Ik heb besloten om de column nieuw leven in te blazen waarin ik mijn commentaar geef op de Dagtekst van het Wachttorengenootschap. Ik heb me voorgenomen om in plaats van elke dag afzonderlijke artikelen te plaatsen, slechts één artikel per week te posten. Het is de bedoeling dat ik in de loop van elke week extra informatie zal toevoegen aan het artikel.

Dagtekst maandag 22 juni

Keer je af van wat ten onrechte ‘kennis’ wordt genoemd. — 1 Tim. 6:20.

Om goede beslissingen te nemen, heb je concrete feiten nodig. Wees daarom heel selectief als je uitzoekt welke informatie je leest (Fil. 4:8, 9). Verspil je tijd niet aan bedenkelijke nieuwssites of aan onbevestigde berichten die via e-mail rondgaan. En het is helemaal belangrijk niet naar sites van afvalligen te gaan. Zij willen alleen maar Gods volk naar beneden halen en de waarheid verdraaien. Slechte informatie leidt tot slechte beslissingen. Onderschat nooit de invloed van misleidende informatie op je geest en je hart. Denk maar aan wat er gebeurde in de tijd van Mozes. Van de 12 mannen die het beloofde land moesten verkennen, kwamen er 10 met een negatief bericht terug (Num. 13:25-33). Door hun overdreven, absurde verslag verloor Jehovah’s volk alle moed (Num. 14:1-4, 6-10). Ze geloofden het slechte bericht in plaats van de feiten te achterhalen en op Jehovah te vertrouwen. w18.08 4 ˚4, 5

Wat dienen we hier precies te verstaan onder “bedenkelijke nieuwssites”? Impliceert het Wachttorengenootschap hier dat enkel de zogenaamde reguliere mainstream media betrouwbaar zijn wanneer we het over nieuwsgaring hebben? Als dat is wat ze hiermee suggereren, betekent dat dan ook dat de talloze verslagen over de Wachttoren-organisatie met betrekking tot de wijze waarop ze het probleem omtrent kindermisbruik onder het tapijt proberen te vegen dus ook berusten op waarheid? Als diezelfde mainstream media, die het Wachttorengenootschap zogenaamd bestempelt als betrouwbaar, diverse negatieve berichten over Jehovah’s Getuigen publiceren, worden deze media plotseling door hen afgeschilderd als dienaren van Satan. Wat een huichelarij en hypocrisie!

De insinuatie dat sommige internet-nieuwssites bedenkelijk zouden zijn, lijkt wel een onderschrijving van de reguliere mainstream media te zijn. Dat betekent dus dat het Wachttorengenootschap nepnieuws als legitiem beschouwt. Gedurende drie jaar lang gingen de reguliere media volledig los met het verspreiden van ‘nieuws’ over dat Donald Trump een Russische spion zou zijn die als marionet van president Poetin zou zijn gebruikt om de Amerikaanse verkiezingen te saboteren. Natuurlijk bleek achteraf dat dit allemaal was verzonnen en dat dit klinkklare onzin was. Er zat geen greintje waarheid in. Het was de oppositiepartij die dit alles had verzonnen. Het was bedoeld om elke vorm van samenwerking tussen Rusland en de VS te verpesten en om daarnaast een eventuele nucleaire oorlog te veroorzaken. Er zit duidelijk een demonische invloed achter deze hele operatie.

Als er in Amerika een goed functionerend rechtssysteem zou bestaan, zouden de coupplegers ondertussen al zijn veroordeeld wegens hoogverraad en zouden alle reguliere mainstream media al aan de schandpaal zijn genageld als mede-samenzweerders. Wil het Wachttorengenootschap nou werkelijk dat we vertrouwen stellen in het reguliere mainstream nieuws? Het lijkt er sterk op dat het Besturende Lichaam wat dit betreft volledig de weg kwijt is.

Tijdens de afgelopen 30 jaar ben ik een vaste lezer geweest van “Executive Intelligence Review”. Ik heb me hier ook op geabonneerd. Net zoals wij allemaal doen, verkondigen ook zij een bepaald standpunt. LaRouche was een seculiere humanist. Echter moet ik wel toegeven dat wanneer het aankomt op de verstrekking van nauwkeurige informatie welke niet is doordrenkt met Anglo-propaganda en misinformatie, ik in al die jaren niets ben tegengekomen dat hier ook maar enigzins bij in de buurt komt. Ik betwijfel of iemand binnen Bethel het ooit heeft gelezen. Deze nieuwsbron vormt een taboe welke absoluut niet wordt goedgekeurd door de mind-controllers van het Britse Rijk. Dat komt omdat het verreweg de meest diepgaande en feitelijke nieuwsservice betreft die beschikbaar is. Omdat de reguliere mainstream media zich structureel keren tegen alle waarheid, zou het Besturende Lichaam “Executive Intelligence Review” ongetwijfeld categoriseren als ‘bedenkelijk nieuws’.

