Flying Dutchman

About Paul Hettinga

This author has not yet filled in any details.
So far Paul Hettinga has created 80 blog entries.

HET GEHEIME GENOOTSCHAP VAN LUCIFER

2020-09-23T20:48:25+00:00August 23rd, 2020|PAGINA EEN|

Opmerking van de Nederlandse vertaler: Dit artikel werd oorspronkelijk geschreven in 2002. De Bijbel leert ons dat op een bepaald moment alle heersers en koninkrijken van de aarde zich zullen verenigen in 1 wereldregering welke geleid zal worden door een achtste en laatste koning, ook wel bekend als de “koning van het noorden”. In Openbaring 17:12-13 [...]

DE DERDE ENGEL BLIES OP ZIJN TROMPET

2020-09-23T20:48:54+00:00August 21st, 2020|COMMENTAAR|

Dagtekst vrijdag 21 augustus Wie denkt te staan, moet oppassen dat hij niet valt. — 1 Kor. 10:12. Zoals Paulus duidelijk maakte, konden zelfs ware aanbidders betrokken raken bij verkeerde  praktijken. Degenen die toegeven aan verleiding denken misschien dat ze nog steeds een goede reputatie hebben bij Jehovah. Maar alleen Jehovah’s vriend willen zijn of beweren [...]

‘ZIJ HEBBEN GEEN ONTZAG VOOR MIJ’, ZEGT JEHOVAH

2020-09-23T20:49:28+00:00August 20th, 2020|COMMENTAAR|

Dagtekst donderdag 20 augustus We moeten dus geen kinderen meer zijn, meegesleurd door mensen die bedrog gebruiken.— Ef. 4:14. Een verhaal dat maar 10 procent waar is, is 100 procent misleidend. Denk eens aan het voorbeeld van de Israëlieten aan de westkant van de Jordaan in de tijd van Jozua (Joz. 22:9-34). Ze kregen te horen [...]

IK ZAL ZELF NAAR MIJN SCHAPEN ZOEKEN

2020-09-23T20:58:08+00:00August 17th, 2020|Uncategorized, WACHTTOREN RECENSIE|

De volgende uiteenzetting is gebaseerd op dit Wachttoren-artikel. Paragraaf twee uit het betreffende Wachttoren-artikel luidt als volgt: Jehovah ziet het als een van zijn kinderen niet meer met de gemeente omgaat en stopt met prediken. Wat zal het hem dus pijn doen te zien dat er elk jaar duizenden aanbidders zijn die inactief worden. Het Besturende [...]

DE BIJL LIGT AL KLAAR BIJ DE WORTELS VAN DE BOMEN

2020-09-23T20:58:46+00:00August 15th, 2020|PAGINA EEN|

Nu dat alle ogen gericht zijn op de aanhoudende pandemie en de wereldwijde economische ontwrichting, richt het stervende Anglo-rijk zijn vizier nu op China. De propagandaoorlogen en de financiële oorlogen zijn op dit moment al in volle gang. Het heeft er alle schijn van dat het slechts een kwestie van tijd is voordat de wereld wordt [...]

HIJ ZAL JULLIE IN ALLE WAARHEID LEIDEN

2020-09-23T20:59:12+00:00August 11th, 2020|COMMENTAAR|

Dagtekst dinsdag 11 augustus Ik zal in uw waarheid wandelen. — Ps. 86:11. Hoe kunnen we ons besluit versterken om in de waarheid te blijven wandelen? Eén manier is zo veel doen als je kunt om de Bijbelse waarheid aan anderen te onderwijzen. Op die manier houd je grip op je geestelijke zwaard, ‘Gods woord’ (Ef. [...]

LAAT UW NAAM GEHEILIGD WORDEN

2020-10-16T14:49:27+00:00August 7th, 2020|WACHTTOREN RECENSIE|

Het Wachttoren-studieartikel getiteld “Laat uw naam geheiligd worden”, geeft een kort overzicht van hoe Jehovah werd belasterd en hoe Hij zijn naam heeft geheiligd en hoe Hij zijn naam ook in de toekomst zal heiligen. Wat het meest opvalt aan de uiteenzetting in het Wachttoren-artikel is juist datgene wat er word weggelaten. Hoewel het waar is [...]

