Dagtekst zaterdag 11 juli

De dagen van mijn volk zullen zijn als de dagen van een boom. — Jes. 65:22.

Komt er ooit een tijd dat onze dagen ‘als de dagen van een boom’ zullen zijn? Sommige bomen leven duizenden jaren. Mensen zouden gezond moeten zijn om zo lang te leven. De omstandigheden die Jesaja voorspelde, zouden een droom zijn die uitkomt, een paradijs. En die profetie zal uitkomen! Denk nog eens aan de beloften die op een toekomstig paradijs wijzen. Mensen op de hele aarde zullen door God gezegend worden. Dieren en beestachtige mensen zullen voor niemand een gevaar vormen. De blinden, de doven en de kreupelen zullen worden genezen. Mensen zullen hun eigen huis bouwen en gezond voedsel verbouwen. Ze zullen nog langer leven dan bomen. In de Bijbel vinden we dus aanwijzingen dat we zo’n toekomst kunnen verwachten. Toch zouden sommigen kunnen aanvoeren dat we meer achter die profetieën zoeken dan bedoeld is. Welke reden heb je om uit te kijken naar een echt paradijs op aarde? De grootste mens die ooit heeft geleefd gaf een goede reden (Luk. 23:43). w18.12 5 ˚13-15

Er bestaat een dennenbos in de hoge woestijn van Californië waar bomen staan die ouder zijn dan 4.000 jaar. Deze bomen worden niet zo groot en ze zijn allemaal knoestig en verwrongen vanwege de woeste weersomstandigheden zoals de harde wind en ijzige sneeuw. Maar ondanks dat blijven deze bomen toch overleven. Wanneer deze bomen 4.000 jaar oud zijn dan zou dat betekenen dat de zaden met de borstelharen direct na het einde van de zondvloed zouden zijn ontsproten in de aarde. De gigantische ‘giant redwoods’ en de ‘sequoia’s’ leven ook duizenden jaren, maar omdat deze soort bomen zo enorm groot worden, vallen ze uiteindelijk om vanwege hun gewicht. Eikenbomen kunnen ook behoorlijk oud worden – en kunnen wel honderden jaren leven.

Wist u dat sommige wezens feitelijk ook voor altijd leven? Neem bijvoorbeeld de zogenaamde ‘onsterfelijke kwal’. Als het dier gewond of ziek is, keert het terug naar zijn poliepstadium en in de loop van drie dagen regenereert het zichzelf en wordt het vervolgens weer volwassen! (Daarnaast zijn er ook nog enkele andere vreemde, langlevende wezens.)

Het vermogen om op cellulair niveau te kunnen regenereren is ingebouwd in elk schepsel dat God heeft geschapen. Hoe vaak bent u in uw leven wel niet beschadigd geraakt door kleine brandwonden of snijwonden en kneuzingen? Afhankelijk van de ernst van de verwonding was het waarschijnlijk binnen een paar dagen op ‘magische wijze’ genezen en vervolgens werd het weer door u vergeten. Misschien is een litteken wel het enige overgebleven bewijs van de verwonding. Het potentieel om onszelf voortdurend te repareren zit bij de mens ingebouwd waardoor we veel langer, zelfs voor altijd, zouden kunnen leven. Het is slechts een zaak van de Schepper om het proces weer aan te passen waardoor de regeneratie voor onbepaalde tijd door kan gaan.

Vóór de zondvloed leefden mensen veel langer – zelfs honderden jaren. Het potentieel is dus aanwezig.

De tijd dat het paradijs op aarde een feit was ligt relatief gezien niet ver achter ons. Hoewel Jezus wel degelijk sprak over een nieuwe schepping, is het niet alsof God letterlijk iets moet gaan herscheppen. De aarde, lucht en zee zijn nog steeds perfect. De oorspronkelijke creatie is nog steeds intact. Het probleem zit hem erin dat alles verkeerd is beheerd. Wat nodig is, is de verwijdering van slechte mensen – inclusief Satan en de demonen. En dat is nou precies datgene wat Christus van plan is om te doen. Wanneer u het hele 65ste hoofdstuk van Jesaja leest, dan ziet u dat God zegt dat hij van plan is om degenen die blijven weigeren om zijn wil te doen, permanent te verwijderen.

Toen de engelen Adam en Eva uit de hof van Eden begeleidden, plaatste God bij de ingang een engel met een brandend zwaard die de wacht hield. Er mochten geen zondige mensen meer terug het paradijs in sluipen. Evenzo zullen de engelen niet toestaan dat er ook maar een enkele goddeloze of ongelovige persoon zal reizen over de Heilige Weg die tijdens het besluit zal ontstaan. De Heilige Weg die naar de nieuwe wereld zal leiden.