En dan zijn er natuurlijk ook nog de websites van afvalligen. Naar mijn mening vormen de meerderheid van de ex-Jehovah’s Getuigen zeker geen afvalligen. Velen van hen bezien het Wachttorengenootschap als een valse religie en voelen zich gedwongen om het Genootschap te ontmaskeren. Eerlijk gezegd is het ook lastig om hen dit uberhaupt kwalijk te nemen. Ze voelen zich misleid door de organisatie. En natuurlijk hebben ze daar ook zeker een punt.

Vervolgens is er ook nog e-Watchman. Volgens de eigen definitie van het Wachttorengenootschap ten aanzien van het woord ‘afvalligen’ voldoet e-Watchman niet aan hun eigen criteria. Dit artikel, genaamd “Is e-Watchman een afvallige?” legt uit waarom dit niet het geval is.

Nee, afvalligen dolen niet rond op straat terwijl zij als een stier opzoek zijn naar een rode lap. Volgens de Bijbel bevinden afvalligen zich binnen de gemeente van Christus en bevinden zij zich zelfs onder de meest geëerde vooraanstaande mannen. Althans, zij zullen hier verblijven tot aan het moment dat Christus komt die ervoor zal zorgen dat het hen heet onder de voeten zal worden. Het 32ste hoofdstuk van Jesaja spreekt over de Tweede Komst van Jezus Christus. Het eerste vers voorzegt bijvoorbeeld de komst van een koning die zal regeren voor rechtvaardigheid. Ten aanzien van het gevolg van de handhaving van zijn autoriteit staat er in het derde en het vierde vers: Dan zullen de ogen van wie zien niet langer dichtgestreken zijn en de oren van wie horen zullen luisteren. Het hart van impulsieve mensen zal nadenken over kennis en de tong van stotteraars zal vloeiend en duidelijk spreken.”

Hoewel Jehovah’s Getuigen ervan overtuigd zijn dat zij op dit moment al volledig verlicht zijn, werken ze in realiteit zoals 2 Thessalonicenzen 2:11 al aangaf, onder een bedrieglijke invloed  (misleid door te geloven dat de koning der rechtvaardigheid op dit moment al regeert en dat de vorsten die deelgenoten van hem zijn, bestaan uit ouderlingen.) De daadwerkelijke Tweede Komst van Christus zal dus een oog-openende openbaring zijn. We worden herinnerd aan de ontmoeting tussen Saulus en Jezus op de weg naar Damascus, die ertoe leidde dat de Farizeeër die later een apostel werd, drie dagen lang werd verblind, waarna er (iets dat leek op) schubben van zijn ogen afvielen. (Handelingen 9:18)

Wie is ervoor verantwoordelijk geweest dat hun ogen werden dichtgeplakt? De profetie zegt verder: “De dwaas zal niet langer vrijgevig worden genoemd en de gewetenloze niet langer nobel. Want de dwaas zal onzinnige dingen zeggen en zijn hart zal boosaardige plannen maken om afvalligheid te bevorderen en om opstandig tegen Jehovah te praten, om de hongerige honger te laten lijden en om de dorstige water te ontzeggen. De middelen van de gewetenloze zijn slecht. Hij bevordert schaamteloos gedrag om de ellendige met leugens ten val te brengen, al bepleit de arme zijn recht.”

Volgens het boek van de Waarheid worden degenen die afvalligheid bevorderen en die onzinnige dingen spreken, op dit moment beschouwd als vrijgevige en nobele mannen. Misschien worden zij zelfs wel beschouwd als ‘getrouw en beleidvol’; althans, tot aan het moment dat de rechtvaardige Koning komt. Kijk maar eens naar wat het Wachttorengenootschap de afgelopen jaren heeft gedaan om te profeteren. Ze hebben de kracht van Bijbelse profetie feitelijk stelselmatig afgebroken. (door de ontzettend belangrijke en krachtige oordeelsboodschap die Jehovah God heeft gericht aan zijn eigen volk tot iets nietigs te maken in ruil voor allerlei gedragslessen over hoe we ons voorbeeldig dienen te gedragen.)