VREDE EN VEILIGHEID EN DE DAG VAN JEHOVAH

2020-09-23T21:00:05+00:00August 4th, 2020|COMMENTAAR|

Dagtekst dinsdag 4 augustus Jehovah heeft zijn troon gefundeerd voor gerechtigheid. — Ps. 9:7. De wet van Mozes beperkte de mogelijkheid dat iemand vals beschuldigd werd van een misdrijf. Een verdachte had het recht te weten wie hem beschuldigde (Deut. 19:16-19; 25:1). En er waren op zijn minst twee getuigenverklaringen nodig voordat hij veroordeeld kon worden [...]

DE AFVALLIGHEID AFKOMSTIG VAN HET BESTUREND LICHAAM

2020-09-23T21:05:40+00:00August 3rd, 2020|KINDERMISBRUIK|

Iemand stuurde me onlangs een e-mail met daarin deze korte videoclip van Stephen Lett. Deze Stephen Lett is een lid van het Besturende Lichaam die de Bethelfamilie onderwees over het onderwerp omtrent afvalligen. Ten eerste zou ik niet weten waarom iemand een ontwijkend bezwaar zou maken ten aanzien van het woord 'tolerant' (‘permissive’ in het Engels). [...]

WIE ZAL STANDHOUDEN ALS HIJ VERSCHIJNT?

2020-09-23T21:10:19+00:00August 2nd, 2020|COMMENTAAR|

Dagtekst zondag 2 augustus Toen de Heer haar zag, kreeg hij medelijden. — Luk. 7:13. Jezus kreeg persoonlijk te maken met uitdagingen waar mensen voor stonden. Zo groeide hij kennelijk op in een arm gezin. Van zijn adoptievader Jozef leerde hij zwaar lichamelijk werk te doen (Matth. 13:55; Mark. 6:3). Mogelijk is Jozef ergens vóór het [...]

HAD JEZUS EEN VOORMENSELIJK BESTAAN IN DE HEMEL?

2020-09-23T21:11:25+00:00August 1st, 2020|GELOOFSOVERTUIGING|

Honderden miljoenen mensen beweren christen te zijn, wat betekent dat ze in Jezus geloven. De overgrote meerderheid van deze "gelovigen" gelooft ten onrechte dat Jezus ook God zelf is en deel uitmaakt van een mysterieuze drie-eenheid. De meesten geloven niet dat Jezus een begin had, dat hij geboren was en dat hij de zoon van een [...]

DE WACHTTOREN ZAL VOOR ALTIJD EEN WOESTENIJ WORDEN

2020-10-16T14:46:54+00:00July 30th, 2020|COMMENTAAR|

Dagtekst donderdag 30 juli Jullie moeten de zwakken ondersteunen. En houd in gedachte wat de Heer Jezus zelf heeft gezegd: ‘Geven maakt gelukkiger dan ontvangen.’ — Hand. 20:35. In deze moeilijke tijd geeft Jezus Christus via zijn gezalfde broeders en via ondersteunende ‘vorsten’ uit de andere schapen aanmoediging en leiding aan degenen die neerslachtig en ontmoedigd [...]

DE WERKING VAN SATAN – LEUGENACHTIGE TEKENEN EN WONDEREN

2020-09-23T21:12:33+00:00July 30th, 2020|COMMENTAAR|

Dagtekst woensdag 29 juli Jullie zijn uit jullie vader de Duivel, een leugenaar en de vader van de leugen. — Joh. 8:44. In deze tijd zijn er heel wat religieuze leiders, met titels als pastoor, dominee, priester, rabbijn en swami. Net als hun tegenhangers uit de eerste eeuw willen ze de waarheid uit Gods Woord ‘tegenwerken’ [...]

DE TRANSFORMEERDER SCHIJNT OP DE WACHTTOREN

2020-09-23T21:12:54+00:00July 27th, 2020|COMMENTAAR|

Dagtekst maandag 27 juli Bied weerstand aan de Duivel en hij zal van je wegvluchten. — Jak. 4:7. Er zijn in de Hebreeuwse Geschriften maar drie boeken (1 Kronieken, Job en Zacharia) waarin de naam Satan voorkomt, wat ‘tegenstander’ betekent. Waarom is er vóór de komst van de Messias zo weinig over onze vijand gezegd? Blijkbaar [...]

IS HET BESTUREND LICHAAM AFVALLIG GEWORDEN?

2020-09-23T21:13:24+00:00July 26th, 2020|PAGINA EEN|

De openbare bediening van Jehovah's Getuigen is binnen de christelijke wereld alom bekend. Het maakt als het ware een onderdeel uit van het christelijke establishment. Veruit de meeste huizen zijn weleens bezocht door predikende Jehovah’s Getuigen. In de meeste regio's binnen de Verenigde Staten is het over het algemeen gebruikelijk dat elke gemeente ongeveer twee [...]

