordt gesmolten, zo zullen jullie in haar worden gesmolten. En jullie zullen moeten weten dat ikzelf, Jehovah, mijn woede over jullie heb uitgestort.” (Ezechiël 22: 19-22)

Jezus sprak over de verwoesting van Jeruzalem tijdens het einde van het tijdperk. Jeruzalem is een treffend symbool voor de gemeente van Christus, aangezien de heilige stad de plek was waar het christelijke geloof is ontstaan. Heeft Paulus dit ook niet precies bevestigd toen hij zei: Of iemand nu op het fundament bouwt met goud, zilver of edelstenen, of met hout, hooi of stro, van ieders werk zal duidelijk worden wat het waard is, want de dag zal het aan het licht brengen. Het zal onthuld worden door vuur, en het vuur zelf zal aantonen wat voor werk ieder heeft geleverd. Als iemands bouwwerk standhoudt, zal hij een beloning krijgen. Als iemands werk verbrandt, zal hij verlies lijden. Hijzelf zal worden gered, maar dan wel als door vuur heen. (1Kor 3: 12-15)

Nadat hij met zijn kleine kudde had gesproken over zijn Tweede Komst waarbij hij als dief in de nacht zou arriveren en de Meester vervolgens zijn dwalende slaven uit zijn huisgezin hun straf zal geven door middel van een pak slaag, zei Jezus verder: Ik ben gekomen om op aarde een vuur te ontsteken, en wat heb ik nog te wensen nu het al brandt? (Lukas 12:49)

Er bestaat geen enkele manier om hier onderuit te komen. Jehovah’s Getuigen zullen moeten worden onderworpen aan de hitte van Gods toorn. Zoals de Schrift zegt: “Wie zal standhouden als hij verschijnt?