Neem nou eens het voorbeeld over het recente ‘nieuwe inzicht’ van de Wachttoren-organisatie over Joël. Terwijl ze nu na vele decennia eindelijk hebben toegegeven dat de sprinkhanen niet de christenen symboliseren, heeft het Wachttorengenootschap de sprinkhanenaanval uit Joël verbannen tot iets uit het verre verleden zonder dat hier ook maar een enkele moderne vervulling tegenover staat. Zodra alles helemaal los zal gaan, kunnen we er zeker van zijn dat de Wachttoren-organisatie de schapen versuft en verward achter zal laten, met een lege maag en zonder iets te drinken. Is dit ook niet precies wat Joël voorspelt?  “Zelfs het vee kreunt! De kudden runderen dolen in verwarring rond, want ze hebben geen weide! De kudden schapen ondergaan de straf.” (Joël 1:18)

Precies zoals het Wachttorengenootschap hierboven zei: “Slechte informatie leidt tot slechte beslissingen” De tragische realiteit is echter dat het Wachttorengenootschap voor vrijwel alle Jehovah’s Getuigen de weg heeft veranderd in een groot struikelblok, waardoor zij in de nabije toekomst onvermijdelijk tot struikelen zullen worden gebracht.

Dagtekst dinsdag 23 juni

Laat je niet misleiden. Slechte omgang bederft goede gewoonten. — 1 Kor. 15:33.

De meeste mensen hebben bepaalde goede eigenschappen en velen buiten de gemeente maken zich niet schuldig aan ernstig wangedrag. Maar kun je er dan van uitgaan dat zulke mensen  goede omgang zijn? Vraag je af welke uitwerking omgang met hen zal hebben op je band met Jehovah. Zal die erop vooruitgaan? En wat gaat er in hun hart om? Praten ze altijd over mode, geld, gadgets, entertainment of materiele dingen? Maken ze vaak obscene grappen of  denigrerende opmerkingen over anderen? Jezus waarschuwde: ‘Waar het hart vol van is, loopt de mond van over’ (Matth. 12:34). Als je erachter komt dat de personen met wie je omgaat een gevaar zijn voor je reputatie bij Jehovah, wees dan resoluut door zulke omgang te beperken en
zo nodig te
beëindigen (Spr. 13:20).   w18.07 19 ˚11

De apostel had gelijk. God heeft gelijk. Toen ik een jonge man was, kwam ik meestal in de problemen vanwege de mensen met wie ik omging. Dit is gewoon zoals het is. Mensen beïnvloeden ons – zowel in het goede als in het slechte.

Toen de Israëlieten het Beloofde Land binnenkwamen, beval Jehovah hen om het inheemse volk – de Kanaänieten – uit te roeien. Dat lijkt misschien meedogenloos en hard, en dit soort Bijbelse gebeurtenissen leiden er feitelijk toe dat mensen God er tegenwoordig van beschuldigen dat Hij wreed en liefdeloos zou zijn. Echter legde God in de Bijbel ook de reden uit voor zijn hardhandige wijze om de orde te herstellen. Als ze de Kanaänieten namelijk zouden toestaan om in het land te mogen blijven wonen, zouden zij de Hebreeën naar verloop van tijd verleiden om hun eigen geloof te corrumperen en zouden zij er uiteindelijk toe worden bewogen om hun demonen te gaan aanbidden. En dat is nou ook precies wat er uiteindelijk is gebeurd. Na de dood van Jozua kwam de verovering van Kanaän tot stilstand en net zoals Jehovah had gewaarschuwd, begonnen de Israëlieten met hen te trouwen en begonnen ze zich te vermengen en werden ze uiteindelijk nog goddelozer dan de Kanaänieten zelf waren. Dat was een duidelijk voorbeeld van slechte omgang! De 106de  Psalm getuigt over dit trieste verhaal.

Ze roeiden de volken niet uit,

zoals Jehovah ze had opgedragen.

Maar ze vermengden zich met de volken

en namen hun praktijken over.

Ze bleven hun afgoden vereren,

en die werden een valstrik voor hen.

Ze offerden hun zonenen hun dochters aan demonen.

Ze vergoten onschuldig bloed,

het bloed van hun eigen zonen en dochters

die ze offerden aan de afgoden van Kanaän.

Het land werd met bloedvergieten verontreinigd.