JEHOVAH’S GETUIGEN KOMEN IN HET NIEUWS

2020-09-23T21:13:52+00:00July 24th, 2020|KINDERMISBRUIK|

Een trend die we helaas steeds vaker zullen gaan zien in de media. De eerste video gaat over het beleid van de Wachttoren-organisatie omtrent seksueel kindermisbruik in Engeland. Door middel van de automatische vertaaloptie van Youtube kunt u Nederlandse ondertitels toevoegen aan deze video. Klik hiervoor op het "tandwiel-icoontje" onderaan de video en [...]

DE KONING VAN HET NOORDEN ZAL VOLLEDIG AAN ZIJN EIND KOMEN (DEEL 4)

2020-09-23T21:14:27+00:00July 18th, 2020|WACHTTOREN RECENSIE|

Hier volgt alweer het vierde en laatste deel uit de serie die gaat over de koning van het noorden. Dit specifieke deel is een bespreking van het derde gedeelte van het studieartikel uit de Wachttoren van deze maand - (uitgave mei 2020). Ik besef me heel goed dat het voor Jehovah’s Getuigen ontmoedigend kan zijn om [...]

DE KONING VAN HET NOORDEN ZAL DOEN WAT HIJ WIL (DEEL 3)

2020-09-23T21:14:50+00:00July 16th, 2020|WACHTTOREN RECENSIE|

Dit is alweer deel drie van de uiteenzetting over het tweede Wachttoren-studieartikel dat in het teken staat van de koning van het noorden. Mensen die bijvoorbeeld in de bouw werken die weten heel goed dat een degelijke fundering essentieel is in elk soort bouwproject. Als de fundering gebrekkig is dan zal datgene wat daarop gebouwd wordt [...]

IS DE DAG AL AANGEBROKEN?

2020-09-23T21:15:11+00:00July 15th, 2020|COMMENTAAR|

Dagtekst woensdag 15 juli "Zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren glansden. — Matth. 17:2. Jezus had Petrus, Jakobus en Johannes gevraagd om met hem mee te gaan een hoge berg op. Daar  kregen ze een bijzonder visioen te zien. Jezus’ gezicht straalde en zijn kleren glansden. Twee gestalten, die Mozes en Elia voorstelden, [...]

WIE IS TEGENWOORDIG DE KONING VAN HET NOORDEN? (DEEL 2)

2020-09-23T21:15:33+00:00July 15th, 2020|WACHTTOREN RECENSIE|

Dit artikel betreft een vervolg op de bespreking van de Wachttoren-artikelen die gaan over het onderwerp 'de koning van het noorden'. In Paragraaf 1 van de Wachttoren lezen we het volgende: "NOG nooit hebben we zo veel bewijzen gehad dat we aan het eind van de laatste dagen van deze wereld leven. Binnenkort zullen Jehovah en [...]

WACHTTOREN ARTIKEL NADER UITGELICHT – KONING VAN HET NOORDEN (DEEL 1)

2020-09-23T21:15:55+00:00July 12th, 2020|Uncategorized, WACHTTOREN RECENSIE|

Deze week en de volgende week zullen Jehovah’s Getuigen wereldwijd tijdens de Wachttorenstudie via ZOOM dieper ingaan op de materie omtrent de koningen van het noorden en de koningen van het zuiden. Het lijkt er sterk op dat de interpretatie van de Bijbelse profetieën door het Wachttorengenootschap aan alle kanten lijkt te rammelen. Na 140 jaar [...]

MOET DE POTTENBAKKER HETZELFDE WORDEN BESCHOUWD ALS DE KLEI?

2020-10-16T14:41:48+00:00July 10th, 2020|COMMENTAAR|

Dagtekst vrijdag 10 juli Gelukkig zijn degenen die zich bewust zijn van hun geestelijke behoeften. — Matth. 5:3. Anders dan dieren heb jij geestelijke behoeften, en alleen je Schepper kan daarin voorzien (Matth. 4:4). Als je met waardering naar hem luistert, krijg je inzicht, wijsheid en geluk. Jehovah zorgt voor je geestelijke behoeften via zijn Woord [...]

ZAL GEEN ENKEL WAPEN DAT TEGEN JE GESMEED WORDT SUCCES HEBBEN?