Ze werden onrein door hun werken,

ze waren ontrouw aan God door hun daden.

Toen laaide Jehovah’s woede op tegen zijn volk,

hij kreeg een afkeer van zijn erfdeel.

We mogen nooit uit het oog verliezen dat we ons feitelijk bevinden in een geestelijke oorlog. Dezelfde demonen die de Kanaänieten en Hebreeën destijds verdierven, zijn hier na al die duizenden jaren nog steeds mee bezig. In onze moderne tijd beschikken deze demonen over een nog groter arsenaal aan nog effectievere wapens, zoals televisie, films, muziek en ja, ook het internet.

 

Dagtekst woensdag 24 juni

Mozes was veruit de zachtmoedigste van alle mensen. — Num. 12:3.

Toen Mozes 80 was, gaf Jehovah hem de taak Israel te bevrijden uit slavernij in Egypte (Ex.3:10). Mozes probeerde meerdere keren eronderuit te komen. Maar Jehovah bleef geduldig en gaf Mozes zelfs de kracht om wonderen te doen (Ex. 4:2-9, 21). Hij had Mozes zo kunnen intimideren dat hij meteen akkoord was gegaan. In plaats daarvan was Jehovah geduldig en vriendelijk. Hij deed moeite om zijn bescheiden en nederige dienaar gerust te stellen. Werkte die attente aanpak? Absoluut! Mozes werd een uitstekende leider die probeerde net zo vriendelijk en attent voor anderen te zijn als Jehovah voor hem was geweest. Als je een mate van gezag hebt, is het heel belangrijk om net als Jehovah attent, vriendelijk en geduldig om te gaan met degenen voor wie je verantwoordelijk bent (Kol. 3:19-21; 1 Petr. 5:1-3). Als je je best doet om Jehovah en de Grotere Mozes, Jezus Christus, na te volgen, zul je  benaderbaar zijn en anderen opbouwen (Matth. 11:28, 29). w18.09 24, 25 ˚7-10

Rond de jaren 1980 had ik het voorrecht om in de velddienst te gaan en om samen te werken met twee leden van het Besturende Lichaam die onze gemeente gedurende een aantal maanden bezochten. Ik was destijds ook tevens de enige pionier in mijn gemeente, dus ik vermoed dat ik daarom ook met hen mocht samenwerken. De ene was broeder Booth en de andere was broeder Barr. Beide mannen maakten een grote indruk op mij vanwege hun bescheidenheid en hun geestelijke nederigheid. Jack Barr was een zeer vooraanstaande Engelse gentleman die niet aarzelde om in mijn rommelige Pinto-rammelbak te stappen die ons destijds vervoerde. U herinnert zich wellicht nog dat sommige van de oude Ford Pinto’s destijds beplakt waren met bumperstickers waarop stond geschreven: WEES VOORZICHTIG – DEZE AUTO EXPLODEERT BIJ EEN ONGELUK!

Ook kende ik Mark Sanderson voordat hij lid werd van het Besturende Lichaam. Hij was bijzonder ijverig. Daarnaast verzamelde hij ook voor zover ik mij kon herinneren allerlei Wachttoren-memorabilia. Ik ben er vrij zeker van dat andere personen die destijds dienden als leden van het Besturende Lichaam, min of meer beschikten over dezelfde soort instelling.

Hoe het ook zij, het collectief van mannen die vandaag de dag de leiding vormen van het Wachttorengenootschap, die eveneens een publiek imago uitstralen, lijken niet dezelfde nederigheid en bescheidenheid te bezitten die ze destijds wel aan de dag legden. Macht doet iets met de mens.

U heeft ongetwijfeld wel eens gehoord van de uitdrukking ‘macht corrumpeert en absolute macht corrumpeert absoluut’. Vooral mannen streven naar macht over anderen. We zien dat duidelijk terug in de praktijk wanneer we kijken naar de wereld van de politiek en het bedrijfsleven. Mannen blijven mannen. Zelfs tijdens het zogenaamde Laatste Avondmaal maakten de apostelen van Jezus onderling ruzie over welke van hen de grootste was. Voor sommige mannen geldt dat de status van de rol als ouderling voldoet aan de begeerte naar macht over anderen.

Onder de leiding van Jehovah’s Getuigen is er ook nog een andere kracht werkzaam. Het is iets heel subtiels, maar toch bevind zich dit recht voor je neus. Het is afgoderij. Nee, het gaat hier niet om het soort van persoonlijkheidscultus die zich rond Charles Taze Russell had ontwikkeld. Het is iets veel subtielers dan dat. De geestelijke aandoening waaraan Jehovah’s Getuigen lijden, is de verafgoding van de Organisatie.

Wanneer we het over Mozes hebben, toen hij 40 dagen lang op de berg was en met Jehovah God communiceerde, eiste het volk een leider voor de tijd dat Mozes afwezig was. Het volk richtte zich tot Aaron, die door Jehovah was aangesteld als priester en hij diende tevens als de woordvoerder van Mozes. Ze hadden hem onder flinke druk gezet om een gouden kalf voor het volk te laten maken, een afgod – niet om Jehovah te vervangen, maar om Jehovah God te vertegenwoordigen.

In de loop van de afgelopen decennia is het Wachttorengenootschap – Jehovah’s aardse organisatie en mondstuk – geleidelijk aan steeds meer verheven en op een gepolijst voetstuk geplaatst en is tegelijkertijd het middelpunt geworden van de aanbidding van Jehovah’s Getuigen. Een van de nieuwste publicaties van Bethel vat dit eigenlijk allemaal samen: “Zuivere aanbidding – eindelijk hersteld!”

Om de organisatorische afgod in een stralende topconditie te houden, hebben de anders zo zachtmoedige en nederige priesters van God hun toevlucht genomen tot allerlei soorten slechtheid. Een van de meest schokkende voorbeelden hiervan is het feit dat de voornaamste reden waarom de steun richting de vele seksueel misbruikte slachtoffers binnen de gemeenten van Jehovah’s Getuigen wordt onderdrukt, vermoedelijk is omdat de organisatie probeert om smaad op Gods naam te voorkomen. Het totale gebrek aan respect en de totale minachting jegens deze misbruikslachtoffers komt voort uit de drang om het imago van de Organisatie ten koste van alles te willen beschermen. Het uiteindelijke gevolg is dat door dit wanbeleid van het Wachttorengenootschap, de naam van God vele malen erger is besmeurd dan door enkel en alleen de feitelijke misdaden van pedofielen.

En natuurlijk heeft het Wachttorengenootschap ook vreselijk veel moeite gedaan om de leugen rondom 1914 in stand te blijven houden. Er blijft geen enkele leugen bespaard die ze niet willen vertellen om de organisatorische afgod te verheerlijken. (Zie artikel: Het Wachttoren-idool)

Hoewel dit zich in een subtiele vorm openbaart, kan de afgoderij van de Wachttoren-organisatie wel degelijk worden aangetoond. Wanneer een van Jehovah’s Getuigen bijvoorbeeld openlijk twijfels uit over de Bijbel of zelfs over het bestaan van God, dan zullen deze personen hoogstwaarschijnlijk vriendelijk worden bejegend. Misschien zullen de ouderlingen op geduldige wijze de Bijbel met deze twijfelaar gaan bestuderen. MAAR: Indien diezelfde persoon zijn ongeloof uitspreekt over het heilige gouden kalf uit het jaar 1914 van het Wachttorengenootschap, of wanneer zij zich met enige vorm van afkeer uiten ten opzichte van de hypocrisie van het Wachttorengenootschap, ook al geloven ze in de Bijbel, dan zullen zij veel strenger worden behandeld. U mag aan God twijfelen, maar in geen geval aan het Wachttorengenootschap!

Interessant feit is dat de Israëlieten een afgod eisten omdat ze zeiden dat ze niet wisten wat er met Mozes was gebeurd. In ons geval is het onderhand al langer dan een eeuw geleden dat de grotere Mozes, namelijk Jezus, zogenaamd zou zijn begonnen met regeren in de hemel en er is tot op de dag van vandaag nog steeds geen enkel teken van hem gezien. Dat verklaart ook waarom de Wachttoren-organisatie tot een gouden kalf is gemaakt om ons naar het paradijs te leiden gedurende de afwezigheid van Christus. Deze afgod zal Jehovah’s volk zelfs voorzien in levensreddende instructies!

Hoewel Jehovah God zijn kracht niet hoefde te gebruiken om Mozes tot inkeer te brengen, zal de zachte benadering in de huidige situatie niet gaan werken. De afgoderij zit te diep ingeworteld. Zoals de profetische Bijbeltekst in Jesaja 28:19 heel toepasselijk zegt: Alleen door angst zullen ze begrijpen wat ze hebben gehoord.”