2020-10-16T14:41:07+00:00July 9th, 2020|COMMENTAAR|

Dagtekst donderdag 9 juli Ik zal je sterken, ik zal je zeker helpen. — Jes. 41:10. Jesaja had al omschreven hoe Jehovah zijn volk zou sterken: ‘Jehovah zal komen met kracht, zijn arm zal voor hem heersen’ (Jes. 40:10). De Bijbel gebruikt het woord arm vaak als symbool van macht. De uitspraak dat Jehovah’s ‘arm zal [...]

DE WAARHEID IN HET INTERNETTIJDPERK

2020-09-23T21:17:18+00:00July 8th, 2020|COMMENTAAR|

woensdag 8 juli Goed gedaan! Je bent een goede en trouwe slaaf. Omdat je de weinige dingen trouw hebt beheerd, zal ik je over veel dingen aanstellen. Kom, deel in de vreugde van je meester. — Matth. 25:21. Al voordat Jehovah’s Zoon naar de aarde kwam en het perfecte voorbeeld van aanmoediging gaf, beseften trouwe aanbidders [...]

DE WACHTTOREN-ORGANISATIE EN HET STREVEN NAAR RIJKDOM

2020-09-23T21:17:34+00:00July 7th, 2020|COMMENTAAR|

Dagtekst dinsdag 7 juli De hele wereld ligt in de macht van de goddeloze. — 1 Joh. 5:19. Satan wil dat je net als hij wordt: een opstandeling die Jehovah’s normen negeert en gemotiveerd wordt door egoïsme. Hij omringt je met mensen die al door hem gemanipuleerd zijn en hoopt dat ze je manier van denken [...]

WANNEER ZAL DE WACHTTOREN-ORGANISATIE DE GEWONE DRAAD WEER OPPAKKEN?

2020-09-23T21:17:56+00:00July 6th, 2020|COMMENTAAR|

Dagtekst maandag 6 juli Laten we op elkaar letten om elkaar aan te sporen liefde te tonen en het goede te doen. — Hebr. 10:24. Als we in een moeilijke situatie zitten, hebben we misschien moed nodig om geregeld naar de vergaderingen te gaan. Sommige broeders en zusters bezoeken moedig de vergaderingen ondanks veel verdriet, ontmoediging [...]

HET WAS JEHOVAH’S WIL OM HEM TE VERBRIJZELEN

2020-10-16T14:39:34+00:00July 5th, 2020|COMMENTAAR|

Dagtekst zondag 5 juli Hij liet zich kwellen, maar hij deed zijn mond niet open. — Jes. 53:7. Als je onder druk staat, is het moeilijk zachtmoedig te zijn. Je reageert misschien onvriendelijk en kil. In zo’n geval heb je veel aan het voorbeeld van Jezus. In de laatste maanden van zijn leven op aarde stond [...]

HOELANG ZULLEN JULLIE NOG ONRECHTVAARDIG OORDELEN?

2020-09-23T21:19:02+00:00July 4th, 2020|COMMENTAAR|

Dagtekst zaterdag 4 juli Alles ligt open en bloot voor de ogen van hem aan wie we verantwoording moeten afleggen. — Hebr. 4:13. Onder de wet van Mozes hadden de aangestelde oudsten de verantwoordelijkheid om niet alleen geestelijke zaken maar ook burgerlijke en strafzaken te behandelen. Een paar voorbeelden. Als een Israeliet iemand doodde, werd [...]

HOE WETEN WE ZEKER DAT DIT NOG NIET DE LAATSTE DAGEN ZIJN?

2020-10-16T14:38:51+00:00July 1st, 2020|COMMENTAAR|

Dagtekst woensdag 1 juli Probeer te begrijpen wat de wil van Jehovah is. — Ef. 5:17. We leven in ‘zware tijden (...) die moeilijk te doorstaan zijn’ (2 Tim.3:1). En het leven zal alleen maar moeilijker worden voordat er een nieuwe tijd aanbreekt en ware vrede op aarde hersteld wordt. Daarom is het goed je [...]

WAT ZAL DE DAG VAN JEHOVAH VOOR U BETEKENEN?

2020-09-23T21:29:38+00:00June 30th, 2020|NIEUWSBRIEVEN|

Dagtekst dinsdag 30 juni Bezorgdheid maakt het hart van een man neerslachtig, maar een goed woord vrolijkt het op. — Spr. 12:25. Paulus liet zien dat iemand die de verantwoordelijkheid heeft anderen aan te moedigen zelf ook opgebouwd moet worden. Aan de christenen in Rome schreef hij: ‘Ik verlang ernaar jullie te zien om jullie te [...]