 

Dagtekst donderdag 25 juni

Hoe goed is het, hoe aangenaam als broeders in eenheid bij elkaar wonen! — Ps. 133:1.

We kunnen een goede invloed op elkaar hebben en aangenaam en verfrissend zijn voor onze broeders en zusters. Dat bevordert de eenheid in de gemeente. Kun je je hart wijd openzetten voor je broeders en zusters? (2 Kor. 6:11-13) Zou je meer kunnen doen om het licht van de Bijbelse waarheid te laten schijnen in je eigen buurt? Misschien zullen je buren zich door je vriendelijke woorden en daden tot de waarheid aangetrokken voelen. Vraag je af: Hoe denken mijn buren over mij? Zijn mijn huis en tuin zo netjes en schoon dat de buurt erop vooruitgaat? Ben ik behulpzaam? Als je met andere Getuigen praat, zou je ze kunnen vragen welke invloed hun vriendelijkheid en goede gedrag hebben gehad op familie, buren, collega’s of klasgenoten. De kans is groot dat ze je positieve ervaringen kunnen vertellen (Ef. 5:9). w18.06 24 ˚13, 14

Het is duidelijk dat het Wachttoren-artikel waarop de Dagtekst van vandaag is gebaseerd, werd gepubliceerd voordat de pandemie van het Coronavirus was uitgebroken. Zoals het er nu voorstaat is de dagelijkse routine van Jehovah’s Getuigen over de hele wereld op onverwachtse wijze verstoord. Er is op dit moment geen sprake van huis-tot-huisbediening. Geen Wachttoren-stands of lectuurkarretjes meer in de openbare straten, en al helemaal geen onaangekondigde huisbezoeken meer. Daarnaast vinden er op dit moment ook geen vergaderingen meer plaats in de plaatselijke koninkrijkszaal. Precies zoals de apostel Paulus in 1 Korinthiërs 7:31 opmerkte: “Want het toneel van deze wereld is aan het veranderen.

Niet alleen heeft de pandemie de bediening van Jehovah’s Getuigen op een ingrijpende manier veranderd, maar de plotselinge, verplichte lockdown heeft daarnaast ook een verwoestende impact gehad op vele bedrijven en miljoenen werknemers. De volledige omvang van deze economische ramp is op dit moment nog niet eens volledig zichtbaar. In de Verenigde Staten greep de regering snel in en verstrekte enkele biljoenen dollars aan huishoudens en bedrijven. (Wall Street was overigens de grootste ontvanger van dit overheidssteungeld) Ook voerde de Amerikaanse overheid allerlei wetgeving door die resulteerde in uitstel van betaling ten aanzien van hypotheekleningen, autoleningen, studieleningen enz. In de loop van de aankomende maanden zullen deze betalingsuitstel-regelingen echter aflopen en zullen het aantal leningen waarbij niet meer afgelost kan worden als een raket omhoog schieten. Wat zal er dan gaan gebeuren?

Het Amerikahyperinflatie anse Ministerie van Financiën mag gewoon nog meer geld lenen tegen 0% rente en hiermee de natiën overspoelen met biljoenen en nog eens biljoenen dollars. Echter ligt er hier wel een addertje onder het gras. De geschiedenis herinnert ons aan de rampspoed die destijds over de Weimar-republiek in Duitsland was gekomen net na de Eerste Wereldoorlog. In deze periode had de Duitse regering biljoenen en nog eens biljoenen Reichsmarken geprint met als gevolg dat het fenomeen de kop opstak dat ook wel bekend staat als ‘hyperinflatie’. Het geld dat de Duitsers in handen hadden, verloor zeer snel zijn waarde en werd binnen zes maanden tijd volledig waardeloos. De ineenstorting van de Duitse economie is datgene wat het voor Hitler en de nazi’s mogelijk maakte om aan de macht te komen.

Zouden Jehovah’s Getuigen onderhand, gezien de huidige realiteit en de steeds verder toenemende wereldwijde spanningen en onzekerheden, niet veel beter geholpen worden indien het Besturende Lichaam zou stoppen met allerlei kinderachtige lessen te onderwijzen over het belang van een opgeruimd huis en een aangeharkte tuin zoals we in de Dagtekst van vandaag lezen? Wordt het onderhand in de plaats daarvan niet eens tijd dat het leiderschap van Jehovah’s volk hen begint voor te bereiden op de onvermijdelijke, catastrofale ineenstorting van het wereldwijde financiële systeem? In plaats van te doen alsof er in de afgelopen maanden niets is veranderd, zouden serieuze christenen eens moeten overwegen over de vraag hoe ze zich beter zouden kunnen voorbereiden op een situatie waarbij zij hun broeders en hun naasten zouden kunnen helpen zodra de regeringen van Satans wereld plotseling zullen ophouden te functioneren.

In de wereld van na de grote ineenstorting zal God, in plaats van ons licht te laten schijnen door te prediken en te onderwijzen, iets heel anders van zijn volk verlangen. Wat dan precies? Jehovah legt uit wat hij van zijn dienaren zal vereisen: En: deel je brood met iemand die honger heeft, haal de arme en dakloze in huis, geef iemand kleding als je hem naakt aantreft en keer je eigen vlees en bloed niet de rug toe. Dan zal je licht doorbreken als de dageraad en zal je genezing snel komen. Je rechtvaardigheid zal voor je uit gaan en de glorie van Jehovah zal je achterhoede vormen. (Jesaja 58: 7-8)

 

Dagtekst vrijdag 26 juni

Er komt een tijd dat iedereen die jullie doodt, zal denken dat hij God een dienst heeft bewezen.Joh. 16:2.

Deze waarschuwing gold voor degenen die Stefanus vermoordden (Hand. 6:8, 12; 7:54-60). Door de hele geschiedenis heen hebben gelovige mensen zware misdaden zoals moord begaan, terwijl ze beweerden dat voor God te doen. Maar in werkelijkheid overtraden ze daarmee Gods wetten (Ex. 20:13). Hun geweten was duidelijk een slechte gids! Hoe kun je ervoor zorgen dat je geweten goed werkt? De wetten en principes in Gods Woord zijn ‘nuttig om te onderwijzen, terecht te wijzen, dingen recht te zetten en te corrigeren in rechtvaardigheid’ (2 Tim. 3:16). Door ijverig de Bijbel te bestuderen, te mediteren over wat erin staat en het in je leven toe te passen, kun je je geweten gevoeliger maken voor Gods manier van denken. Dan wordt het een betrouwbare gids. w18.06 16, 17 ˚3, 4

Wanneer zal het uur precies plaatsvinden, waarover Jezus sprak? Vond dit uur plaats in de eerste eeuw en was daamee alles gezegd? Er is voldoende extra bewijs beschikbaar dat kan dienen als ondersteunend bewijs ten aanzien van de waarheid ten aanzien van de woorden van Jezus. We weten dat Stefanus en de apostel Jakobus werden vermoord door fanatieke Joden. Vóór zijn bekering was Saulus ook een ijverige vervolger van christenen, omdat hij de overtuiging had dat het zijn heilige plicht was om de volgelingen van Jezus uit te roeien.

In moderne tijden zijn Jehovah’s Getuigen ook op verschillende manieren vervolgd. Hitler zwoer dat hij de “bijbelwormen”, zoals hij ze noemde, zou uitroeien. De nazi’s verzamelden duizenden Jehovah’s Getuigen bijeen en verspreidden hen over allerlei verschillende concentratiekampen waar sommigen van hen stierven door honger en ziekte terwijl anderen van hen weer werden geëxecuteerd. (Jehovah’s Getuigen Holocaust Museum)

Echter sprak Jezus over veel meer dan alleen over vervolging door overheden. Jezus waarschuwde: En jullie, let goed op jezelf. Mensen zullen jullie aan rechtbanken overleveren, en jullie zullen geslagen worden in synagogen en voor bestuurders en koningen terechtstaan ter wille van mij, als een getuigenis voor hen. Ook moet eerst tot alle volken het goede nieuws worden gepredikt. Wanneer ze je komen halen om je over te leveren, maak je dan van tevoren geen zorgen over wat je moet zeggen, maar zeg wat je op dat moment wordt ingegeven. Want wat je zegt, komt niet uit jezelf, maar het is de heilige geest die spreekt. Ook zal de ene broer de andere overleveren om gedood te worden, en een vader zijn kind, en kinderen zullen zich tegen hun ouders keren en hen laten doden. En jullie zullen vanwege mijn naam door alle mensen worden gehaat. Maar wie volhardt tot het einde zal worden gered. (Markus 13: 9-13)

Let hier alstublieft op de vaak over het hoofd geziene opmerking die Jezus maakte. Hij zei: “eerst moet het goede nieuws worden gepredikt.”