MIJN ERVARINGEN IN DE VELDDIENST

2020-09-23T21:21:18+00:00June 29th, 2020|COMMENTAAR|

Dagtekst maandag 29 juni Het zijn degenen die volharden en vrucht dragen. — Luk. 8:15. Als je weleens ontmoedigd bent omdat mensen in je gebied weinig interesse hebben, dan herken je je vast in de gevoelens van Paulus. Hij heeft zo’n 30 jaar gepredikt en heeft heel wat mensen geholpen om discipelen van Christus te [...]

WAT VERBORGEN IS BEHOORT JEHOVAH TOE

2020-09-23T21:21:46+00:00June 28th, 2020|COMMENTAAR|

Dagtekst zondag 28 juni De slang zei tegen de vrouw: ‘Jullie zullen helemaal niet sterven.’ — Gen. 3:4. Adam wist natuurlijk dat slangen niet kunnen praten. Hij had misschien wel door dat het een geest was die via de slang met Eva sprak (Gen. 3:1-6). Adam en Eva wisten bijna niets over die geest. Toch koos [...]

DE VERMOMMING VAN DE DUIVEL

2020-09-23T21:22:07+00:00June 27th, 2020|COMMENTAAR|

Bij nader inzien bleek het toch een slecht idee om alle afzonderlijke dagteksten van de hele week samen te voegen in een enkel groot en langdradig artikel. Het gevolg hiervan was dat mensen met een langzame internetverbinding te lang moesten wachten tot de pagina was geladen. Daarnaast bemoeilijkt het ook het vinden van goede zoekresultaten op [...]

IN WIE STEL JE VERTROUWEN?

2020-10-16T14:37:31+00:00June 26th, 2020|PAGINA EEN, Uncategorized|

Misschien heeft u een tijdje geleden ook wel de video bekeken van maart 2018 op JW.ORG-Broadcast. In deze video ging broeder Lösch van het Besturend Lichaam dieper in op het belang van vertrouwen. Daarnaast sprak hij ook over het belang ten aanzien van ons vertrouwen in onze broeders en het belang van het richten van [...]

HET VERVOLG VAN DE RUBRIEK ‘MIJN COMMENTAAR OP DE DAGTEKST’

2020-09-23T21:23:26+00:00June 24th, 2020|COMMENTAAR|

Ik heb besloten om de column nieuw leven in te blazen waarin ik mijn commentaar geef op de Dagtekst van het Wachttorengenootschap. Ik heb me voorgenomen om in plaats van elke dag afzonderlijke artikelen te plaatsen, slechts één artikel per week te posten. Het is de bedoeling dat ik in de loop van elke week [...]

SPREKEN JEHOVAH’S GETUIGEN DE ‘ZUIVERE TAAL’?

2020-10-16T14:36:18+00:00June 21st, 2020|PAGINA EEN|

Iemand stelde mij onlangs de volgende vraag: Ik heb uw meest recente artikelen gelezen waarin u dieper ingaat op het boek dat onlangs door het Wachttorengenootschap is gepubliceerd: “De zuivere aanbidding van Jehovah – Eindelijk hersteld!”. Waar het volgens mij op neer komt is dat u feitelijk een standpunt inneemt waarbij u beweert dat zuivere [...]

JEHOVAH’S GETUIGEN EN DE SPRINKHANEN VAN JOËL

2020-07-14T20:46:49+00:00June 11th, 2020|Uncategorized|

Ik heb een tijdje terug op JW Broadcast de 2019 video bekeken van de jaarlijkse vergadering van Jehovah’s Getuigen. Mijn interesse ging vooral uit naar het deel van David Splane over het aangepaste begrip van het Wachttorengenootschap met betrekking tot Joël. Mijn interesse werd al maanden daarvoor gewekt als gevolg van de geruchten die op het [...]

DE SPAANSE ARMADA OF DE DERDE WERELDOORLOG?

2020-09-23T21:39:55+00:00March 27th, 2020|DANIËL|

Hoewel de recente ontwikkelingen op het wereldtoneel bij sommige Jehovah’s Getuigen de indruk zouden kunnen wekken dat de woeste Russische beer nu uit zijn winterslaap is ontwaakt om zijn vermeende rol als de profetische koning van het noorden in te nemen, ligt de werkelijke realiteit heel anders. Dit komt doordat de Wachttoren-organisatie de complete interpretatie van [...]

Go to Top