“EERST” – eerst voor wat? Voor het moment waarop de uitverkorenen zullen worden overgedragen aan rechtbanken en in synagogen zullen worden geslagen. Eerst, voordat de broeders van Christus zullen moeten staan tegenover koningen en bestuurders. Eerst, voordat broeders hun eigen broeders zullen overleveren om vermoord te worden. Eerst, voordat ouders hun kinderen zullen overdragen en voordat kinderen hun ouders zullen overdragen om hen ter dood te laten brengen. En tot slot, eerst, voordat er in de wereld een enorme oorlog zal uitbreken.

Ik ben ervan overtuigd dat Jehovah’s Getuigen verantwoordelijk zijn geweest voor de vervulling van het predikingswerk dat in de Bijbel werd voorzegd. Althans, tijdens de periode voordat het Coronavirus uitbrak. De Watchtower Bible and Tract Society heeft de buitengewone prestatie geleverd waarbij zij de Bijbelse boodschap hebben gepubliceerd in meer dan 1000 talen. Ze hebben een leger van 8 miljoen verkondigers opgeleid en hen daarnaast gemotiveerd. Er worden door hen zo’n 10 miljoen Bijbelstudies geleid. Hoewel communistische en islamitische landen hun werk flink hebben onderdrukt, is het goede nieuws grondig gepredikt in alle gebieden die worden bestempeld als christelijk.

In het verslag van Mattheüs zei Jezus dat het goede nieuws zal worden gepredikt en dat daarna het einde zal komen. Wat betekent het einde precies? Zoals we weten, zal er een grote verdrukking uitbreken die voorbestemd is om in de toekomst de wereld te teisteren. De verdrukking betreft echter niet het einde. Jehovah God zal uiteindelijk de verdrukking verkorten. De oorlog van Armageddon is het daadwerkelijke einde van de wereld. Het moet echter duidelijk zijn dat christenen tijdens de grote verdrukking die over de wereld zal komen niet in staat zullen zijn om hun reguliere bediening uit te oefenen. De bediening zal dan ook tot een einde zijn gekomen. Dus wat betekent dan het einde? Het is duidelijk dat dit niet het einde van de wereld zal betekenen tijdens Armageddon. (Zie artikel: Wanneer is ‘dan’?) Het einde betekent het einde van het christelijke tijdperk. – ook wel bekend als de tijd van het einde, het laatste deel van de dagen of het besluit.

In tegenstelling tot de lang gekoesterde leer van de Wachttoren-organisatie, begon de tijd van het einde niet in het jaar 1914. Ook is dit moment sindsdien nog niet aangebroken. Er zal gedurende de tijd van het einde niet worden gepredikt en ook zal er dan niet worden onderwezen. Dat zal het moment zijn waarop christenen in de synagogen zullen worden vervolgd. Het moment waarop zij zullen worden overgeleverd aan de rechtbanken en het moment waarop zij zullen worden overgedragen om ter dood te worden gebracht.

Hoewel Jehovah’s Getuigen dit niet zouden kunnen bevatten, zal de organisatie die wordt aangeprezen als de ‘ark des reddings’, en tevens wordt beschouwd als de ‘essentie van zuivere aanbidding’ en als een ‘geestelijk paradijs’, deze periode niet overleven. De organisatie zal in deze situatie niet dienen als een betrouwbare gids. Zodra de hitte van de vervolging zal worden opgevoerd, zullen velen komen te verslappen. Wanneer Jehovah God Satan niet meer in bedwang zal houden, zal Satan de volledige vrijheid krijgen om te doen wat hij wil. Dat komende uur zal samenvallen met het uur der beproeving waarover Jezus zei dat het over de hele bewoonde aarde zou komen. Het gaat om hetzelfde uur waarin het de laatste koning zal worden toegestaan om te regeren (de achtste koning). (Zie artikel: Wanneer is het uur der beproeving?)

Net zoals Satan bezit nam van Judas op het moment toen Christus hem het stuk brood aanreikte, zo zullen degenen die niet volledig aan Jehovah toegewijd zijn, lege vaten blijken te zijn die staan te wachten op het moment wanneer de demonen bezit van hen zullen nemen. Dus hoewel het nu absoluut niet is voor te stellen dat er een situatie zal komen waarbij de demonen gedurende het uur van de duisternis broeders zullen gebruiken om andere broeders te doden, en een situatie waarbij ouders hun kinderen zullen doden en kinderen hun ouders zullen doden, zal dit volgens de Heilige Schrift wel degelijk gaan gebeuren. Het staat immers zo geschreven.